Om försäkring

Trygg-Hansa

2020-10-01 Angelica Lindberg
Händer som knappar på bärbar dator.

Jämför Trygg-Hansa mot andra försäkringsbolag innan du tecknar en försäkring. De ingår inte i vår jämförelse, men det du kan göra är att jämföra på egen hand mot våra samarbetspartners. Det enda du behöver göra är att fylla i dina uppgifter och klicka på jämför. Det är kostnadsfritt och priserna är samma som hos försäkringsbolagen.

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har anor som sträcker sig ända tillbaka till år 1828, men namnet presenterades inte förrän 1971 då Livförsäkringsbolaget Trygg och Hansa Försäkring AB slogs samman​. Sedan dess har de haft flera olika ägare; i juni 2021 blev företaget ett helägt dotterbolag till danska Tryg. Idag har de runt 1 300 medarbetare på 20 orter runt om i Sverige.   

Livbojen är starkt förknippad med Trygg-Hansa. År 1954 inledde de ett samarbete med Svenska Livräddningssällskapet där de donerade livbojar som placerades ut vid bland annat stränder, vattendrag och båtklubbar. Sedan dess har de gett bort fler än 250 000 stycken livbojar. Livbojar som räddar livet på i snitt 14 personer om året.

Försäkringar hos Trygg-Hansa

Trygg-Hansa erbjuder försäkringar inom ett flertal områden. Här beskriver vi kort om vad de innehåller. 

Bilförsäkring

Bilförsäkringen finns i tre olika nivåer: trafik-, halv- och helförsäkring. Utöver det erbjuder de försäkringspaketet Bilförsäkring Stor. De har också märkesförsäkringar för specifika bilmärken samt en veteranbilsförsäkring för dig som har en bil som är 30 år eller äldre.  

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Den ersätter personskador på förare, passagerare och medtrafikanter. Det kan exempelvis handla om ersättning för läkarbesök och förlorad arbetsinkomst. Försäkringen ersätter också skador på annans egendom som du orsakar med bilen, till exempel någon annans bil eller ett staket. Däremot får du ingen ersättning för skador på din egen bil. 

Halvförsäkring

Halvförsäkringen bygger vidare på trafikförsäkringen, men ersätter även vid brand-, glas-, elektronik- och motorskador, samt vid stöld och inbrott. Det ingår också bärgning till närmaste verkstad om bilen inte går att köra, samt rättsskydd om du hamnar i en tvist. Momentet krishjälp ersätter dig med upp till 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog om du mår psykiskt dåligt efter en skada som ersätts av försäkringen. Även drulle ingår i försäkringen. 

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller skyddet från både trafik- och halvförsäkringen, men utöver det innehåller den även ett skydd mot vagnskador. Till exempel för yttre skador om du trafikolyckor, skadegörelse eller om ett träd faller ner över bilen. 

Bilförsäkring stor

Detta är Trygg-Hansas mest omfattande bilförsäkring. Den innehåller skyddet från trafik-, halv- och helförsäkringen, men dessa moment:

  • Vård och ersättning efter trafikolycka

  • Hyrbilsförsäkring

  • Självriskrabatt 3 000 kronor (vagnskade- eller vagnskadegarantisjälvrisken)

  • Självriskrabatt 50 % (trafik- eller halvförsäkringen)

Märkesförsäkring

Trygg-Hansa erbjuder märkesförsäkringar för Peugeot, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Chrysler, DS, Tesla och en specialanpassad försäkring för Mitsubishi. 

Du som tecknar en märkesförsäkring kan vara säker på att din bil alltid repareras med originaldelar på auktoriserade verkstäder. Du får också ett eget telefonnummer till kundservice och skadeservice, så att du kan få hjälp snabbt.

Veteranbilsförsäkring

Veteranbilsförsäkringen kan du teckna för din bil om den är 30 år eller äldre i modellen, inte används yrkesmässigt eller körs högst 500 mil per år. Du kan välja att teckna en trafik-, halv- eller helförsäkring. Drulleförsäkring ingår. 

Hemförsäkring

Trygg-Hansa har försäkringar anpassade för dig som bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt. De har också anpassade försäkringar för dig som är student. Utöver det har de också en fritidshusförsäkring och en reseförsäkring. 

