Om försäkring

If

2020-10-01 Angelica Lindberg
En mamma jobbar vid datorn i en soffa medan ett barn hoppar i soffan.

Jämför If mot andra försäkringsbolag innan du tecknar din försäkring. Eftersom de inte är samarbetspartners med Zmarta ingår de inte i vår jämförelse, men du kan enkelt jämföra dem på egen hand. Visste du att du kan spara i snitt 1 800 kronor per år på att jämföra försäkringar via vår jämförelsetjänst? Här kan du lära dig mer om If och hur deras försäkringsutbud skiljer sig från Zmartas.

Om If

If grundades 1999 när norska Storebrand och svenska Skandia gick ihop. Två år senare blev finska Sampo en del av If, och är idag helägare sedan de 2004 köpte Skandia, Skandia Livs och Storebrands aktier. Med sina 3,7 miljoner kunder är If det ledande sakförsäkringsbolaget i Norden. 

If har verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Baltikum. Försäkringsbolaget har 7 900 medarbetare i Norden och Baltikum, varav 2 400 av dessa jobbar i Sverige.

De har även filialer i Frankrike, Holland, Lettland, Litauen, Storbritannien och Tyskland.

If strävar efter ett tryggare och hållbarare samhälle, och samarbetar därför med organisationer som bidrar till det. De ger också pengar till olika samhällsprojekt som främst riktar sig till barn och ungdomar. If är även ett klimatneutralt företag. De klimatkompenserar genom att driva ett projekt där de donerar moderna och effektiva vedspisar till människor i Tanzania och Indien.

Försäkringar du kan teckna hos If

If erbjuder försäkringar inom flera olika områden. Du kan bland annat försäkra din bil, mc, båt, villa eller lägenhet. De har också personförsäkringar för dig och din familj. Här går vi kort igenom vad de innehåller. 

Bilförsäkring 

Bilförsäkringen finns i tre olika försäkringsnivåer: trafik-, halv- och helförsäkring. Försäkringsnivåerna bygger på varandra, så om du tecknar en halvförsäkring ingår en trafikförsäkring och tecknar du en helförsäkring ingår skyddet från både trafik- och halvförsäkringen. Enligt lag måste du ha en trafikförsäkring för att få köra din bil på vägarna.

If erbjuder även försäkringspaketen TrafikXtra och Stor Bilförsäkring. 

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ingår i alla försäkringsnivåer. Den ersätter personskador på förare, passagerare och medtrafikanter, samt skador på annans egendom. Den ersätter däremot inte skador på din egen bil.  

TrafikXtra

I TrafikXtra ingår skyddet från trafikförsäkringen, men du får också ersättning vid stöld eller tillgrepp av bilen. Dessutom ingår räddning och rättsskydd. Räddningsmomentet ersätter kostnader i samband med assistans vid trafikolycka eller annat driftstopp. Du får även starthjälp, hemtransport och ersättning för eventuella merkostnader, till exempel för en hotellnatt. Rättsskyddet ersätter advokat- och rättegångskostnader vid tvister som rör bilägandet. 

Halvförsäkring 

Halvförsäkringen bygger vidare på trafikförsäkringen, men innehåller även ett skydd för din egen bil. Den ersätter brand-, glas- och maskinskador samt stöld och tillgrepp av fordonsdelar eller hela bilen. Dessutom kan du få ersättning för kostnader som uppstår i samband med feltankning. Utöver detta ingår även räddning och rättsskydd. 

Helförsäkring 

Helförsäkringen innehåller skyddet från både trafik- och halvförsäkringen, men även ett skydd mot vagnskador, det vill säga yttre skador på bilens kaross efter exempelvis en trafikolycka, skadegörelse eller om ett träd faller ner över bilen.  

Stor Bilförsäkring

If erbjuder också försäkringspaketet Stor Bilförsäkring. Det innehåller skyddet från trafik-, halv- och helförsäkringen, men ersätter även skador i kupén, till exempel om inredningen i bilens kupé eller bagageutrymme skadas. Den ersätter dig också om du din bilnyckel eller bilnyckelkort skadas eller försvinner. Du kan dessutom få ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaderna för en hyrbil i 45 dagar, om din bil måste repareras efter en ersättningsbar skada. 

