Om försäkring

Folksam

2020-10-01 Angelica Lindberg
Kvinna och man sitter och äter frukost medan mannen arbetar på sin laptop.

Det är alltid bra att jämföra försäkringar innan du tecknar en, så att du får det försäkringsskydd du vill ha till ett bra pris. Folksam är inte samarbetspartners med oss och ingår därför inte i vår jämförelse, men du kan enkelt jämföra dem mot våra samarbetspartners på egen hand. Här kan du lära dig mer om Folksam och hur deras försäkringsutbud skiljer sig från Zmartas.

Om Folksam 

I början på 1900-talet väcktes en tanke inom Kooperativa förbundet om en lösöresförsäkring. De ville skapa bättre förutsättningar och större trygghet för vanliga människor som sällan var försäkrade på den tiden. År 1908 startade därför Ömsesidiga Brandförsäkringsföreningen bolaget Samarbete, och 1925 gick de samman med livförsäkringsbolaget Folket. Folket och Samarbete slogs då ihop och blev till Folksam. 

Folksam är ett kundägt försäkringsbolag med över 3 800 medarbetare runt om i Sverige. Att de är ett kundägt företag innebär att vinsten går tillbaka till dig som kund i form av återbäring och bättre erbjudanden. 

Flera av Folksams försäkringar är märkta med Bra Miljöval, Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Kriterierna är tuffa och utvecklas ständigt. Det innebär att produkterna eller tjänsterna som bär deras märkning måste utvecklas kontinuerligt för att bli skonsammare för miljön. Folksam använder sig av miljövänliga material när de reparerar skador, ställer hårda krav på sina leverantörer och investerar aldrig pengar i exempelvis kolkraft, kärnkraft eller uran.

Försäkringar hos Folksam

Folksam erbjuder försäkringar inom flera olika områden, bland annat för ditt hem, din bil, din mc eller din katt. Här ger vi dig en sammanfattning om vad de olika försäkringarna kan ersätta om någonting händer. 

Bilförsäkring

Bilförsäkringen finns att välja i tre olika försäkringsnivåer: trafik-, halv- eller helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ingår därför i alla nivåer. Här går vi igenom vilket skydd du får beroende på vilken försäkringsnivå du väljer. 

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och du måste teckna den från och med första dagen som du står som ägare på bilen. Den ersätter skador på förare, passagerare och medtrafikanter samt skador på annans egendom. Den ersätter däremot inte skador på din egen bil. 

I den här trafikförsäkringen ingår det även kristerapi om du mår psykiskt dåligt efter en trafikolycka. Försäkringen ersätter upp till tio besök hos en terapeut eller psykolog.  

Bilförsäkring

Folksams motsvarighet till halvförsäkringen benämns “bilförsäkring” och bygger vidare på skyddet i trafikförsäkringen. Den ersätter dig vid brand-, glas- och maskinskador. Maskinskadeförsäkringen gäller fram tills bilen är 8 år eller inte körts mer än 12 000 mil. Du får också ersättning vid stöld eller stöldförsök, dessutom ingår momenten Räddning och Rättsskydd. 

Räddningen ersätter bland annat transporten till närmaste verkstad vid ett driftstopp (gäller ej vid brist på bränsle). Medan rättsskyddet ersätter dig för advokat- och rättegångskostnader vid tvister. Till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation.

Bilförsäkring stor

Det här är den högsta och mest omfattande försäkringsnivån för din bil. Den bygger vidare på skyddet i trafik- och bilförsäkringen, men innehåller även ett skydd mot kupéskada, feltankning och nyckelförlust. Dessutom ingår tilläggsförsäkringarna Hyrbil och Assistans. 

Hyrbilsförsäkringen ersätter dig för en hyrbil i upp till 65 dagar om din bil inte går att köra. Med assistansförsäkringen får du hjälp inom en timme om din bil stannar efter vägen. Om inte bilen går att laga på plats får du hjälp och ersättning för bärgning. Det ingår också en hyrbil i upp till 3 dagar om det tar längre tid att reparera bilen.   