Villaförsäkring 

Villaförsäkringen är en hemförsäkring anpassad för din villa. Försäkringen gäller för lös egendom (till exempel kläder, elektronik, möbler m.m.), bostadshuset, trädgården, garage, uthus, staket, flaggstång, ledningar och installationer. För att alla byggnader på tomten ska omfattas av försäkringen är det viktigt att du anger dem alla i försäkringsbrevet. 

Försäkringen ger dig ett skydd mot bland annat stöld, inbrott, skadegörelse, bränder, vattenskador, bostadsohyra och hussvamp. Det ingår också en reseförsäkring som gäller under resans första 45 dagar, ett överfallsskydd, kristerapi och ett ansvars- och rättsskydd som hjälper dig om du krävs på skadestånd eller hamnar i en tvist. 

Bostadsrättsförsäkring 

Bostadsrättsförsäkringen är en hemförsäkring anpassad för dig som bor i bostadsrätt. Som bostadsrättsägare har du ett större ansvar än den som bor i hyresrätt. Du ansvarar exempelvis för yt- och tätskikt samt fast egendom i bostaden. Med bostadsrättsförsäkringen får du ett skydd som täcker skador på själva lägenheten, men också på dina saker. 

Dessutom ingår en reseförsäkring för resans första 45 dagar, ett överfallsskydd, kristerapi och ett ansvars- och rättsskydd som hjälper dig om du krävs på skadestånd eller hamnar i en tvist.  

Hyresrättsförsäkring 

Hyresrättsförsäkringen är anpassad för dig som bor i hyresrätt. Den gäller för dig och dina saker. Den ersätter bland annat skador på dina saker som orsakas av brand, vattenläckage, stöld, inbrott och skadegörelse. 

Det ingår även en reseförsäkring som gäller för resans första 45 dagar, ett överfallsskydd och kristerapi om du mår dåligt efter exempelvis en brand eller ett överfall. Utöver detta ingår även ett ansvars- och rättsskydd som hjälper dig om du krävs på skadestånd eller om du hamnar i en tvist. 

Fritidshusförsäkring 

Fritidshusförsäkringen gäller för lös egendom (kläder, elektronik, möbler m.m.), bostadshuset, trädgården, garage, uthus, staket, flaggstång, ledningar och installationer. För att alla byggnader på tomten ska omfattas av försäkringen är det viktigt att du anger samtliga byggnader i när du tecknar försäkringen. 

Fritidshusförsäkringen ersätter skador orsakade av bland annat: brand, läckage, bostadsohyra och hussvamp samt skyfall.

Studentförsäkring 

En studentförsäkring fungerar som en vanlig försäkring, men är anpassad för studenter och kostar mindre. Du kan få upp till 200 000 kronor i ersättning för dina saker om något går sönder eller blir stulet. Försäkringen gäller både för dig som studerar hemma i Sverige eller som är på resande fot. 

Studentförsäkringen innehåller mycket mer än ett skydd för dina saker. Du får också en reseförsäkring, ett överfallsskydd och ersättning för kristerapi om du mår dåligt efter exempelvis en brand eller stöld. Utöver det ingår det även ett ansvars- och rättsskydd om du skulle krävas på skadestånd eller hamna i en tvist. 

Reseförsäkring

I alla hemförsäkringar ingår det en reseförsäkring. Den gäller under resans första 45 dagar och täcker bland annat kostnader om någon i familjen blir tvungen att söka läkarvård på grund av sjukdom eller ett olycksfall.

Mc-försäkring, båt och andra fordon

Trygg-Hansa har olika fordonsförsäkringar som går att anpassa efter dina behov. Här går vi igenom vilka fordonsförsäkringar du kan teckna hos dem. 

Mc-försäkring 

Du kan teckna en trafik-, halv- eller helförsäkring till din motorcykel. Enligt lag måste du ha en trafikförsäkring för att få köra motorcykeln, därför ingår trafikförsäkringen i alla försäkringsnivåer. Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och andra medtrafikanter, samt skador på annans egendom. 

Vill du ha ett skydd som täcker skador på din egen motorcykel kan du teckna en halv- eller helförsäkring. Halvförsäkringen ersätter brand-, glas-, motor- och elektronikskador. Du får också ersättning vid stöld och inbrott samt bärgning till närmaste verkstad om motorcykeln inte går att köra. Det ingår också ett rättsskydd som ersätter bland annat advokatkostnader om du hamnar i en tvist. Du kan också få ersättning för krishjälp hos en terapeut eller psykolog om du mår dåligt efter en skada. 