Med Stor Bilförsäkring får du också självriskreducering vid bland annat bärgning/räddning samt vid vagnskador orsakade av djurkollision och skadegörelse. Utöver ersättningen för personskador i trafikförsäkringen får förare och passagerare extra ersättning med upp till 600 000 kronor, om de får bestående skador eller men efter en trafikolycka. Dessutom ingår VärdeXtra som innebär att du får en ny bil om din bil stjäls eller totalförstörs. Detta gäller endast för bilar som är högst 2 år och har körts mindre än 40 000 kilometer.

Hemförsäkring 

Oavsett om du bor i villa, hyreshus eller bostadsrätt är det viktigt att du har en hemförsäkring som är anpassad för ditt boende. Hemförsäkringen innehåller inte bara ett skydd för ditt hem och dina saker, utan också för dig. Här går vi igenom vilket skydd som ingår i If:s olika hemförsäkringar. 

Hemförsäkring villa

Villaförsäkringen gäller för huset, övriga byggnader på tomten, tomtmarken och dina saker. Har du redan en hemförsäkring via facket, eller om du av någon annan anledning inte behöver försäkra dina saker kan du välja att endast teckna en villabyggnadsförsäkring som bara gäller för byggnader och tomt. Villaförsäkringen finns i tre olika utföranden: Stor Villa, Villa Extra och Villa. 

I villaförsäkringens grundutförande ingår skydd vid 

 • brand och explosion

 • vattenläckage

 • naturskada, storm och översvämning

 • skadedjur i bostadshuset

 • Id-stöld

 • skador på hushållsmaskiner, glas och sanitetsgods. 

Utöver detta ingår även ett rätts- och ansvarsskydd, krishantering, reseskydd och överfallsskydd. Rättsskyddet ersätter dig för ombuds- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist, medan ansvarsskyddet hjälper dig om du blir krävd på skadestånd. Krishantering innebär att du får ersättning för kristerapi hos en legitimerad psykolog efter exempelvis ett rån, överfall, brand eller inbrott. Överfallsskyddet ersätter dig ekonomiskt om du blir utsatt för rån, misshandel eller övergrepp. Reseskyddet gäller i hela världen under resans först 45 dagar och ersätter dig om du exempelvis skulle bli sjuk, råka ut för ett olycksfall eller bli bestulen.  

I de större försäkringspaketen ingår bland annat skydd vid äkta hussvamp, flyttskydd och ett otursskydd (även kallat drulle eller allrisk) för både dina saker och villabyggnaden eller tomtmarken. 

Väljer du att teckna “Stor Villa” får du ett ännu förmånligare skydd med bland annat ett utökat reseskydd, utökat takläckageskydd och ett åldersavdrag på max 10 000 kronor.  

Hemförsäkring hyresrätt

Hemförsäkringen för dig som hyr din bostad. Den innehåller skydd för dig och dina saker och gå att teckna i tre olika utföranden: Hem, Hem Extra och Stor Hem. 

I Grundutförandet ingår ett skydd för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott, skadegörelse, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. 

Den innehåller också andra viktiga saker, såsom

 • ansvars- och rättsskydd

 • reseskydd för resans första 45 dagar

 • överfallsskydd

 • kristerapi

 • skydd vid id-stöld. 

Hem Extra innehåller utöver detta även ett flyttskydd för dina saker om de skadas eller stjäls under transporten. Samt ett otursskydd (även kallat drulle eller allrisk). 

Med försäkringspaketet Stor Hem får du bland annat ett utökat reseskydd, och nyvärde på hemelektronik som är yngre än 2 år. 

Hemförsäkring bostadsrätt 

Hemförsäkringen för dig som äger en bostadsrätt. Du som bor i en bostadsrätt har ansvar för fast inredning, väggar, tak och golv. Med en hemförsäkring som är anpassad för bostadsrätter vet du att du får ett försäkringsskydd som täcker det ansvaret. 

Precis som för hyresrättsförsäkringen finns den här försäkringen i tre olika utföranden: Hem, Hem Extra och Stor Hem. Den innehåller samma slags skydd förutom att den är anpassad just för din bostadsrätt. 

Djurförsäkring 

Hos If kan du teckna din hundförsäkring, kattförsäkring eller hästförsäkring. Du kan välja att lägga till en livförsäkring till grundskyddet. Nedan går vi igenom vad de olika djurförsäkringarna täcker. 

Hundförsäkring 

If:s hundförsäkring gäller hela hundens liv och ersätter veterinärkostnader om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. I den ingår också en dolda fel-försäkring och fri sjukvårdsrådgivning hos Djurens vårdguide och FirstVet. 