Normalt brukar det ingå en vagnskadeförsäkring i den högsta försäkringsnivån (helförsäkringen), men hos Folksam finns vagnskadeförsäkringen endast som tillval i nivåerna Bilförsäkring och Bilförsäkring stor. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på bilens kaross, bland annat vid trafikolycka, skadegörelse eller om ett träd faller ner över bilen.

Samlarfordon

I samarbete med Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) har Folksam tagit fram en bilförsäkring för historiska fordon för dig som är medlem i någon av MHRF:s medlemsklubbar. 

För att kunna ansöka om en MHRF-försäkring måste du uppfylla vissa kriterier: 

 • Du ska vara medlem i en MHRF-ansluten klubb.

 • Fordonet ska vara minst 20 år gammalt.

 • Fordonet ska endast användas för nöjeskörning.

 • Fordonet ska förvaras i ett låst utrymme på hemorten.

 • Du ska ha tillgång till ett bruksfordon.

Hemförsäkring

Oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa är det viktigt att ha en hemförsäkring. Hemförsäkringen skyddar både dig och dina saker. Här går vi igenom de olika försäkringarna för hemmet. 

Villaförsäkring 

Villaförsäkringen är en kombination av en hemförsäkring och en villaförsäkring. Försäkringen innehåller ett skydd för lös egendom (till exempel kläder, elektronik, möbler m.m.), samt ett egendomsskydd för bostadshuset, tomten, garaget och eventuellt uthus, staket, flaggstång, ledningar och byggnadstillbehör (till exempel markis eller parabol). Tänk på att ange alla byggnader på tomten i försäkringsbrevet så att de omfattas av försäkringen. 

Villaförsäkringen gäller vid bland annat stöld, inbrott, skadegörelse, bränder, vattenskador, bostadsohyra och hussvamp. 

I hemförsäkringsdelen ingår det bland annat en reseförsäkring som gäller under resans första 45 dagar, ett överfallsskydd, kristerapi och ett ansvars- och rättsskydd som hjälper dig om du krävs på skadestånd eller hamnar i en tvist. Dessutom ingår det ett skydd mot ID-stöld och ett flyttskydd. Med flyttskyddet är dina saker försäkrade på både den gamla och den nya adressen under en övergångsperiod på 31 dagar.  

Bostadsrättsförsäkring

Du som bor i bostadsrätt har ett större ansvar än en person som bor i hyresrätt. I en hyresrätt är det hyresvärdens ansvar att ta hand om skador i din lägenhet, men i en bostadsrätt är det du som är ansvarig. Du har ansvar för exempelvis golv, köksinredning och vattenledningar. En bostadsrättsförsäkring täcker dessa saker. 

Bostadsrättsförsäkringen är en kombination av en hemförsäkring och en bostadsrättsförsäkring. Den ger dig ett skydd för både dina saker och din bostad vid exempelvis brand, stöld och översvämning. Du får också en reseförsäkring för resans första 45 dagar, ett överfallsskydd, kristerapi och ett ansvars- och rättsskydd som hjälper dig om du krävs på skadestånd eller hamnar i en tvist. Dessutom ingår det även ett skydd mot ID-stöld, flyttskydd, utökat stöldskydd och ersättning om din bostad blir obrukbar. 

Du välja att teckna bostadsrättsförsäkringen i nivåerna Stor, Mellan eller Bas.  

Hyresrättsförsäkring 

Hyresrättsförsäkringen är för dig som bor i hyresrätt. Den ger dig ett skydd för både dig och dina saker. Den ersätter dig för skador som orsakas av bland annat brand, vattenläckage, stöld, inbrott och skadegörelse. 

I alla hemförsäkringar ingår också en reseförsäkring, ett överfallsskydd samt ett ansvars- och rättsskydd. Reseförsäkringen gäller för resans första 45 dagar. Överfallsskyddet gäller om du blir utsatt för våld, till exempel misshandel eller vissa sexuelbrott – även vid våld i en nära relation. Du kan också få kristerapi om du mår dåligt efter exempelvis en brand eller ett överfall. Ansvars- och rättsskyddet hjälper dig om du krävs på skadestånd eller om du hamnar i en tvist. 

I hemförsäkringen ingår utöver detta även ett flyttskydd, utökat stöldskydd, bortaskydd samt ett skydd mot ID-stöld. Dessutom kan du få ersättning om din bostad blir obrukbar på grund av en skada.