Helförsäkringen innehåller allt det som trafik- och halvförsäkringen innehåller, men också en vagnskadeförsäkring som ersätter yttre skador på motorcykeln. Det kan handla om skador som uppstått i samband med skadegörelse, trafikolyckor eller om du kör på en lyktstolpe. 

Mopedförsäkring

Enligt lag måste du teckna en trafikförsäkring samma dag som du köper din moped, scooter eller motordrivna cykel. Trafikförsäkringen täcker skador på förare, passagerare och medtrafikanter samt skador på annans egendom. Om du vill kan du förstärka skyddet genom att teckna en halv- eller helförsäkring. 

Halvförsäkringen innehåller, förutom trafikförsäkringen, ett skydd mot brand- och glasskador. Du får också ersättning om din moped blir stulen eller om den skadas vid ett inbrott. Du kan också få bärgning till närmaste verkstad om mopeden inte går att köra. Om du mår psykiskt dåligt efter en trafikolycka kan du få ersättning för krishjälp hos en terapeut eller psykolog. Du får också ett rättsskydd som ersätter vissa rättegångskostnader om du skulle hamna i en tvist som rör mopeden. 

Helförsäkringen innehåller skyddet från både trafik- och halvförsäkringen, men utöver det innehåller den även en vagnskadeförsäkring som ersätter yttre skador på mopedens kaross. Till exempel om den skadas i en trafikolycka, utsätts för skadegörelse eller om ett träd faller ner över mopeden.   

Båtförsäkring 

Du kan välja att teckna en halv- eller helförsäkring till din båt. Båda försäkringsnivåerna gäller för både segelbåt och motorbåt. 

Halvförsäkringen täcker brand, stöld och skadegörelse samt skador som uppstår i samband med sjösättning, upptagning och transport. Det ingår också en krisförsäkring, ansvarsförsäkring och ett rättsskydd. Krisförsäkringen ersätter kostnader för behandling hos en terapeut eller psykolog om du mår dåligt efter en olycka. Ansvarsförsäkringen hjälper dig om du blir skadeståndsskyldig och rättsskyddet ersätter bland annat advokatkostnader om du hamnar i en tvist. 

Helförsäkringen ersätter utöver allt detta även sjöskador som orsakats av exempelvis grundstötning eller sammanstötning. Du kan också få assistant vid plötsliga och oförutsedda händelser, till exempel vid motorhaveri. Du får även ersättning för vissa maskinskador, till exempel vid skador på båtens motor för framdrivning eller på drev och backslag, så länge skadan är orsakad av en plötslig och oförutsedd händelse.

Släpvagnsförsäkring 

Du kan teckna en halv- eller helförsäkring till din släpvagn, däremot behöver du inte trafikförsäkra släpvagnen, eftersom dragbilens trafikförsäkring gäller även för släpvagnen. 

Halvförsäkringen ersätter brand- och glasskador samt vid stöld och inbrott. Det ingår även ett rättsskydd som ersätter vissa rättegångskostnader om du hamnar i en tvist. I helförsäkringen ingår utöver detta även en vagnskadeförsäkring som ersätter yttre skador på släpvagnen, till exempel skador som uppstått i samband med skadegörelse eller om ett träd faller ner över släpvagnen. 

Terrängfordonsförsäkring 

Enligt lag måste du ha en trafikförsäkring till ditt terrängfordon. Trafikförsäkringen ersätter skador på förare, passagerare eller medtrafikanter samt skador på annans egendom, till exempel någons bil eller staket. 

Du kan också välja att utöka skyddet med en halv- eller helförsäkring. Halvförsäkringen ersätter brand- och glasskador, samt stöld och inbrott. Du får också ett rättsskydd som kan ersätta vissa rättegångskostnader om du hamnar i en tvist. Om du mår psykiskt dåligt efter en olycka kan du få ersättning för krishjälp hos en terapeut eller psykolog. 

Helförsäkringen innehåller skyddet från både trafik- och halvförsäkringen, men också ett skydd mot vagnskada. Med det kan du få ersättning för yttre skador på ditt fordon som uppstått i samband med en trafikolycka, skadegörelse eller att ett träd fallit ner över fordonet.  

Husbilsförsäkring 

För att få köra din husbil måste du ha en trafikförsäkring. Den ersätter skador på förare, passagerare och medtrafikanter samt skador på annans egendom. Om du vill ha ett skydd som även omfattar din husbil kan du välja att teckna en halv- eller helförsäkring. 