Hundförsäkringen finns i tre olika nivåer: Stor+ Hund, Stor Hund och Hund. 

Det här ingår i grundutförandet:

 • Veterinärvård

 • Livförsäkring

 • Dolda fel

 • Sjukvårdsrådgivning

 • Magnetkameraundersökning

 • Kejsarsnitt

 • Kostnader för avlivning

I de mer omfattande försäkringspaketen ingår även ersättning för mediciner, rehabilitering och resor. Skillnaden mellan Stor+ Hund och Stor Hund är försäkringsbeloppet på 90 000 respektive 60 000 kronor.

Kattförsäkring

Kattförsäkringen gäller under hela kattens liv och ersätter veterinärkostnader om katten blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall och skadar sig. Det ingår också fri sjukrådsrådgivning hos Djurens vårdguide och den digitala veterinären FirstVet. Även veterinärkostnader för behandling av tandsjukdomen FORL/TR ersätts. Du kan välja mellan att teckna Stor+ Katt, Stor Katt eller grundutförandet Katt. 

Det här ingår i grundutförandet: 

 • Veterinärvård

 • Livförsäkring

 • Dolda fel

 • Sjukvårdsrådgivning

 • Magnetkameraundersökning

 • Kejsarsnitt

 • Kostnader för avlivning

I de större försäkringspaketen ingår även ersättning för mediciner, rehabilitering och resor. I Stor+ Katt är katten försäkrad till 90 000 kronor och i Stor Katt är den försäkrad till 60 000 kronor. 

Hästförsäkring

Hästförsäkringen ersätter veterinärvård vid sjukdom och skada under hela hästens liv. Det ingår också tre fria besök hos den digitala veterinären FirstVet, samt hältutredning och behandling av hälta och rörelsestörningar. Du kan välja att teckna VeterinärXtra, Veterinärvård eller Begränsad Veterinärvård. De olika nivåerna bygger på varandra. 

Det här ingår i Begränsad Veterinärvård: 

 • Veterinärvård

 • Livförsäkring med användbarhet (valfri)

 • Livförsäkring utan användbarhet (valfri) 

 • Videosamtal med veterinär

 • Buköppning

 • Magnetkameraundersökning

Det här ingår i Veterinärvård: 

 • Ersättning för bandagematerial

 • Dolda fel

 • Veterinärvård för föl

 • Hälta och hältutredning

 • Sjukbeslag

Det här ingår i VeterinärXtra: 

 • Ambulanstransport

 • Medicin

 • Rehabilitering

 • Resor

 • Kostnader för avlivning

Personförsäkring

If:s personförsäkringar kompletterar samhällets skydd vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Hos If kan du teckna: barnförsäkring, gravidförsäkring, livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, olycksfallsförsäkring samt sjukvårdsförsäkring.   

Barnförsäkring 

Barnförsäkringen är en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar som gäller dygnet runt fram till 25-årsdagen. Teckna barnförsäkringen så tidigt som möjligt, helst när det är nyfött. Då är risken mindre att något händer som försäkringen sedan inte gäller för. Här nedan ger vi exempel på vad barnförsäkringen innehåller. 

Barnförsäkringen är ett komplement till samhällets skydd som barnet har genom skolan. Den kan ge ersättning om barnet får en bestående skada (medicinsk invaliditet) eller blir så sjukt eller skadar sig på ett sådant sätt att det förlorar sin framtida arbetsförmåga med minst 50 % (ekonomisk invaliditet). 

Försäkringen ger också ersättning för ärr. Hur stor ersättningen blir beror bland annat på försäkringsbeloppet, barnets ålder och var ärret sitter. Även tandskador samt rese- och behandlingskostnader ersätts. 

Barnförsäkringen ersätter också för sjukhusvistelse om barnet behöver sjukvård och blir inlagd på sjukhus över natten. Ersättningen är 600 kronor per dag i upp till 365 dagar och betalas ut till barnets vårdnadshavare. 

Utöver detta ersätter försäkringen även kostnader för kristerapi om barnet drabbas av en krisreaktion på grund av en anhörigs död, en olycka, sjukdom eller mobbning. Upp till 10 behandlingstillfällen per händelse ersätts.

Gravidförsäkring 

Gravidförsäkringen gäller för dig som är gravid och för barnet som du väntar. Den finns i två varianter – en gratis och en som du betalar för. 