Du kan välja mellan försäkringspaketen Stor, Mellan och Bas. I de större försäkringspaketen ingår bland annat en drulleförsäkring (allrisk) som täcker otursskador. 

Ägarlägenhetsförsäkring 

Ägarlägenhetsförsäkringen är anpassad för dig som äger en ägarlägenhet och är en kombination av en hemförsäkring och ägarlägenhetsförsäkring. Till skillnad från en vanlig hemförsäkring ersätter ägarlägenhetsförsäkringen även skador på exempelvis exempelvis ytskikt, golv, tak, fast inredning såsom skåp, spis, tvättmaskin samt ledningar med sträckning inom lägenheten där ledningen är avsedd för din lägenhet. 

Försäkringen gäller vid stöld, skadegörelse, brand, blixt, läckage (till exempel från vattenledningar eller diskmaskin), översvämning, storm, hagel och andra naturskador. Den gäller även för vitvaror som går sönder samt för glasrutor som går sönder.

Du kan välja mellan försäkringsnivåerna Stor, Mellan och Bas. 

Studentförsäkring

En hemförsäkring för studenter är anpassad för dig som är inskriven på en CSN-berättigad utbildning. Du kan teckna den till och med det att du fyller 39 år. 

Studentförsäkringen innehåller alla de delar som brukar ingå i en vanlig hemförsäkring och är ett skydd för både dig och dina saker. Den innehåller bland annat: skydd för dina saker, krisskydd, rättsskydd, ansvarsskydd, överfallsskydd, reseskydd och flyttskydd. Dessutom ingår ett skydd mot ID-stöld. Du kan också få ersättning om du inte kan använda din bostad på grund av att den helt eller delvis förstörts av till exempel en brand.

Det finns också olika tilläggsförsäkringar som du kan teckna till din studentförsäkring, till exempel en drulleförsäkring (även kallad allrisk) som ersätter dig för plötsliga och oförutsedda skador, till exempel om du råkar sätta dig på dina glasögon eller spiller kaffe över din dator – så kallade otursskador.   

Fritidshusförsäkring

Den här fritidshusförsäkringen är märkt med Bra Miljöval. Du kan teckna den i försäkringsnivåerna Bas och Stor, och du kan själv välja om du vill ha ett skydd för dina saker (lösöre). Försäkringen innehåller ett skydd för både byggnader och tomtmark. Den gäller vid bland annat stöld, skadegörelse, brand, blixt, läckage, översvämning, naturskador samt vid skadedjursangrepp. Tänk på att du måste ange alla byggnader på tomten i försäkringsbrevet för att de ska omfattas av försäkringen. 

Mc-försäkring, båt och andra fordon

Folksam erbjuder försäkringar för en mängd olika fordon. Vissa fordon måste vara trafikförsäkrade enligt lag, andra fordonsförsäkringar är frivilliga. Här går vi igenom vilka fordonsförsäkringar du kan teckna hos Folksam. 

Mc-försäkring 

Du kan försäkra din tunga eller lätta motorcykel hos Folksam. Du väljer om du vill teckna en trafik-, halv- eller helförsäkring till din lätta eller tunga motorcykel. Enligt lag måste du ha minst en trafikförsäkring för att få köra din mc. Den ingår i både halv- och helförsäkringen. För din tunga motorcykel kan du även välja att teckna en året runt-försäkring. 

Trafikförsäkringen är obligatorisk och ersätter skador på förare, passagerare och medtrafikanter samt skador på annans egendom, däremot inte skador på din egen motorcykel. 

Halvförsäkringen innehåller skyddet från trafikförsäkringen, men ersätter också vid stöld, brand och glasskador. Dessutom ingår räddning och rättsskydd. Räddning innebär att du får ersättning för transportkostnaden till närmaste lämpliga verkstad vid ett driftstopp (gäller inte för stopp på grund av brist på bränsle). Rättsskyddet ersätter advokat- och rättegångskostnader vid en tvist som gäller den försäkrade motorcykeln. För tung mc ingår även en maskinskadeförsäkring för två- och trehjuliga motorcyklar. Den gäller för tunga motorcyklar som är max 5 år gamla och som körts max 5 000 mil.

