Inkomstförsäkring

Rekordhögt intresse för inkomstförsäkringar: upp 224 % i mars 2020

2022-07-21 Angelica Lindberg
Rekordhögt intresse för inkomstförsäkringar: upp 224 % i mars 2020

Intresset för personförsäkringar har ökat lavinartat under kort tid. Det visar färsk statistik från jämförelsetjänsten och försäkringsförmedlaren Insplanet som även ser ett tydligt samband mellan det ökade intresset och coronavirusets framfart i Sverige. ”Osäkerheten inför framtiden gör att vi vill stärka tryggheten med försäkringar. Efter den senaste tidens rekordhöga varsel är det framförallt inkomstförsäkringar som Insplanets användare visar ett starkt ökat intresse för”, berättar Tomas Jonson, VD för Insplanet.

Coronaviruset har slagit hårt mot samhället under den senaste tiden. Den 14 april visade Folkhälsomyndighetens statistik på 11 445 konstaterade fall av corona och över 1 000 avlidna till följd av viruset.

Många drabbas även ekonomiskt av coronakrisen. Under mars månad varslades 36 800 personer, vilket historiskt sett är de högsta siffrorna under en enda månad, enligt Arbetsförmedlingen. Sedan den 1 mars har totalt 56 133 personer varslats.

Insplanet ser ett tydligt samband mellan den ekonomiska osäkerheten som orsakats av coronaviruset och förändrade sökbeteenden på nätet hos svenska privatpersoner. Betydligt fler personer söker nu efter personförsäkringar – och framförallt inkomstförsäkringar.

Ökat intresse för personförsäkringar på Google

”På Google Trends kan vi se att intresset för coronaviruset tog fart i mitten på januari i Sverige och peakade ungefär två månader senare. I mars ser vi dessutom ett ökat intresse för bland annat livförsäkring men framför allt för inkomstförsäkring. Vi ser även ett ökat intresse för relevanta söktermer som a-kassan och varsel. Trenderna vi ser är naturligtvis en effekt av coronaviruset”, säger Tomas Jonson.

Statistik från Insplanet

”Det var också i mars som vi på Insplanet märkte av ett ökat intresse för personförsäkringar – framför allt inkomstförsäkringar där antalet försäkringsjämförelser ökade med 224 % jämfört med mars 2019”, fortsätter Tomas Jonson.

Statistik från Insplanet bekräftar trenden på Google

Jämfört med första kvartalet 2019 ser vi ett ökat intresse för livförsäkringar, sjuk- och olycksfallsförsäkringar men framför allt för inkomstförsäkringar. Eftersom det dröjde till 31 januari innan det första fallet av Covid-19 bekräftades i Sverige är det naturligt att den största ökningen skett i mars.

Livförsäkring

Under det första kvartalet 2020 ökade antalet försäkringsjämförelser av livförsäkringar med 93 % jämfört med samma period 2019. Tittar vi på enkom mars månad är ökningen ännu större. I mars 2020 var antalet försäkringsjämförelser hela 142 % fler jämfört med mars 2019.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Antalet försäkringsjämförelser av sjuk- och olycksfallsförsäkringar ökade i sin tur med 94 % under det första kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019. För mars månad var ökningen däremot något mindre, nämligen 85 % fler jämfört med mars 2019.

Inkomstförsäkring

Den största ökningen av antalet försäkringsjämförelser har vi sett för inkomstförsäkringar. Redan efter det första kvartalet 2020 är antalet försäkringsjämförelser närmare hälften av vad antalet var för hela 2019 ackumulerat.

Med en inkomstförsäkring får du mer pengar om du blir arbetslös. En inkomstförsäkring är därför ett viktigt komplement till a-kassan. Om du har en inkomstförsäkring kan du få upp till 80 % av lönen i upp till 300 dagar.

Läs även: Allt om inkomstförsäkring

Under det första kvartalet 2020 ökade antalet försäkringsjämförelser av inkomstförsäkringar med 73 % jämfört med samma period 2019. Men det är statistiken för mars månad som utmärker sig starkast – i mars 2020 ökade antalet försäkringsjämförelser av inkomstförsäkringar med 224 % jämfört med mars 2019.

Många oroliga för förlorad inkomst

Många oroliga för förlorad inkomst

Många oroliga för förlorad inkomst

Insplanet kan se ett tydligt samband mellan den ekonomiska osäkerheten som coronaviruset har orsakat och människors förändrade sökbeteenden på nätet. Antalet googlesökningar på termen ‘coronavirus’ nådde sin topp i mars samtidigt som varselvågen slog mot samhället, och det var då som intresset för – framförallt – inkomstförsäkringar sköt i höjden.

Att många oroar sig för ekonomin framgår också i en undersökning av Ipsos. Där uppgav 77 % stor oro när det gäller effekterna på Sveriges ekonomi och nästan lika många kände stor oro när det gäller effekterna på svenska företag.

Det förändrade användarbeteendet av Insplanets tjänster visar på den allvarliga situation vi står inför och att många därför väljer att trygga sina inkomster med hjälp av försäkringar.

Fler i samma kategori

Se alla
Ersättning som arbetslös: det krävs och så mycket kan du få
Inkomstförsäkring Ersättning som arbetslös: det krävs och så mycket kan du få
Om du blir arbetslös kan du få ersättning från din a-kassa men tyvärr täcker den inte hela lönen. Beroende på hur mycket ...