Bilförsäkring

Parkeringsböter

2023-05-15 Angelica Lindberg
Skylt som visar parkerings- och stoppförbud samt att bilen kommer bli bortbärgad.

Parkeringsböter är något som de flesta av oss har stött på någon gång i livet. Lär dig vad som orsakar dem, hur du överklagar och vad som händer om du inte betalar. Läs vår guide för att undvika oönskade överraskningar på din vindruta!

På cirka 6 minuter får du veta vad det innebär att få parkeringsböter, hur du kan överklaga, vad som händer om du inte betalar samt vad lagen säger om parkeringsböter. Dessutom svarar vi på några vanliga frågor om parkeringsböter.  

Vad innebär parkeringsböter?  

Ingen vill ha en saftig parkeringsbot när de kommer tillbaka till bilen. Men det kan hända om du parkerar på en förbjuden plats, överskrider tiden på parkeringsbiljetten eller använder en parkeringsplats för funktionshindrade utan giltigt tillstånd. 

Bötesbeloppet varierar beroende på överträdelsen, men kom ihåg att du alltid har rätt att överklaga om du anser att bötesbeloppet är orättvist. 

Det finns två olika typer av parkeringsböter att hålla koll på:  

  • Parkeringsanmärkningar hanteras av polisen och utfärdas på kommunal gatumark.  

  • Kontrollavgifter är parkeringsböter som utfärdas på privat mark av parkeringsbolag som själva hanterar hela processen.  

Så se till att parkera på rätt plats och undvik oönskade kostnader! 

Parkeringsböter lag  

Parkeringsböter faller under trafikförordningen och kommunen är vanligtvis den som utfärdar dem. Det finns olika typer av parkeringsböter, såsom parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter, som kan utfärdas av exempelvis kommunala p-vakter eller privata parkeringsbolag.  

Reglerna för parkering kan också variera beroende på vilket land eller stad du befinner dig i, så det är alltid viktigt att ta reda på lokala regler och bestämmelser. 

Läs även: Parkeringsskyltar – regler och förklaringar

Överklaga parkeringsböter  

Visste du att du faktiskt kan överklaga parkeringsböter? Men det kan vara en krånglig process om du inte vet hur man gör. Här är en steg-för-steg-guide för att hjälpa dig. 

Först och främst, innan du överklagar bör du noggrant läsa igenom parkeringsboten och se om det är en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift. Om det är en parkeringsanmärkning måste du betala boten innan du kan överklaga. Men om det är en kontrollavgift ska du inte betala eftersom det då innebär att du accepterar avgiften. 

Om du anser att parkeringsboten är felaktig eller orättvis, ta bilder och skriv ner allt som du tror kan hjälpa din sak, till exempel om det var en felaktig skyltning eller om du hade en giltig parkeringsbiljett. 

Nästa steg är att överklaga parkeringsboten. Om det är en parkeringsanmärkning, överklagar du den på polisens hemsida genom att använda dig av deras e-tjänst eller en bestridningsblankett. Men om det är en kontrollavgift, kontakta parkeringsbolaget och förklara ditt fall över telefon eller e-post. Se till att du har all nödvändig information och dokumentation nära till hands när du gör detta. Det bästa är att bestrida kontrollavgiften skriftligen så du får bevis på att du har bestridit avgiften. 

Vad gör jag om överklagan avslås? 

Du har alltid rätt att driva ärendet vidare om din överklagan skulle avslås. Du måste göra det inom 3 veckor från det att du fick beslutet och vänder dig då till polisen. De skickar då vidare dina handlingar till tingsrätten. Om du vill överklaga ett beslut från ett parkeringsbolag prövas tvisten i domstol.  

Så kom ihåg att det är möjligt att överklaga parkeringsböter. Ta dig tid att läsa igenom boten, samla bevis och följ sedan stegen för att överklaga om du anser att det är nödvändigt. 

Betala parkeringsböter  

Transportstyrelsen hanterar parkeringsanmärkningar utfärdade av kommun och polis på kommunens gator. Men om du har fått en kontrollavgift (felparkering på tomtmark) utfärdad av markägare eller privata parkeringsbolag, måste du vända dig till dem för att få svar på dina frågor eller betala parkeringsboten. 