Helförsäkringen innehåller, förutom skyddet från både trafik- och halvförsäkringen, även en vagnskadeförsäkring. Den ersätter yttre skador på din motorcykel som uppstått plötsligt och oförutsett, till exempel skador som uppstått i samband med en trafikolycka, skadegörelse eller om ett träd faller över din mc.  

Året runt-försäkringen går att teckna till tunga motorcyklar. Försäkringen gäller även på vintern och du slipper ställa av din mc när du inte använder den. Priset är också lägre eftersom du slår ut det över året. Du väljer själv om du vill ha en halv- eller helförsäkring. 

Mopedförsäkring

Mopedförsäkringen gäller för alla typer av mopeder, även EU-mopeder, elmopeder och mopedbilar. Du väljer själv om du vill ha en trafik-, halv- eller helförsäkring till din moped. Trafikförsäkringen måste du dock ha enligt lag. Den ersätter skador på förare, passagerare och medtrafikanter samt skador som du orsakar på annans egendom, däremot inte skador på din egen moped. I basskyddet får du även ersättning för kristerapi om du mår psykiskt dåligt efter en olycka. 

Halvförsäkringen bygger vidare på trafikförsäkringen och ersätter dig vid stöld, brand och skador på glas. Dessutom ingår momentet räddning som innebär att du får ersättning för transportkostnaden till närmaste verkstad vid ett driftstopp (gäller inte vid bränslebrist).  Det ingår också ett rättsskydd som ersätter advokat- och rättegångskostnader vid en tvist som rör den försäkrade mopeden. 

Helförsäkringen innehåller skyddet från både trafik- och halvförsäkringen men innehåller dessutom en vagnskadeförsäkring. Med den kan du få ersättning för yttre skador på din moped som orsakats av exempelvis en trafikolycka, skadegörelse eller att ett träd faller ner över mopeden. 

Båtförsäkring 

Du som har en större fritidsbåt kan teckna Folksams båtförsäkring. Den gäller året runt både till sjöss och på land och ersätter skador orsakade av exempelvis brand, kollision, grundstötning, strandning, kantring samt skador vid uppläggning och transport. Du får också ersättning vid stöld och skadegörelse. Utöver detta ingår även båtassistans, rättsskydd och en ansvarsförsäkring. 

Båtassistans ger dig tillgång till en dygnet runt-bemannad larmcentral som kan hjälpa dig med exempelvis med bärgning, bränsleleverans och rådgivning vid driftstopp.

Rättsskyddet ersätter dig för advokat. och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som rör den försäkrade båten. Medan ansvarsförsäkringen ersätter dig om du får ett skadeståndskrav riktad mot dig och blir tvungen att betala.

Det finns också en tilläggsförsäkring som ersätter plötsliga och oförutsedda maskinskador på båtar som är max 10 år. 

Om du har en mindre fritidsbåt och har din hemförsäkring hos Folksam kan du istället välja att teckna tilläggsförsäkringen småbåt. 

Släpvagnsförsäkring 

Om du vill kan du teckna en hel- eller halvförsäkring till din släpvagn. Hos Folksam kan du försäkra släpvagnar och hästsläp med en totalvikt på högst 2 999 kilo. 

Halvförsäkringen ersätter dig vid stöld, brand och glasskador. Dessutom ingår ett rättsskydd som ersätter dig för advokat- och rättegångskostnader om du skulle hamna i en tvist som rör den försäkrade släpvagnen. Du kan också få kristerapi om du råkar ut för en skada och mår psykiskt dåligt efter det.

Helförsäkringen innehåller utöver skyddet i halvförsäkringen även en vagnskadeförsäkring som ersätter plötsliga och oförutsedda yttre skador på släpvagnen, till exempel på grund av skadegörelse, kollision eller om ett träd faller ner över släpvagnen. 

Terrängfordonsförsäkring  

Du kan teckna en hel-, halv- eller året runt-försäkring till ditt terrängfordon. Oavsett vilken av dem du väljer ingår det alltid en trafikförsäkring som ersätter skador på förare, passagerare och medtrafikanter samt skador på annans egendom. Du får också ersättning vid brand, stöld och glasskador. Om du hamnar i en tvist som rör det försäkrade fordonet får du ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Om du mår dåligt efter en skada kan du få kristerapi hos en terapeut eller psykolog. Du kan få upp till 10 behandlingstillfällen. 

