Insättningsgaranti

När du sätter in pengar på en eller annat finansinstitut skyddas de i många fall av en statlig insättningsgaranti. Det betyder att de pengar som du satt in är skyddade även om banken eller finansinstitutet skulle gå i konkurs. Staten ger ersättning om institutet där dina pengar är placerade skulle gå i konkurs, eller i fall Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska gälla. Pengar kommer från de institut som är anslutna. De betalar en avgift som sedan placeras i en fond som används som finansiering av insättningsgarantin. Den 31 december år 2016 var insättningsgarantifonden värd 38,1 miljarder kronor. Garantin gäller för 950 000 kronor eller 100 000 euro per person och institut, och gäller 100 % av insatt belopp. Ditt insatta belopp betalas ut inom sju arbetsdagar. Insättningsgarantin hanteras av Riksgäldskontoret.

Historien om insättningsgarantin

Den stora depressionen i USA fick bland annat till följd att flera banker kraschade år 1933. Året efter beslutade man som första land att införa en insättningsgaranti på nationell nivå för att skydda det finansiella systemet. I tider av oro finns en risk att många människor väljer att ta ut sina pengar från banken samtidigt, och därmed spär på krisen ytterligare. Detta har också hänt i Europa under senare finanskriser. Med en insättningsgaranti kan kunderna känna sig trygga, och det ger en stabilitet i det finansiella systemet.

Under början av 1990-talet drabbades Sverige, tillsammans med många andra länder, av en finanskris som varade mellan 1990-1994. Man införde då en tillfällig statlig svensk bankgaranti som hanterades av Bankstödsnämnden, och 1994 beslöt EU att införa gemensamma regler om insättningsgaranti. 1996 införde Sverige en ersättning på högst 250 000 kronor, och den har sedan successivt höjts till dagens nivå på 950 000 kronor, eller 100 000 euro. Sedan införandet har insättningsgarantin bara behövt användas två gånger, båda 2006 när Custodia och Credit gick i konkurs.

Högre risk ger större avkastning

Det finns aktörer som inte omfattas av insättningsgarantin som erbjuder en högre ränta på pengarna, men detta innebär självklart en större risk för dig som konsument. Det innebär att du själv måste analysera bolaget där du sätter in dina pengar, och alltså lånar ut dina pengar till. Om du funderar på att sätta in dina pengar hos ett företag utan insättningsgaranti kan det vara värt att kontakta en rådgivare innan och få lite mer information. Tänk på att om du vänder dig till exempel till din bank för rådgivning så pratar du med en säljare, inte en oberoende rådgivare.

Om du är beredd att ta en större risk med dina pengar kanske andra alternativ än just ett sparkonto ger bättre avkastning, som till exempel aktier eller fonder. En viktig faktor här är om du kommer att behöva dina pengar vid en viss tidpunkt. Aktier och fonder går upp och ner över tid, och det finns alltid en risk att börsen står lågt precis när du behöver dina pengar. Vill du vara helt säker bör du därför välja ett konto med ränta och insättningsgaranti för dina pengar.

Chatta med oss! Chatt