Det är du som är registrerad ägare av fordonet vid tidpunkten för felparkeringen som ska betala parkeringsboten. Den ska betalas inom 8 dagar från att du har fått boten.   

Du betalar till: bankgiro 5051-6905. När du betalar måste du ange det OCR-/referensnummer som framgår på din parkeringsanmärkning. 

Du kan också betala via e-tjänsten “Fordonets skulder”. Men kom ihåg att uppgifter om parkeringsanmärkningar inte är synliga i e-tjänsten förrän efter förfallodatumet har passerat och en betalningspåminnelse har skickats ut. 

Parkeringsboten till din digitala brevlåda 

Från och med april 2023 kommer första påminnelsen om din felparkeringsavgift att skickas digitalt till dig, om du har en digital brevlåda där du får myndighetspost. Så kom ihåg att hålla koll på din brevlåda så att du inte missar parkeringsboten och riskerar att få en förhöjd avgift. 

Vad händer om jag inte har betalt parkeringsböter i tid?  

Om du inte betalar din parkeringsbot inom den angivna tidsramen får du först en påminnelse som ska betalas inom ett visst antal dagar, betalar du inte den kan du få ytterligare en påminnelse med en förseningsavgift. Betalar du inte den överlämnas ärendet till inkasso och därefter, i värsta fall, till Kronofogden.  

Är det ett brott att få parkeringsböter?  

Att få en parkeringsbot är inte ett brott, men om du inte betalar den i tid kan det leda till extra avgifter samt att ärendet tas vidare till inkasso och i värsta fall Kronofogden.  

Men om du har mer än 5 000 kronor i obetalda felparkeringsavgifter kan du få användningsförbud på fordonet, vilket innebär att du inte får köra det förrän du har betalat skulden. Om du fortsätter köra bilen trots användningsförbudet har polisen rätt att ta fordonets registreringsskyltar.  

Så trots att det inte är ett brott att få parkeringsböter är det viktigt att du betalar boten i tid för att undvika höjda avgifter och andra problem. 

Läs även: Parkeringsskada – Så får du ersättning

Kan jag få två böter på samma dag?  

Svaret är ja, men det finns en viktig regel att hålla koll på. Enligt lagen är det endast tillåtet att få en bot per påbörjat dygn för samma felparkeringstillfälle. Det betyder att om du parkerar på en plats och får en bot, och sedan parkerar på en annan plats och får en annan bot inom sex timmar, så är båda botarna giltiga. Men om du parkerar på samma plats två gånger på samma dag och får två botar inom sex timmar, är den andra boten inte giltig. Det är alltså viktigt att hålla reda på tiden och platsen för dina parkeringar, annars kan det bli en dyr affär. 

Hur länge måste en p-vakt vänta innan böter? 

Generellt sett finns det ingen regel om hur länge parkeringsvakter ska vänta innan de utfärdar en parkeringsanmärkning. Men av praktiska skäl brukar de vanligtvis vänta några minuter innan de skriver en p-bot. Detta ger bilägare en chans att köpa en parkeringsbiljett eller att flytta bilen om de oavsiktligt parkerat på fel plats.  

Så nästa gång du parkerar, se till att uppmärksamma skyltade villkor och ta hänsyn till eventuella parkeringsavgifter. Om du råkar parkera på fel plats, se till att agera snabbt så att du undviker en parkeringsbot. 

Hur länge får jag stå kvar efter parkeringsböter?  

Du bör flytta ditt felparkerade fordon så snart som möjligt, men helst inom sex timmar om du vill undvika att få ännu en p-bot för samma felparkeringstillfälle.  

Fler i samma kategori

Se alla
Kvinna i stickad tröja och orange mössa laddar en hybridbil.
Bilförsäkring Hybridbil
Lär dig allt om de populära och miljövänliga hybridbilarna, vilka olika typer som finns och hur de fungerar.
Bil
Bilförsäkring Ställa av bil: Så fungerar det
Har du en bil som du inte använder? Vi går igenom hur du ställer av bilen steg för steg.
Bil
Bilförsäkring Första elbilen – en historia om elbilen
I början på 1800-talet hade man allt som behövdes för att tillverka elbilar. Lär dig om elbilens historia.