I halv- och helförsäkringen ingår bland annat skydd mot brand-, glas-, motor- och elektroniksskador samt skydd vid stöld och inbrott. Om du får ett driftstopp kan du få bärgning till närmaste verkstad, dessutom kan du få ersättning för planerade resdagar om du tvingas avbryta en pågående resa på grund av att din husbil stjäls eller inte går att använda. Ersättningen är 300 kronor per dag i upp till 45 outnyttjade resdagar.

Helförsäkringen täcker även yttre skador på husbilens kaross som orsakats av till exempel en trafikolycka, skadegörelse eller om du kör på en lyktstolpe.  

Husvagnsförsäkring 

Du kan teckna en halv- eller helförsäkring till din husvagn, däremot behöver du inte trafikförsäkra husvagnen eftersom dragbilens försäkring även gäller för husvagnen. Halvförsäkringen ersätter bland annat brand-, glas-, elektronik- och motorskador.  

Snöskoterförsäkring

Enligt lag måste du ha en trafikförsäkring till din snöskoter för att få köra den. Den ersätter skador på förare, passagerare och medtrafikanter samt skador på annans egendom. Du kan också teckna en halv- eller helförsäkring till din snöskoter. Halvförsäkringen ersätter bland annat brand- och glasskador samt stöld och inbrott. Helförsäkringen ersätter yttre skador på din snöskoter, till exempel skador orsakade av skadegörelse eller om ett träd faller ner över den. 

Personförsäkringar

Trygg-Hansa har personförsäkringar för livets alla skeden: för bebisen, familjen, studenten och senioren. Här går vi igenom vilka personförsäkringar som du kan teckna hos dem. 

Barnförsäkring

Barnförsäkringen är en ekonomisk trygghet för barn och föräldrar. Den kan betala ut ersättning om barnet råkar ut för en olycka eller drabbas av sjukdom. Exempelvis betalas ett engångsbelopp ut om barnet får en bestående nedsättning som kan göra det svårt att arbeta som vuxen.   

Barnförsäkringen kompletterar också samhällets skydd. De flesta barn är försäkrade genom förskolan eller skolan, men de försäkringarna gäller ofta bara under skoltid och bara vid olycksfall.

Gravidförsäkring 

Gravidförsäkringen finns i två varianter: en gratis och en du betalar för. Gratisversionen ger endast ersättning vid dödsfall och medicinsk invaliditet och gäller för den gravida, partnern och bebisen. Föräldrarna kan också få ersättning för kristerapi om barnet föds med, eller drabbas av, en allvarlig sjukdom, missbildning eller skada.

Gravidförsäkringen som du betalar för ger ett mer omfattande skydd som även gäller vid exempelvis graviditets- och förlossningskomplikationer, missfall och sjukhusvistelse om barnet blir sjuk eller om du som gravid drabbas av graviditetskomplikationer. 

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen betalar ut ersättning om du till exempel inte kan jobba som tidigare efter en sjukdom eller ett olycksfall. Den kan också ge ersättning vid sjukhusvistelse med 350 kronor per dag du är inskriven. Försäkringen ersätter också vissa sjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom, ALS (amyotrofisk lateral skleros), cancer och MS (multipel skleros).

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen ger dig garanterad tillgång till planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk. Försäkringen ersätter dig bland annat för kostnader för privat läkarvård, privat operation eller sjukhusvård. Du kan också få ersättning för nödvändiga och skäliga rese- och logistikkostnader.   

Sjukvårdsförsäkring Olycksfall

Med försäkringen Sjukvård Olycksfall får du tillgång till Trygg-Hansas Vårdplanering om du råkar ut för ett olycksfall och har fått remiss från en läkare. Sjukvård Olycksfall gäller dygnet runt för planerad privatvård. Du kan få ersättning för bland annat: privat läkarvård (undersökning, diagnostisering och behandling), privat operation och sjukhusvård samt nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader. Du kan också få ersättning för eftervård och ortopedtekniska hjälpmedel. 

Djurförsäkringar

I samarbete med Sveland djurförsäkringar erbjuder Trygg-Hansa försäkringar för din hund, katt, häst eller ditt smådjur. 

Hundförsäkring

Hundförsäkringen täcker veterinärkostnader och du väljer själv om du vill komplettera med en livförsäkring. Du får det bästa skyddet om du tecknar hundförsäkringen när din hund är mellan 6 veckor och 4 månader gammal. Försäkringen gäller sedan livet ut. 

