Privatekonomi

Vad är ett studielån och hur kan du få det?

2020-06-22 Johanna Westerlund
ansökan om lån

Studielån - Vad är ett studielån och hur kan du få det?

Studielån

Studielånet gör det möjligt för dig att studera på heltid. Att studera i Sverige är gratis. Men ett studielån hjälper dig att betala kostnader som uppstår under dina studier. Som studentlitteratur, boende och mat. Det är ett lån som är subventionerat av staten för att kunna erbjuda förmånliga lånevillkor. CSN, Centrala studiestödsnämnden, sköter administrationen kring studielån och ser till att alla studenter som är berättigade till studiemedel får sina utbetalningar i tid.

Vad består studiemedel och studielån av?

Om du som student vill ha maximal ersättning under dina studier består studiemedlet av två delar: en bidragsdel samt en lånedel.

Hur fungerar avbetalningen av studielån?

Eftersom flera års studielån uppgår till hundratusentals kronor är återbetalningsperioden betydligt längre än för andra lån. Du kan få upp till 25 år på dig att betala dina skulder. Dessutom är räntan mycket förmånlig. CSN använder sig av en annuitetskalkyl för att beräkna hur mycket du ska betala tillbaka, vilket gör att den årliga summan vanligtvis stiger något. Årskostnaden påverkas därför också av hur stor skulden är samt hur lång återbetalningsperioden är.
Om du skulle få problem med att betala din skuld – exempelvis om din utbildning inte lett till det jobb du förväntat dig – kan du ansöka om att få återbetalningen uppskjuten. Du måste dock alltid betala mindre portioner, oavsett hur din ekonomiska situation ser ut för tillfället. Du behöver aldrig betala på din skuld under din studietid och du börjar betala tillbaka tidigast sex månader efter sista utbetalningstillfället av ditt studielån.
Det innebär att ungefär två tredjedelar av studiemedlet består av lån, som ska betalas tillbaka, medan en tredjedel består av ett bidrag.

Studielån efter 30 juni 2001

För de som tagit ett studielån efter den 30 Juni 2001 är lånet ett annuitetslån. Mellan 1 Januari 1989 till den 30 Juni 2001 kallades lånet studielån. Innan det så kallades det studiemedel.

Beroende på när du tagit ditt lån så finns det olika regler för hur återbetalningen ska skötas. Vill du veta mer om hur du ska betala tillbaka just ditt lån? Besök gärna CSN.

Vad krävs för att jag ska få ta studielån?

Som svensk medborgare uppfyller du automatiskt det grundläggande kravet för att ansöka om studielån. Om du är utländsk medborgare varierar din rätt till studiemedel beroende på vilket land du kommer ifrån samt vilka papper du har. Därutöver krävs det att du uppfyller en rad andra kriterier för att få ut dina pengar.
Utbildningen som du söker studielån för måste vara godkänd av CSN. Alla skolor ger nämligen inte rätt till studiemedel. Du bör noga kontrollera detta innan du gör din ansökan. Du måste också studera minst på halvfart samt under en period på minst tre veckor.
Andra faktorer som påverkar om du beviljas studielån är huruvida du tar emot några andra statliga bidrag eller ersättningar. Om du får aktivitetsstöd eller sjukersättning har du inte rätt till att parallellt få ett studielån. Inte heller om du har etableringsersättning eller korttidsbidrag har du rätt till studiemedel.
Om du får din ansökan om studielån godkänd och påbörjar din utbildning kontrolleras din aktivitet fortlöpande. Du måste klara en viss procent av dina studier för att inte få studielånet indraget. Därtill får du ta studielån i maximalt sex år.

studielanstudenter

Fler i samma kategori

Se alla
kvinna söker på mobilen
Privatekonomi Lån utan inkomst - så lyckas du
Pension, A-kassa, sparkapital, du behöver inte ha en tillsvidareanställning för att låna utan inkomst?
betala skuld lapp på borde med penna.
Privatekonomi Lån trots Kronofogden - går det?
Lån hos Kronofogden och planerar att ta lån?