Bilförsäkring

Parkeringsskyltar – regler och förklaringar

2023-04-20 Angelica Lindberg
Bilar parkerade på rad på vardera sida om bilden, en person i rött går över parkeringen.

Att hitta en parkering kan vara svårt, att tolka parkeringsskyltar ännu svårare. Vad parkeringsskylten betyder och hur du läser den kan avgöra om du får parkeringsböter eller inte. Vi förklarar vilka regler som gäller för olika kombinationer av parkeringsskyltar.

På ungefär 5 minuter får du veta vilka regler som gäller för olika parkeringsskyltar, hur du ska tolka skyltar med tider, datum och olika tilläggstavlor. Dessutom förklarar vi hur du använder en parkeringsskiva samt hur du vet när det är parkeringsförbud.

Vad betyder parkeringsskylten?

Blå kvadratisk skylt med vitt P.

Det här märket betyder ”fri parkering”. Om det inte finns några tilläggstavlor brukar det innebära att du får parkera på parkeringsplatsen i 24 timmar under vardagar. Under dag före helgdag och helgdagar gäller fri parkering utan begränsning på 24 timmar.

Hur du läser parkeringsskyltar med olika kombinationer

Förutom vägmärket med det stora P:et finns det många tilläggstavlor att hålla reda på. Kan du inte tolka vad som står på skyltarna riskerar du att åka på böter.

När p-märket kommer med flera tilläggstavlor kan det kännas både svårt och komplicerat att tolka dem. Det viktiga här är att du läser skyltarna nerifrån och upp. I exemplet nedan finns en tilläggstavla med olika tider under p-märket. Tilläggstavlan visar när parkeringsmärket gäller. Övriga tider gäller parkeringsförbud enligt huvudledsmärket.

Parkeringsskylt under en skylt för huvudled och en tilläggstavla som anger klockslag.

Parkeringsskyltar med tider

Ofta informerar parkeringsskyltarna om olika tidsbegränsningar för parkeringen. Tilläggstavlorna kan berätta att du måste betala en avgift under vissa tider, att du bara får parkera under vissa tider eller att det råder parkeringsförbud vissa dagar i månaden.

Vissa tilläggstavlor visar olika klockslag. De anger vilka tider det är tillåtet eller förbjudet att parkera för olika veckodagar:

  • Svarta eller vita klockslag utan parentes gäller för vardagar (förutom vardag innan helgdag).

  • Svarta eller vita klockslag inom parentes gäller för lördag och dag före helgdag.

  • Röda klockslag gäller för söndag och helgdag.

Tilläggstavla som visar klockslag för vardag, dag före helgdag och helgdag.

Om tavlan är blå betyder det att det är tillåtet att parkera under angivna tider. Om den däremot är röd och gul (som i exemplet nedan) betyder det att det är förbjudet att parkera under dessa tider.

Skylt som visar parkeringsförbud med en tilläggstavla med tidsangivelsen 8–17.

Längst upp på stolpen kan du se skylten för parkeringsförbud och under den finns en tidsangivelse. Den visar när parkeringsförbudet gäller. Det är förbjudet att parkera på vardagar klockan 8–17, utanför dessa tider gäller fri parkering.

Ibland finns det också en tilläggstavla som visar hur länge du får stå på en viss parkering, till exempel 2 timmar. Det innebär att du får stå parkerad där i max två timmar åt gången.

Blå skylt med vit text som visar en tidsbegränsning på 2 timmar.

Ibland kan du stöta på tilläggstavlor med två olika tidsangivelser. Här gäller det att vara uppmärksam på om tidsangivelserna står på samma tavla eller på varsin.

Står de på samma tavla är angivelserna beroende av varandra: här får du parkera i max två timmar på vardagar mellan klockan 9–18. All övrig tid är det fri parkering.

Parkeringsskylt under huvudled med en tilläggstavla som visar en tidsbegränsning på 2 timmar mellan 9–18.

Är de uppdelade på två tavlor gäller de var och en för sig: här får du parkera i max två timmar och endast på vardagar mellan klockan 9–18. Övrig tid råder parkeringsförbud eftersom det är en huvudled.

P-skylt under skylt för huvudled med två tilläggstavlor som först visar en tidsbegränsning på 2 timmar och därefter en mellan 9–18.

Så använder du en parkeringsskiva

På vissa parkeringar kan du parkera utan att behöva betala någon parkeringsavgift om du använder en parkeringsskiva. En parkeringsskiva, eller p-skiva, är en pappersskiva med en klocka som används för att visa bilens ankomsttid på en avgiftsfri parkeringsplats.

Det finns även elektroniska p-skivor, eller digitala p-skivor som de också kallas. De är ofta automatiska och ställer in sig själva när sensorn i dem känner av att du har parkerat bilen. Perfekt för att slippa onödiga böter när du har glömt att ställa in den manuella p-skivan!

Du får använda parkeringsskiva på parkeringsplatser utmärkta med “P” samt en tilläggstavla som visar att du ska använda en p-skiva.

Så här kan en tilläggstavla för p-skiva se ut:

Blå skylt med vit text som visar att p-skiva får användas i max 2 timmar mellan 9–18.

Tilläggstavlan visar att fri parkering är tillåten i upp till två timmar mellan klockan 9–18 med parkeringsskiva. Övrig tid gäller fri parkering utan p-skiva.

Så ställer du in en p-skiva

  • Ställ in ankomsttiden och avrunda till närmast följande hel- eller halvtimme.

  • Om du kommer till parkeringen före tidsbegränsningen som är angiven på parkeringsskylten, ställ in p-skivan på det klockslag som begränsningen börjar.

  • Du får inte ändra p-skivans inställning för bilens ankomsttid under pågående parkering inom tidsbegränsningen.

  • Placera alltid p-skivan innanför framrutan och se till att den är fullt läsbar utifrån.

  • Du får bara använda en p-skiva vid samma parkeringstillfälle.

Exempel: Om du kommer till parkeringsplatsen klockan 10.20 ställer du in p-skivan på den närmast följande hel- eller halvtimmen, i det här fallet klockan 10.30.

Läs även: Skadegörelse bil – Så gäller bilförsäkringen

Hur vet man när det är parkeringsförbud?

Om vägen du vill parkera på är en huvudled råder parkeringsförbud. Vägmärket för huvudled är en gul kvadrat med vit och svart inramning som på bilden. Du hittar märket vid huvudledens början och efter varje vägkorsning.

Gul kvadratisk skylt som markerar huvudled.

Du vet också att det är förbjudet att parkera fordon om du ser det här förbudsmärket:

Blå, rund skylt med röd ring och ett diagonalt streck som visar parkeringsförbud.

Förbudet gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt.  

Det här vägmärket visar att det både är förbjudet att stanna och parkera bilen:  

Blå, rund skylt med röd ring och ett rött kors som visar stopp- och parkeringsförbud.


Har du råkat ut för en parkeringsskada? Här kan du läsa om hur du får ersättning för parkeringsskada från din bilförsäkring.   

Fler i samma kategori

Se alla
Skylt som visar parkerings- och stoppförbud samt att bilen kommer bli bortbärgad.
Bilförsäkring Parkeringsböter
Läs vår guide om parkeringsböter för att undvika oönskade överraskningar på din vindruta.
Kvinna i stickad tröja och orange mössa laddar en hybridbil.
Bilförsäkring Hybridbil
Lär dig allt om de populära och miljövänliga hybridbilarna, vilka olika typer som finns och hur de fungerar.
Bil
Bilförsäkring Ställa av bil: Så fungerar det
Har du en bil som du inte använder? Vi går igenom hur du ställer av bilen steg för steg.