Kattförsäkring

Kattförsäkringen täcker veterinärkostnader om din katt exempelvis blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Du kan teckna försäkringen när kattungen är sex veckor gammal, sedan gäller den livet ut. 

Hästförsäkring

Hästförsäkringen täcker veterinärkostnader vid bland annat olycksfall och sjukdomstillstånd. 

Det ingår också en personolycksfallsförsäkring som gäller ifall din häst orsakar skador på dig eller andra personer som hanterar hästen.

Smådjursförsäkring

Försäkringen gäller för kaniner, hamstrar, chinchillor, råttor och marsvin som är över sex veckor gamla. Du kan också teckna djurförsäkring för burfåglar, papegojor och minigrisar som är äldre än två månader. Försäkringen ersätter veterinärvård vid sjukdomar och olycksfall, och gäller livet ut. Du väljer själv försäkringsbelopp. 

Anmäl skada hos Trygg-Hansa

Du anmäler din skada enklast på Trygg-Hansas webbplats. Där får du legitimera dig med Bank-id och svara på några frågor om vad som har hänt. Därefter skickar du in din skadeanmälan. Om de saknar någon information om dig hör de av sig. 

Tänk på att ha tillgång till viktiga uppgifter såsom 

  • kvitton

  • kontonummer

  • eventuell polisanmälan.

Så säger du upp din försäkring hos Trygg-Hansa och byter försäkringsbolag 

Om du vill säga upp din försäkring hos Trygg-Hansa måste du göra det i samband med huvudförfallodagen. Huvudförfallodagen är den dag då din försäkring förnyas för ytterligare ett år framåt, vilket brukar vara samma datum som försäkringen först började gälla. Du hittar huvudförfallodagen i ditt försäkringsbrev. 

Du kan när som helst kontakta Trygg-Hansa och meddela dem att du vill säga upp din försäkring, i så fall avslutas den på huvudförfallodagen. På samma sätt kan du när som helst jämföra försäkringar och teckna en ny. I så fall väljer du att den nya försäkringen ska börja gälla samma dag som den gamla slutar gälla. 

Så här tecknar du en försäkring hos Trygg-Hansa

Du kan teckna försäkring hos Trygg-Hansa via deras webbplats eller genom att ringa  0771-111 110. 

Tänk på att jämföra försäkringar innan du bestämmer dig. Titta inte bara på priset utan även på försäkringsvillkoren och vilket skydd försäkringen innehåller, så att du är säker på att du får det skydd du vill ha till det bästa priset.   

Kontakta Trygg-Hansa

Behöver du komma i kontakt med Trygg-Hansa?

Ring: 0771-111 110

Skadeärenden: vardagar 9–15.

Övrig kundservice: vardagar 8–19, helger 9–17.

Du kan också chatta eller mejla. 

Jämför försäkringar via Zmarta

Trygg-Hansa är inte en samarbetspartner till Zmarta och finns därför inte med i vår jämförelse. Men du kan fortfarande jämföra deras försäkringar mot våra samarbetspartners på egen hand. Gör du så här: 

  1. Kolla vilket pris Trygg-Hansa erbjuder. 

  2. Gör en gratis jämförelse hos oss.

Var noga med att fylla i samma uppgifter i båda formulären, annars blir jämförelsen felaktig. Sedan kan du i lugn och ro bestämma vilken försäkring som passar dig och dina behov bäst! Men tänk på att inte bara jämföra priserna, villkoren är minst lika viktiga! 

Att jämföra via Zmarta kostar ingenting och priserna som du får är samma som hos försäkringsbolagen. Fördelen med att teckna din försäkring genom oss är att du samtidigt kan jämföra ett tiotal försäkringsbolag, med bara ett klick! Zmart va?

Fler i samma kategori

Se alla
kostnad-bil (1).png
Om försäkring Vilka försäkringar bör man ha?
Vi berättar vilka försäkringar som är nödvändiga, vilka du kan skippa och tipsar dig om hur du sparar pengar!
pexels-ketut-subiyanto-4350217 (1)
Om försäkring Byta försäkringsbolag: Det här gäller om du vill byta försäkringsbolag
I den här artikeln går vi igenom hur du byter försäkringsbolag och vad du behöver tänka på.
Bekymrad kvinna sitter framför en laptop.
Om försäkring Vad är en ansvarsförsäkring?
Ansvarsförsäkringen är viktig både för dig som privatperson och småföretagare.