Skogsförsäkring

Skogsförsäkring är en relativt ovanlig tilläggsförsäkring till villa- eller fritidshusförsäkringen.

Försäkringen omfattar skador på växande skog, timmer, stamdelar, hyggesavfall och skogsmark.

Egendomen är försäkrad mot skador från brand, explosion, åsknedslag, luftfartyg, storm, snöbrott, torka, frost och insektsangrepp. Försäkringen avser skada som består i att egendomens värde minskas eller går förlorat.

Chatta med oss!