Villaförsäkring

Hussvamp – Så gäller försäkringen vid äkta hussvamp

2022-07-22 Angelica Lindberg
Tomt rum med upprivet golv och skadade väggar.

Äkta hussvamp är bland de värsta skadorna som kan drabba ett hus och är svår att bli av med. I värsta fall måste hela huset rivas. Många villaförsäkringar ersätter dig om ditt hus drabbas – men inte alla. Ta reda på om din försäkring täcker äkta hussvamp och ta del av våra tips om hur du minskar risken för angrepp.

Inte alla försäkringsbolag ersätter hussvamp 

Många försäkringsbolag erbjuder ett skydd mot äkta hussvamp i sina villa- och fritidshusförsäkringar idag – men inte alla. Villkoren kan också skilja sig åt beroende på hur skadan uppstått. Om svampen exempelvis uppstått på grund av att vatten har läckt från ett rör brukar den vanliga villaförsäkringen gälla, men om den uppstått på grund av att dräneringen är bristfällig måste försäkringen innehålla ett särskilt moment för hussvamp för att du ska få ersättning.  

I försäkringens villkor kan du se om din försäkring ersätter skador orsakade av äkta hussvamp eller inte. Det kan vara extra viktigt att ha koll på om du har ett hus med kryp- eller torpargrund, eftersom de ofta ligger i riskzonen för den fruktade svampen. 

Om din försäkring innehåller ett skydd mot äkta hussvamp kan du få ersättning för sanering och nödvändiga ingrepp såsom rivning, reparation och återställande av skadade byggnadsdelar. Reparationer som i värsta fall kan hamna på miljonbelopp.  

När du jämför försäkringar kan du samtidigt ta del av försäkringarnas villkor, så att du kan försäkra dig om att du har ett heltäckande skydd. 

Vad är hussvamp? 

Hussvamp tillhör svamparten brunrötesvamp som kan orsaka stor skada på ditt hus på kort tid. Det finns ett trettiotal olika sorters svamp som kan drabba hus, men det är äkta hussvamp (serpulalacrymans) som är den mest fruktade. Anledningen till det är att den växer snabbt och bryter ner trä och kan på så vis förstöra hela huset om den inte saneras i tid. 

Det tar ofta lång tid innan du kan se svampen, eftersom den först sprider sig i det dolda. Det gör den med hjälp av långa mycelsträngar som innehåller vatten och näring. När svampen sedan får ljus bildar den fruktkroppar som kan vara allt från gulgrå till rödbruna, tjocka, oregelbundna kroppar med en ganska bred och vit kant. Ovansidan på svampen är lite skrovlig och där kan det också bildas ett brunt sporpulver. Det är oftast i det här stadiet som svampen upptäcks, då sporpulvret sprids ser det ut som om någon har spillt ut kanel eller kakao längs lister och trösklar. 

Så uppstår hussvamp  

För att äkta hussvamp ska kunna uppstå krävs tre förutsättningar: trä, fukt och kalk. Ofta finns svampen latent i trähus och väntar bara på att miljön ska bli gynnsam. När det sker kan den sedan sprida sig väldigt snabbt.  

Svampen trivs bäst vid en inomhustemperatur på 20 grader i dåligt ventilerade och fuktiga utrymmen, såsom krypgrunder, källare och våtutrymmen. Under dessa förhållanden kan den växa upp till 6 mm per dygn.  

Så luktar hussvamp 

Äkta hussvamp luktar inte alltid, men vid ett kraftigt angrepp brukar det lukta champinjon. Om svampen slits sönder känns en stark, unken lukt.  

Så vanligt är äkta hussvamp 

Det finns ingen statistik över hussvampens omfattning i Sverige, men enligt försäkringsbolagen och experter ser antalet fall av äkta hussvamp ut att ha ökat de senaste åren. Det kan till viss del bero på att hus besiktas allt noggrannare och oftare, men trots det menar flera experter att angreppen har ökat. Södra Sverige har drabbats hårdare, på grund av det varmare och fuktigare klimatet. 

Hur får man bort hussvamp? 

Om ditt hus har drabbats av äkta hussvamp ska du 

 • ringa till ditt försäkringsbolag så fort som möjligt och anmäla skadan  

 • anlita en specialist som vet hur man hanterar äkta hussvamp, Anticimex och Aquademica är exempel på företag som har effektiva metoder för att stoppa svampen. 

Sanera hussvamp 

Normalt använder man både kemikalier och hög värme, till exempel högfrekvensstrålning och mikrovågor. Även allt material inom en meter från svampen måste saneras. Du kan alltså inte sanera den på egen hand. Äkta hussvamp brukar dessutom växa tillbaka om man inte har gjort tillräckliga åtgärder. I de allra värsta fallen kan man bli tvungen att riva hela huset.  

Kostnad för sanering av hussvamp 

Hur mycket det kostar att sanera hussvamp varierar kraftigt beroende på hur stor skadan är. Så länge den inte har spridit sig finns det en chans att få bort den. Men man behöver riva allt angripet virke med en meters marginal av friskt virke. I värsta fall är hela huset angripet och då finns det en risk att hela huset måste brännas ner. Notan för att sanera hussvamp kan landa på miljonbelopp. Därför är det viktigt att se till att ens villaförsäkring täcker äkta hussvamp. 

Tips för att minska risken för äkta hussvamp 

 • Kontrollera att grunden är fri från fukt och att dränering samt ventilation fungerar. 

 • Inspektera din krypgrund och kontrollera att den är torr och ren från skräp. 

 • Se till att regnvattnet från hängrännorna leds bort från huset. 

 • Förvara inte tidningar, virke eller annat organiskt material direkt på fuktiga källargolv eller krypgrunder. 

 • Låt inte buskar växa för nära grunden. 

 • Kontrollera om det finns några läckande vattenledningar och åtgärda dem omgående. 

 • Skapa inte för täta utrymmen – bygg exempelvis inte in krypgrunden, kattvinden eller källartrappan. 

 • Ring försäkringsbolaget så fort som möjligt om du har drabbats. 

 • Anlita ett proffs som kan sanera hussvampen, du kan inte sanera själv. 

Fler i samma kategori

Se alla
Husskulptur med mynthögar i bakgrunden
Villaförsäkring Vad kostar en villaförsäkring?
Snittpriserna för en villaförsäkring skiljer sig åt mellan länen. Så mycket kostar villaförsäkringen hos dig!
Vitt hus med rött tak.
Villaförsäkring Så hittar du bästa villaförsäkringen för dig
Följ våra zmarta tips på hur du hittar den bästa villaförsäkringen för just dig!
Så skyddar försäkringen vid storm
Villaförsäkring Hur gäller försäkringen vid storm?
Här får du veta vilka skador du kan få ersättning för, samt tips på hur du kan förhindra stormskador.