Helförsäkringen innehåller utöver detta även en vagnskadeförsäkring som ersätter yttre skador på fordonet, till exempel om ett träd faller ner över fordonet eller om du råkar ut för en trafikolycka. Du kan teckna vagnskadeförsäkringen som ett tillägg till din året runt-försäkring. 

Året runt-försäkringen innehåller samma skydd som halvförsäkringen (och helförsäkringen om du väljer till vagnskadeförsäkringen), men med den skillnaden att du aldrig behöver ställa av och på ditt fordon i Vägtrafikregistret. Du får också ett lägre årspris på försäkringen.

Husbilsförsäkring 

Husbilsförsäkringen finns i försäkringsnivåerna trafik-, halv- och helförsäkring. Du måste ha en trafikförsäkring till din husbil för att få köra den lagligt på vägarna. Den ersätter skador på förare, passagerare och medtrafikanter samt skador på annans egendom – men inte på din egen husvagn. Vill du ha det ska du teckna en halv- eller helförsäkring. Folksams trafikförsäkring innehåller också momentet kristerapi som ersätter upp till 10 besök hos en terapeut eller psykolog om du mår dåligt efter exempelvis en trafikolycka.

Halvförsäkringen bygger vidare på skyddet i trafikförsäkringen. Den ersätter dig vid stöld, brand, glasskador samt vid skador på maskin och elektronik (gäller husbilar som är max 8 år och har kört max 10 000 mil). Om du får ett driftstopp efter vägen får du bland annat ersättning för bärgning till närmaste verkstad (gäller ej vid brist på bränsle). Du får också ersättning för advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som rör husbilen. Utöver detta får du också ersättning vid semesteravbrott i de fall du har påbörjat en semesterresa och råkar ut för en skada så att du inte kan använda husbilen. Ersättningen är 300 kronor per dag i upp till 3 veckor.  

Helförsäkringen bygger vidare på både trafik- och halvförsäkringen men innehåller även en vagnskadeförsäkring. Den ersätter yttre skador som uppstår plötsligt och oförutsett, till exempel skador som uppstått i samband med en trafikolycka, dikeskörning eller om ett träd faller ner över husbilen. 

Husvagnsförsäkring 

Husvagnsförsäkringen finns i försäkringsnivåerna hel- och halvförsäkring. Halvförsäkringen ersätter dig vid stöld, brand och glasskador samt maskin- och elektronikskador fram till dess att husvagnen är max 8 år. 

Rättsskyddet ger dig ersättning för advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist. Du kan också få kristerapi om du mår dåligt efter en skada.

Med en husvagnsförsäkring kan du få ersättning för semesteravbrott i de fall du har påbörjat en semesterresa och råkar ut för en skada som husvagnsförsäkringens egendomsskydd ersätter. Om du inte kan använda husvagnen kan du få ersättning med 200 kronor per dag i upp till 3 veckor. För att få ersättningen måste även dragbilen vara försäkrad hos Folksam. 

Helförsäkringen innehåller samma skydd som halvförsäkringen, men även en vagnskadeförsäkring som ersätter yttre skador på husvagnen, till exempel vid en trafikolycka eller om ett träd faller ner över husvagnen.

Snöskoterförsäkring

Hos Folksam kan du välja att teckna en hel-, halv- eller året runt-försäkring. En trafikförsäkring ingår i alla dessa försäkringsnivåer eftersom du måste trafikförsäkra din snöskoter enligt lag. 

Trafikförsäkringen ersätter skador på förare, passagerare och andra medtrafikanter samt skador på annans egendom. 

Halvförsäkringen ersätter dig vid stöld, brand eller glasskador. Dessutom ingår ett rättsskydd som ersätter advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som rör det försäkrade fordonet. Det ingår även ersättning för kristerapi om du mår psykiskt dåligt efter en trafikolycka.

