Om försäkring

Maximera ersättningsbeloppet - med rätt uppgifter

2022-07-21 Angelica Lindberg
Maximera ersättningsbeloppet - med rätt uppgifter

För att få ut maximal skadeersättning av ditt försäkringsbolag behöver uppgifterna du angett vid tecknandet av försäkringen - som även står angivna i ditt försäkringsavtal - överensstämma med verkligheten. Att undanhålla information eller missa att uppdatera aktuella uppgifter till ditt försäkringsbolag kan annars stå dig dyrt om olyckan skulle vara framme.

Som försäkringsförmedlare ser vi på Zmarta hur viktig kommunikationen mellan dig och ditt försäkringsbolag är. Vi är inte involverade i den eventuella skadehanteringen, den har ditt försäkringsbolag däremot stor expertis inom och deras uppgift är att ge dig bästa möjliga ersättning - så länge de har rätt förutsättningar för att hjälpa dig.

Olika livshändelser kan medföra nya vanor och villkor, en del som är uppenbara och andra som lätt glöms bort. Samtidigt ligger försäkringar kvar löpande. Även om försäkringsbolag i många fall gör sitt yttersta för att hålla en uppdaterad bild över din situation, behöver du själv också se över dina rutiner regelbundet - i samband med det kan du ju även jämföra olika försäkringsalternativ!

Nedan har vi listat några försäkringsmissar som kan ha förödande konsekvenser.

Som ringar på vattnet

Många försäkringsbolag uppdaterar regelbundet den information de har om sina kunder, med hjälp av olika offentliga register. Det är till exempel därför som du kan bli kontaktad av ett eller flera försäkringsbolag i samband med att du flyttar. Däremot kan de inte avgöra om din förändrade boendesituation även påverkar din bilförsäkring och andra fordonsförsäkringar. Nya rutiner kring hur du parkerar eller förvarar fordonet i fråga kan till exempel vara viktigt att uppdatera försäkringsbolaget om. Säljer man ett fritidshus kan det snabbt bli nya rutiner kring båtplats, förvaring under vintern och så vidare.

Exempel: Blir det inbrott i din bil en natt när den står parkerad ute på gatan, utanför din nya lägenhet inne i stan, kan det bli problematiskt om ditt försäkringsbolag tror att du varje natt parkerar bilen i ett privat garage anslutet till en villa i ett lugnt bostadsområde utanför stan, där du tidigare bodde.

Nya förare i familjen

En inte helt ovanlig situation är att en ung förare kör en förälders bil. Yngre personer har en högre skaderisk vilket också speglas i försäkringspremien. Det kan vara lätt att glömma bort att uppdatera bilförsäkringen i samband med att tonåringen tar körkort, men det kan lätt uppstå kostsamma situationer om den unga föraren hamnar i en bilolycka och försäkringsbolaget tror att det bara är erfarna förare eller förare över 25 år som kör bilen.

Exempel: Krockar din tjugoåring med din bil och det inte är registrerat i dina försäkringsvillkor att hen ibland kör bilen, finns det en risk att ni inte får rätt ersättning (eller i värsta fall ingen ersättning alls) för skadan. Observera - så gäller försäkringen vid övningskörning! Vid övningskörning är det handledaren som betraktas som föraren av bilen. Bilförsäkringen behöver därmed inte regleras inför en period av övningskörning. Uppstår en olycka är det alltså handledaren som anses vållande till olyckan under denna tid.

En gång ingen gång...

Anger du fel uppgifter eller undanhåller rätt information gällande vållandet av en trafikolycka, riskerar du att stå ett dyrt kast om du hamnar i en ny trafikolycka. Byter du försäkringsbolag, behöver du uppdatera det nya försäkringsbolaget om den eventuella olycka du vållat under de senaste åren och när det var. Värt att veta är att det finns gemensamma skaderegister, där försäkringsbolagen delar på information om anmälda skador sinsemellan. Ett sådant register kan de till exempel titta i när de väl ska fastställa dina möjligheter till skadeersättning.

Exempel: Om du är med om en bilolycka och din bil får en skada som behöver ersättas och det i och med reparationen kommer fram att bilen varit med om en större smäll ett år tidigare, kan skadeersättningen reduceras.

Fler i samma kategori

Se alla
kostnad-bil (1).png
Om försäkring Vilka försäkringar bör man ha?
Vi berättar vilka försäkringar som är nödvändiga, vilka du kan skippa och tipsar dig om hur du sparar pengar!
pexels-ketut-subiyanto-4350217 (1)
Om försäkring Byta försäkringsbolag: Det här gäller om du vill byta försäkringsbolag
I den här artikeln går vi igenom hur du byter försäkringsbolag och vad du behöver tänka på.
Bekymrad kvinna sitter framför en laptop.
Om försäkring Vad är en ansvarsförsäkring?
Ansvarsförsäkringen är viktig både för dig som privatperson och småföretagare.