Gratisversionen ersätter dig som gravid om du drabbas av ett olycksfall som leder till en bestående skada (medicinsk invaliditet). Försäkringen betalar även ut ersättning om barnet, du som gravid eller partnern avlider. Om du som är gravid får ett ärr efter ett olycksfall kan du också få ersättning. Ersättningen påverkas bland annat på din ålder och var ärret sitter. Om du eller din partner drabbas av en krisreaktion på grund av att barnet dör eller föds med en allvarlig sjukdom eller missbildning får ni ersättning för kristerapi hos en legitimerad psykolog. Råkar du som är gravid ut för en olycka som skadar dina tänder får du ersättning för tandvård, läkarvård och resor. 

Gravidförsäkringen som du betalar för innehåller även ett skydd vid graviditets- och förlossningskomplikationer. Försäkringen betalar ut 3 000 kronor vid havandeskapsförgiftning, akut kejsarsnitt eller om du drabbas av en svår blödning eller bristning. Du får också ersättning med 250 kronor per dag om du behöver vårdas på sjukhus till följd av graviditetskomplikationer (minst 3 dagar i följd) eller förlossningskomplikationer under minst 7 dagar i följd. Ersättning ges även om barnet behöver sjukhusvård på grund av sjukdom eller olycksfall under minst 3 dagar i följd. Om barnet föds med en allvarlig sjukdom, som är ersättningsbar av försäkringen, betalar försäkringen ut en engångssumma på 50 000 kronor som en ekonomisk första hjälp.

Tänk på att gravidförsäkringen inte övergår i en barnförsäkring automatiskt, utan den måste du teckna själv, gärna så snart barnet är fött. 

Livförsäkring 

En livförsäkring hjälper din familj att klara ekonomin om du skulle dö i förtid. Den betalar ut ett engångsbelopp till dem som du har valt ska få pengarna. Pengarna kan exempelvis hjälpa dina efterlevande att betala av ett eventuellt bolån så att de inte behöver oroa sig för om de behöver flytta. 

Livförsäkringen gäller tills du fyller 75 år och det finns sex nivåer av försäkringsbelopp du kan välja mellan. För att kunna teckna livförsäkringen måste du göra en hälsodeklaration. 

Sjuk- och olycksfallsförsäkring 

En sjuk- och olycksfallsförsäkring hjälper dig ekonomiskt om din vardag plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom. Försäkringen finns i två varianter: en för dig som är 18–49 år och en för dig som är 50 år eller äldre. 

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ersätter dig bland annat om du får en bestående skada (medicinsk invaliditet) och vid förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet). Den kan också ersätta dig för sjukhusvistelse med 200 kronor per dag i max 365 dagar, rese- och behandlingskostnader, tandskador samt för ärr. Skulle du avlida på grund av en olycka betalas 50 000 kronor ut i dödsfallsersättning.  

Utöver detta ingår även kristerapi ifall du inom två år drabbas av krisreaktion på grund av ett olycksfall eller en sjukdom som försäkringen gäller för, eller om du drabbas av en krisreaktion på grund av nära anhörigs död. Du kan få upp till 10 behandlingstillfällen hos en legitimerad psykolog. 

Olycksfallsförsäkring 

En olycksfallsförsäkring hjälper dig ekonomiskt om du råkar ut för ett olycksfall. Du kan exempelvis få ersättning för

 • bestående skada (medicinsk invaliditet)

 • förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)

 • sjukhusvistelse 

 • tandskador

 • ärr

 • rese- och behandlingskostnader.

Om du skulle drabbas av en allvarlig fraktur, brännskada, ögonskada eller om hälsenan skulle brista helt, får du även ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet för en bestående skada. 

Drabbas du av en krisreaktion på grund av ett olycksfall kan du få ersättning för kristerapi hos en legitimerad psykolog, för upp till 10 behandlingstillfällen.

Skulle du avlida på grund av ett olycksfall så betalas 50 000 kronor ut i dödsfallsersättning.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen ger dig garanterad vård och behandling inom 14 arbetsdagar. Om de inte lyckas uppfylla vårdgarantin får du ersättning med 3 000 kronor efter 14 arbetsdagar och ytterligare 20 000 kronor efter 30 arbetsdagar. Du kan teckna försäkringen när du är mellan 16–69 år, sedan gäller försäkringen tills du fyller 70 år. Försäkringen gäller dygnet runt. 