Helförsäkringen bygger vidare på skyddet i trafik- och halvförsäkringen. Den innehåller även en vagnskadeförsäkring som ersätter yttre skador på snöskotern som orsakats av exempelvis en trafikolycka, skadegörelse, kollision eller att ett träd faller ner över skotern. 

Året runt-försäkringen innehåller samma skydd som halvförsäkringen, men du behöver aldrig ställa av och på ditt fordon i Vägtrafikregistret. Du kan även välja att lägga till vagnskadeförsäkringen, då får du samma skydd som i både halv- och helförsäkringen. 

Personförsäkringar

Folksam har personförsäkringar för livets alla skeden. Här går vi igenom några av de personförsäkringar du kan teckna hos dem och lite av vad de innehåller. 

Gravidförsäkring

Gravidförsäkringen finns i två varianter: en som är gratis och en som du betalar för. 

Gratisvarianten innehåller ett grundskydd som ersätter medicinsk invaliditet, ärr, dödsfall, läke- och resekostnader samt tandskadekostnader hos barnet och dig som är gravid. Den innehåller också kristerapi för dig, partnern och syskon om barnet, du eller din partner avlider, eller om barnet föds med en funktionsnedsättning. 

Gravidförsäkringen som du betalar för ersätter även vårdkostnader för barnet, vissa diagnoser hos barnet, vissa förlossnings- och graviditetskomplikationer för dig som är gravid, sjukhusvistelse för dig och barnet samt hjälpmedel för barnet vid olycksfall.

En gravidförsäkring övergår inte till en barnförsäkring när barnet är fött. 

Barnförsäkring

Barnförsäkringen är ett komplement till samhällets skydd som barnet har genom skolan. Ofta gäller det skyddet endast under de timmar barnet vistas i skolan, därför kan det vara bra att teckna en barnförsäkring så att barnet är skyddat dygnet runt. 

Barnförsäkringen kan betala ut ersättning om ditt barn råkar ut för en skada som leder till en bestående funktionsnedsättning som gör att det svårt för barnet att komma ut i arbetslivet. Försäkringen ersätter också vissa diagnoser  såsom cancer, MS eller hjärnskador. Men även om ditt barn får ett ärr, tandskador eller skadar sina kläder eller glasögon. Utöver detta kan barnförsäkringen även ersätta vårdkostnader, sjukhusvistelse samt läkarvård och resekostnader. 

Du kan välja mellan att teckna Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Skillnaden mellan dem är vilket som är det högsta försäkringsbeloppet du kan få om något händer. 

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen kan betala ut ersättning om du drabbas av en skada som leder till en bestående funktionsnedsättning. Du kan också få ersättning om du skulle bli inskriven på sjukhus eller rehabiliteringsklinik, om du får ett ärr eller tandskador. Det ingår också krisbehandling om du mår psykiskt dåligt efter en skada, samt medicinskt rehabilitering.  

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ersätter både olycksfall och sjukdom. Till exempel om du får en bestående funktionsnedsättning på grund av ett olycksfall eller sjukdom. Du kan även få ersättning om din arbetsförmåga blir nedsatt. Utöver det kan du även få ersättning för bland annat ärr, tandskador, akut kroppsskada, sjukhusvistelse, rehabilitering samt hjälp vid traumatiska händelser. 

Du väljer själv till vilket försäkringsbelopp du vill teckna försäkringen, 1 miljon eller 2 miljoner. Premien på försäkringen påverkas av vilket av försäkringsbeloppen du väljer. 

Sjukvårdsförsäkring 

En sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till rådgivning och planerad vård inom ett privat vårdgivarnätverk. Den ersätter kostnader för bland annat läkarvård (undersökning, diagnostisering och behandling), sjukhusvård, operation, psykolog, resor och logi samt rehabilitering. Sjukvårdsförsäkringen har en vårdgaranti som innebär att du är garanterad kontakt med en specialist inom 7 vardagar eller tid för operation inom 21 vardagar. 

Sjukförsäkringen finns i tre olika försäkringsnivåer: bas, mellan och stor. 

