Hemförsäkring

Stor guide: Är det värt att köpa mobilförsäkring?

2022-07-26 Angelica Lindberg
Äldre kvinna tittar på sin smartphone.

Du har precis lagt din nya mobiltelefon i kundkorgen och i samma stund måste du ta ställning till om du ska köpa återförsäljarens mobilförsäkring eller inte. Är det värt pengarna? Eller ger din hemförsäkring ett tillräckligt bra skydd? Zmarta jämför några populära mobilförsäkringar med hemförsäkringens allriskskydd, så att du kan hitta den bästa mobilförsäkringen för din nya mobil!

Vad är en mobilförsäkring?

En mobilförsäkring är en produktförsäkring som du kan teckna i samband med att du genomför köpet av din nya mobiltelefon. Oftast betalar du en månadsavgift eller en årsavgift för försäkringen och i gengäld får du ett skydd som bland annat omfattar:

 • Skärmskada

 • Stöld

 • Användarfel

 • Vattenskada

 • Yttre skador

 • Brandskador

Med en mobilförsäkring slipper du i många fall betala självrisk, eller så är den betydligt lägre än vad självriskerna brukar vara i hemförsäkringen. Dessutom görs heller inget åldersavdrag, som annars kan dra ner din ersättning rejält.

Vilken mobilförsäkring är bäst?

Det är svårt att säga vilken försäkring som är bäst för alla – allt beror ju på hur mycket pengar man är beredd att betala, vilket värde mobiltelefonen har och vilket skydd man vill ha. Har du till exempel en mobiltelefon till ett värde kring 10 000 kronor, kanske du vill vara säker på att få ersättning upp till nypris om någonting skulle hända. Har du en mobiltelefon till ett betydligt lägre värde kanske det räcker med skyddet du får genom hemförsäkringen, garantin eller konsumentköplagen?

Vi jämförde mobilförsäkringar från några av de största återförsäljarna på marknaden, så att du själv kan avgöra vilken som passar dig bäst!

Vår jämförelse av mobilförsäkringar

* Priserna som visas gäller för mobiltelefoner med ett maxvärde på 15 000 kronor. Självrisken som visas är endast grundsjälvrisken.

** Priset på hemförsäkringen bestäms individuellt och varierar därför beroende på bland annat ålder, bostadsort och storlek på bostaden.

*** En hemförsäkring med allrisk täcker tappskador endast om mobiltelefonen slutar fungera, dock inte estetiska skador såsom en sprucken skärm.

Skillnader i pris och giltighetstid

Priset på försäkringen beror på värdet på din mobiltelefon – ju högre värde desto högre pris på försäkringen. Detsamma gäller priset på självrisken. I jämförelsen har vi endast inkluderat mobiltelefoner med ett maxvärde på upp till 15 000 kronor.

I återförsäljarnas villkor kan du se vilken självrisk som gäller specifikt för din mobil. Där kan du också se mer i detalj vilka skador eller händelser som försäkringen omfattar.

Försäkringen förnyas alltid automatiskt, så länge du inte själv väljer att avsluta den. Majoriteten av de mobilförsäkringar vi jämförde gäller i upp till 60 månader, efter det avslutas de automatiskt. Här kan det vara värt att fundera över hur länge du vill att försäkringen ska gälla, om det känns viktigt att ha ett fullständigt skydd så länge som möjligt ska du förstås välja mobilförsäkring efter det. Men kom också ihåg att hemförsäkringens skydd gäller under obegränsad tid, eller tills du väljer att avsluta den!

Läs även: Få rätt ersättning efter inbrottet

Hur skiljer sig mobilförsäkringen från allriskskyddet i hemförsäkringen?

En hemförsäkring med allrisk (kallas även för “drulleförsäkring” eller “otursskydd”) skyddar inte bara EN produkt utan ALLA dina saker i hemmet vid plötsliga och oförutsedda händelser – även om det är du själv som har orsakat skadan. Det gäller om du skulle tappa din mobil i golvet och den slutar att fungera. Däremot ersätter den inte estetiska skador som inte innebär en bestående funktionsnedsättning – du kan alltså inte få ersättning för en sprucken skärm om din mobil i övrigt fungerar som den ska, till skillnad från återförsäljarnas mobilförsäkringar.