Sjukvårdsförsäkringen ersätter dig bland annat för kostnader för 

 • specialistsjukvård

 • operation och sjukhusvård

 • medicinsk eftervård och rehabilitering

 • medicinska hjälpmedel

 • resor och logi

 • läkemedel och patientavgifter.

Om du drabbas av en akut psykisk kris som orsakats av en traumatisk händelse får du kristerapi hos en legitimerad psykolog. Du kan få upp till 10 behandlingstillfällen. 

Båtförsäkring 

If:s båtförsäkring gäller för din båt när den ligger i vattnet, står på land eller vinterförvaras i vattnet. Du kan välja att teckna deras vanliga båtförsäkring eller Stor båtförsäkring. 

Båtförsäkringen ersätter dig vid brand, stöld och sjö-, upptagnings- och sjösättningsskador, samt skador som uppstått på grund av skadegörelse. Även skador som uppstått under transport ersätts. 

Det ingår även ett rätts- och ansvarsskydd. Rättskyddet ersätter advokat- och rättegångskostnader upp till 250 000 kronor om du hamnar i en tvist, medan ansvarsskyddet hjälper dig som båtägare om du blir krävd på skadestånd. 

Med assistans och bärgning får du tillgång till en dygnet runt bemannad larmcentral som kan hjälpa dig med bogsering, hemtransport eller leverans av reservdelar eller bränsle. 

Tecknar du If:s “Stor båtförsäkring” så får du även ersättning för maskinskador, otursskador, förar- och paddagerarolycksfallsskador, samt mast- och riggskador under tävling. Utöver det får du även ett utökat skydd vid stöldskador och avbrottsersättning om exempelvis båten eller huvudmotorn stjäls under båtsäsongen (max 30 dagar ersätts).

Fordonsförsäkring 

If har fordonsförsäkringar för din mc, moped, husbil, husvagn eller din lätta lastbil. Här nedan går vi kort igenom vad de innehåller. 

Mc-försäkring 

Med If:s mc-försäkring kan du känna dig trygg både på vägen och när din motorcykel står parkerad. Du väljer om du vill teckna en trafik-, halv- eller helförsäkring beroende på vad du har för behov. Dessutom kan du välja om du vill ha en Årsförsäkring, något som kan passa dig som vill slippa att ställa av och på din motorcykel. Är du medlem i Sveriges Motorcyklister (SMC) får du 10 % rabatt hos If.  

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ersätter personskador på förare, passagerare och andra trafikanter samt skador som uppstår på någon annans egendom. Däremot ersätter den inte skador på din egen mc. Då måste du välja halv- eller helförsäkring. 

Halvförsäkringen ersätter dig vid stöld, tillgrepp och brand samt vid glasskador på vind- och plexiglasskydd. För tunga motorcyklar som är yngre än 5 år ingår även en maskinskadeförsäkring. Du får också ersättning vid feltankning med upp till 50 000 kronor. Utöver detta ingår även räddning och rättsskydd. Det innebär att du kan få ersättning för kostnader i samband med bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp. Rättskyddet ersätter ombuds- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som rör din motorcykel. 

Helförsäkringen innehåller skyddet från både trafik- och halvförsäkringen, men utöver det ingår även en vagnskadeförsäkring. Den ersätter dig för yttre skador på din mc som har orsakats av exempelvis en trafikolycka, skadegörelse eller någon annan olyckshändelse.   

Mopedförsäkring 

Oavsett om du har en EU-moped klass I eller moped klass II måste du ha som lägst en trafikförsäkring för att få köra mopeden lagligt. Sedan kan du välja om du vill teckna en halv- eller helförsäkring, om du vill ha ett starkare skydd för din moped. If:s mopedförsäkring är en Årsförsäkring som gäller hela försäkringsåret och påverkas inte om du ställer av mopeden.   

Trafikförsäkringen ersätter personskador på föraren, passageraren och andra trafikanter samt skador på annans egendom. Den täcker däremot inte skador på din egen moped. 

Vill du ha ett skydd som gäller även för skador på din egen moped ska du istället välja en halvförsäkring. Den gäller vid stöld och brand, dessutom ingår ett rättsskydd som ersätter dig för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister. 

Vill du ha maximalt skydd för din moped ska du välja helförsäkring. Den täcker även yttre skador på mopedens kaross, till exempel vid en trafikolycka, skadegörelse eller om ett träd faller ner över mopeden.