Inkomstförsäkring 

Inkomstförsäkringen fungerar som ett komplement till A-kassan så att ditt lönebortfall inte blir så stort om du blir arbetslös. Inkomstförsäkringen ersätter upp till 80 % av din lön om du blir arbetslös. För att du ska omfattas av inkomstförsäkringen måste du i de flesta fall ha varit medlem i ett fackförbund i minst 12 månader innan du blev arbetslös och få ersättning från din A-kassa. Många gånger ingår det en inkomstförsäkring i ditt fackliga medlemskap ta därför reda på vad som gäller för dig. 

Livförsäkring

En livförsäkring är en extra trygghet för din familj om något skulle hända dig som gör att du avlider. Den kan användas för att betala av bostadslån, eller täcka boendekostnader och inkomstbortfall. Försäkringsbeloppet betalas ut som ett engångsbelopp till dina efterlevande om du avlider före årsförfallodagen närmast efter din 85-årsdag.

Djurförsäkringar

Folksam har försäkringar för din hund, katt eller häst. Här går vi igenom vad de olika djurförsäkringarna innehåller. 

Hundförsäkring 

Hundförsäkringen finns i tre olika nivåer: bas, mellan och stor. Hundförsäkring bas ersätter veterinärvård med upp till 30 000 kronor, hundförsäkring mellan med upp till 60 000 kronor och hundförsäkring stor med upp till 120 000 kronor per försäkringsår. 

Hundförsäkring bas ersätter bland annat akupunktur, dolda fel och veterinärbesök i mobilen. Hundförsäkring mellan ersätter utöver detta även magnetröntgen, datortomografi, eller scintigrafi, rehabilitering och medicin, samt viss tandvård. Hundförsäkring stor ersätter utöver skyddet i nivåerna bas och mellan även kostnad för avlivning vid skada eller sjukdom, strålning- och cellgiftsbehandling, samt implantat av höftprotes.

Du kan också välja till en livförsäkring till din hund. 

Flockförsäkring 

Om du har fyra eller fler hundar där hemma kan försäkra allihop tillsammans med Folksams flockförsäkring. Den gör det smidigare för dig som hundägare eftersom alla dina hundar ingår i en gemensam veterinärvårdsförsäkring med upp till 120 000 kronor i ersättning. Om du är uppfödare ingår också ett ansvars- och rättsskydd om du skulle råka ut för ett skadeståndskrav eller hamna i en tvist. Du kan också välja att köpa till en livförsäkring separat för varje hund. 

Valpkullsförsäkring

I valpkullsförsäkringen ingår det en veterinärvårdsförsäkring (veterinärvård bas), livförsäkring från 4 veckors ålder, doldafelförsäkring och veterinärbesök i mobilen. 

Kattförsäkring 

Kattförsäkringen finns i två försäkringsnivåer, kattförsäkring bas och kattförsäkring stor. I basförsäkringen får du ersättning med upp till 30 000 kronor för veterinärvård om din katt skadas eller blir sjuk. Du får också ersättning för akupunktur, dolda fel och veterinärbesök i mobilen. 

I kattförsäkring stor ingår, utöver skyddet i basförsäkringen, även ersättning för magnetröntgen, datortomografi, scintigrafi, mediciner, rehabilitering samt viss tandvård.

Du kan också välja att lägga till en livförsäkring. 

Kattkullsförsäkring

I kattkullsförsäkringen ingår det en veterinärvårdsförsäkring (veterinärvård bas) och en livförsäkring från och med 4 veckors ålder tills de är 16 veckor gamla. Dessutom får du ersättning vid dolda fel och tillgång till veterinärbesök i mobilen. 

Hästförsäkring

Du kan teckna en hästförsäkring till din rid-, trav-, galopp- eller avelshäst. Du kan också teckna försäkringen “vänta föl” för ston som betäckts mellan 3 och 20 års ålder från den 40 till 300 dräktighetsdygnet. Försäkringen ersätter bland annat förlorat foster, uteblivet föl och veterinärbesök i mobilen. 

I rid-, trav-, galopp- och avelshästsförsäkringen ingår det ett olycksfallsskydd för dig som person samt veterinärbesök i mobilen. Om du väljer försäkringspaketet Stor ingår även viss veterinärbesök då du kan få ersättning för bland annat undersökning, behandling och vård av veterinär vid olycksfall och sjukdom. Du väljer själv försäkringsbelopp 40 000, 80 000 eller 125 000 kronor. Du kan även välja att lägga till en livförsäkring. 