En annan skillnad är att hemförsäkringen ofta har en högre självrisk. Grundsjälvrisken för lösöre brukar i många fall ligga på 1 500 kronor. Dessutom brukar de ha ett högt åldersavdrag, till skillnad från återförsäljarnas mobilförsäkringar som brukar ge ersättning till nypris. Det kan därför bli svårt att få bra ersättning för en mobiltelefon som är ett par år gammal.

Läs även: Drulleförsäkring

Vilken ersättning kan man få med de olika skydden?

Vilket försäkringsskydd ger då bäst ersättning? Det är svårt att säga, eftersom det beror helt på vilken mobiltelefon du har och på vilken skadehändelse det gäller. Här har vi därför samlat olika exempel på situationer där du kan få ersättning från olika håll och sätter det i kontrast till hur mycket det skulle kosta att reparera mobilen direkt hos en reparatör.

Ersättning från mobilförsäkringen

Agnes tappar sin ett år gamla mobiltelefon så att skärmen spricker. I övrigt fungerar den som den ska, därför kan hon inte få ersättning från hemförsäkringen. Mobilförsäkringen täcker däremot skadan. Nypriset på mobiltelefonen är 10 000 kronor, mobilförsäkringen gör inget åldersavdrag och självrisken är i det här fallet 750 kronor. Om hon hade lämnat in mobiltelefonen direkt till en reparatör hade hon fått betala någonstans mellan 3 000–5 000 kronor. Om mobilförsäkringen kostar 129 kronor i månaden har hon på ett år betalat in 1 548 kronor. Lägger man till självrisken blir den totala summan 2 298 kronor. I det här fallet har hon därför tjänat på att ha en mobilförsäkring.

Ersättning från allriskskyddet

Agnes mobiltelefon går sönder efter ett år. Hemförsäkringen visar sig täcka skadan och hon får därför ersättning. En likvärdig mobiltelefon kostar 10 000 kronor, åldersavdraget är 50 % och självrisken är 1 500 kronor. Det innebär att Agnes får tillbaka 3 500 kronor i ersättning.

Eftersom skadan täcktes av både hemförsäkringen och mobilförsäkringen är hon dubbelförsäkrad och får därför endast ersättning från en av försäkringarna. Agnes kan själv bestämma vilken försäkring hon vill nyttja och kan då välja den som lönar sig mest.

Ersättning från garantin

Agnes upptäcker ett fel på sin mobiltelefon inom ett år efter att hon har köpt den. Eftersom det är inom gränsen för garantin får hon problemet åtgärdat utan kostnad. Skulle ett fel upptäckas efter att garantitiden löpt ut har Agnes fortfarande rätt, enligt konsumentköplagen, att reklamera sin mobiltelefon upp till tre år efter köpet.

Prisexempel för skärmbyte direkt hos reparatör

Priset för att byta skärm hos en reparatör ligger någonstans mellan 500–6 000 kr, beroende på vilken modell du har.

En Samsung galaxy S20 kostar exempelvis cirka 3 000 kronor att byta skärm på, medan en Iphone 12 pro kan kosta så mycket som 5 000 kronor att laga. Om du ofta får sprickor på skärmen kan det därför löna sig med en mobilförsäkring om du har en telefon i den här prisklassen.

Lönar sig inte att vara dubbelförsäkrad

Att vara dubbelförsäkrad betyder att du har två eller flera försäkringar som täcker samma sak. Det är tillåtet, men oftast en onödig utgift eftersom du betalar för två försäkringar, trots att du bara kan få ersättning från en av dem om någonting händer.

Exempel

Du förlorar din mobil genom att du tappar bort den eller på grund av att någon stjäl den. I det här fallet täcker hemförsäkringen förlusten och betalar ut ersättning. Eftersom du redan fått ersättning från hemförsäkringen kan du inte få ytterligare ersättning från mobilförsäkringen. Du väljer dock själv vilken försäkring du vill anmäla förlusten till.

Läs även: Inbrott i bilen – vad ska jag göra efter bilinbrott?

Andra försäkringsskydd för din mobiltelefon

Dina saker är även skyddade på andra sätt. Här går vi igenom vilka skydd du kan använda dig av om någonting händer med din nya mobiltelefon.