Så gör du en skadeanmälan hos Folksam

Du kan göra din skadeanmälan direkt på Folksams webbplats, eller genom att ringa dem på telefonnummer 0771-950 950 vardagar 7.30–17.00.  

Tänk på att ha viktiga uppgifter nära till hands, till exempel 

 • kvitton

 • kontonummer

 • eventuell polisanmälan

 • eventuella vittnen.

Om Folksam saknar någon information från dig hör de av sig så att du kan komplettera din skadeanmälan.

Så säger du upp din försäkring hos Folksam och byter försäkringsbolag 

Vill du säga upp din försäkring hos Folksam? Då måste du göra det i samband med huvudförfallodagen. Det är den dag då din försäkring förnyas för ytterligare ett år framåt, vilket brukar inträffa samma datum som försäkringen först började gälla. Du kan hitta huvudförfallodagen i ditt försäkringsbrev från Folksam. 

Även om du bara kan avsluta din försäkring till huvudförfallodagen så kan du när som helst meddela Folksam att du vill säga upp din försäkring. I så fall avslutas den på huvudförfallodagen. Du kan också när som helst jämföra försäkringar och teckna en ny. Tänk bara på att välja rätt startdatum på den nya försäkringen, så att den börjar gälla samma dag som den gamla slutar gälla. 

Så här tecknar du en försäkring hos Folksam

För att teckna en försäkring hos Folksam går du in på deras webbplats och väljer den försäkring du är intresserad av. Därefter fyller du i dina uppgifter i formuläret och följer instruktionerna. 

Kom ihåg att jämföra försäkringar innan du tecknar en ny försäkring, så att du är säker på att du får det försäkringsskydd du vill ha till bäst pris. Gör en jämförelse för att se hur mycket du kan spara! 

Kontakta Folksam

Om du har behöver komma i kontakt med Folksam och har personliga frågor får du bäst service genom att ringa dem på 0771-950 950. 

Öppettider

Skadeärenden: vardagar 7.30–17.00

Övriga ärenden: vardagar 7.30–18.00, helger 9.00–16.00

För mer allmänna frågor kan du mejla dem genom deras mejlformulär som du hittar om du klickar dig fram under fliken kundservice. Där kan du också hitta svar på vanliga frågor. 

Jämför försäkringar via Zmarta

Folksam är inte en samarbetspartner till Zmarta och finns därför inte med i vår jämförelse. Om du vill jämföra Folksam mot våra samarbetspartners kan du göra det på egen hand. 

Gör så här: 

 1. Skriv in dina uppgifter i vårt formulär och klicka på jämför. Inom bara ett par sekunder får du fram priser från ett tiotal av Sveriges försäkringsbolag. 

 2. Öppna en ny flik och gå in på Folksams webbplats. Var extra noga med att fylla i samma uppgifter i båda formulären, så att jämförelsen blir korrekt. 

Nu kan du i lugn och ro bestämma dig för vilken försäkring som passar dig och dina behov bäst! Men kom ihåg att inte bara jämföra priserna, villkoren är minst lika viktiga! 

Det är kostnadsfritt att jämföra försäkringar via Zmarta och priserna som du får är samma som hos försäkringsbolagen. Fördelen med att teckna din försäkring genom oss är att du samtidigt kan jämföra ett tiotal försäkringsbolag, med bara ett klick! Zmart va?

Fler i samma kategori

Se alla
kostnad-bil (1).png
Om försäkring Vilka försäkringar bör man ha?
Vi berättar vilka försäkringar som är nödvändiga, vilka du kan skippa och tipsar dig om hur du sparar pengar!
pexels-ketut-subiyanto-4350217 (1)
Om försäkring Byta försäkringsbolag: Det här gäller om du vill byta försäkringsbolag
I den här artikeln går vi igenom hur du byter försäkringsbolag och vad du behöver tänka på.
Bekymrad kvinna sitter framför en laptop.
Om försäkring Vad är en ansvarsförsäkring?
Ansvarsförsäkringen är viktig både för dig som privatperson och småföretagare.