Garanti

Garanti är ett löfte från försäljaren eller tillverkaren att en vara eller tjänst kommer att fungera på ett visst sätt och hålla under en viss tid. Att erbjuda garanti är helt frivilligt från försäljarens och tillverkarens sida och kan ses som ett komplement till de rättigheter du har enligt konsumentlagstiftningen. Garantin ska alltid vara gratis att använda.

Om din mobiltelefon går sönder under garantitiden har du rätt att kräva åtgärder enligt konsumentköplagen. Dessa åtgärder kan vara att:

 • varan lagas

 • du får en annan vara i stället

 • du får avdrag på priset

 • köpet hävs

 • du får skadestånd.

Reklamationsrätt

Till skillnad från garantin, som är frivillig, är reklamationsrätten en laglig rättighet som du alltid har. Den innebär att du har rätt att klaga på en vara om det blir något fel på den eller en tjänst som du har köpt. Enligt konsumentköplagen har du alltid 3 år på dig att reklamera en vara om den varit felaktig från början. Har det gått mer än 6 månader måste du kunna bevisa att felet fanns där från början. Du reklamerar den felaktiga varan hos företaget du köpte den ifrån.

Tilläggsförsäkring hemelektronik

I vissa hemförsäkringar ingår ett utökat skydd för hemelektronik som motsvarar innehållet i en produktförsäkring. Till skillnad från en produktförsäkring gäller elektronikskyddet inte bara för en enskild vara – utan för alla elektronikvaror som räknas upp i försäkringsvillkoren. Hos en del försäkringsbolag kan du lägga till ett elektronikskydd till hemförsäkringen. Elektronikskyddet gäller för hemelektronik som exempelvis TV och dator, men mobiltelefoner och surfplattor brukar vara vanliga undantag.

Bankkortets försäkringar

Även vissa bankkort innehåller en allriskförsäkring som kan ge ersättning vid en plötslig och oförutsedd händelse, dessutom kan det innehålla en förlängd garanti (vanligtvis ett extra år). Hur länge skyddet gäller och för vilka varor varierar. Har du köpt din mobiltelefon med ditt bankkort bör du kontrollera vilket försäkringsskydd du har genom kortet.

Källa: Hallå Konsument

Är det värt att köpa mobilförsäkring?

En mobilförsäkring kan löna sig för dig som har en dyrare mobil och som ofta får sprickor på skärmen. Har du en billigare mobil brukar det däremot inte kosta skjortan att byta skärm direkt hos en reparatör.

De extra mobilförsäkringarna kan i flera fall kosta så mycket som 20–30 % av mobiltelefonens värde – och det bara efter ett år för en skada som kanske inte ens inträffar. Efter tre år kan kostnaden för mobilförsäkringen ha kommit upp i hela 70 % av nyprisvärdet av din telefon. Om du bara har råkat ut för en enda skada under den här perioden hade det kanske kostat mindre, eller ungefär lika mycket, om du gått direkt till en reparatör i stället.

I de allra flesta fall räcker hemförsäkringens allriskskydd i kombination med garantin, konsumentköplagen samt ditt bankkorts eventuella försäkringar.

Innan du köper en mobilförsäkring bör du därför ta reda på vilket skydd du redan har genom din hemförsäkring. Ingår allrisk eller erbjuder ditt försäkringsbolag det som ett tillägg? Passa på att jämföra din hemförsäkring med andra, för att se om den lever upp till dina förväntningar.

Fler i samma kategori

Se alla
Kvinna sitter i ett kök och tittar på fakturor medan en man är på väg att ringa ett samtal i bakgrunden.
Hemförsäkring Vad är ID-kapning?
Enligt polisen är id-kapning Sveriges vanligaste bedrägeri. Vi tipsar dig om hur du skyddar dig mot id-stöld.
Trasigt vinglas på träbord mot gråvit vägg.
Hemförsäkring Här förklarar vi vad drulleförsäkring eller allriskförsäkring är
Drulleförsäkringen ersätter så kallade otursskador som sker plötsligt och oförutsett.
Kvinna sitter vid en köksö i ett vitt kök med stora fönster och skriver på en laptop.
Hemförsäkring Hemförsäkring hyresrätt: Försäkring anpassad för dig som hyr bostad
En hemförsäkring är viktig då den inte bara gäller för dina saker, utan också om något skulle hända dig.