Husbilsförsäkring 

För att få köra din husbil måste du ha en trafikförsäkring. Därefter kan du välja om du vill utöka ditt skydd med en halv- eller helförsäkring. 

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och andra trafikanter samt skador på annans egendom, till exempel om du skulle köra in i någons staket. Trafikförsäkringen täcker däremot inte några skador på din egen husbil. 

Halvförsäkringen ersätter dig vid

 • stöld från och ur husbilen

 • stöld av husbilen

 • brand

 • glasskador på vind-, sido- eller bakruta.

Det ingår också räddning och rättsskydd. Räddning innebär att du får ersättning för kostnader i samband med assistans vid en trafikolycka eller annat driftstopp. Du får också starthjälp, hemtransport och merkostnad för en hotellnatt. Rättskyddet i sin tur ersätter ombuds- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som rör husbilen. 

Skulle du råka tanka fel bränsle ersätts kostnaderna för att rengöra tank, behållare, ledningar och byte av filter. Och om husbilen är yngre än 8 år ersätts även maskinskador, till exempel skador på motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

Helförsäkringen innehåller utöver det som ingår i trafik- och halvförsäkringen även en vagnskadeförsäkring. Den ersätter skador på husbilens kaross som orsakats av exempelvis en trafikolycka, skadegörelse eller ett nedfallande träd. Försäkringen ersätter dessutom vattenskador som beror på oväntat läckage från tank- och ledningssystem. Är husbilen yngre än 8 år får du också ersättning för maskinskador på fastmonterade vitvaror, inklusive mikrovågsugn, samt maskinskador på värmepanna, varmvattenberedare och cirkulationspump.

Husvagnsförsäkring 

Husvagnen behöver ingen trafikförsäkring, eftersom dragbilens försäkring gäller om husvagnen orsakar personskador eller skador på någon annans egendom. Du kan däremot teckna en halv- eller helförsäkring till din husvagn. 

Halvförsäkringen gäller vid brand, stöld av fordon eller stöld ur fordon samt vid glasskador och feltankning. Dessutom ingår det ett rättsskydd som ger dig ersättning för kostnader i samband med en tvist. 

Tecknar du en helförsäkring får du utöver skyddet i halvförsäkringen även en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter yttre skador på husvagnen som orsakats av exempelvis en trafikolycka, skadegörelse eller ett fallande träd.  

Lätt lastbilsförsäkring

Hos If kan du teckna en trafik-, halv-, eller helförsäkring till din lätta lastbil. Eftersom en lätt lastbil inte har någon vagnskadegaranti rekommenderas en helförsäkring. Om du väljer en halv- eller helförsäkring kan du köpa tillägget BilXtra. Då får du rätt till hyrbilsersättning i upp till 45 dagar om din lastbil blir skadad, dessutom slipper du betala självrisk om du behöver assistans på vägen eller krockar med ett djur.

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och medtrafikanter. Den ersätter också skador på annans egendom, till exempel om du skulle råka köra in i någons staket. Däremot får du ingen ersättning för skador på din egen bil. Enligt lag måste du ha en trafikförsäkring för att få köra ditt fordon på vägarna. 

Halvförsäkringen bygger vidare på skyddet i trafikförsäkringen. Den innehåller skydd vid 

 • stöld från och ur bilen

 • stöld av bilen

 • brand

 • feltankning

 • skador på bilens vind-, sido- eller bakruta

Försäkringen innehåller också räddning och rättsskydd. Räddning innebär att du får ersättning för kostnader i samband med assistans vid trafikolycka eller annat driftstopp. Medan rättsskyddet ersätter dig för ombuds- och rättegångskostnader i samband med en tvist som rör bilen. 

Den lätta lastbilsförsäkringen ersätter också maskinskador på bilar som är yngre än 8 år och har körts mindre än 100 000 kilometer. Till exempel plötsliga fel som påverkar bilens funktion på bland annat motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

Helförsäkringen innehåller allt det som trafik- och halvförsäkringen innehåller, men även en vagnskadeförsäkring. Den ersätter yttre skador på din lätta lastbil, skador som orsakats av exempelvis en trafikolycka, skadegörelse eller på grund av ett träd som fallit ner över bilen.

Fritidshusförsäkring 

En fritidshusförsäkring gäller för både huset och tomten samt de övriga byggnaderna som du har angivit i försäkringsbrevet. Tänk på att berätta för försäkringsbolaget om du exempelvis bygger en friggebod eller ett växthus så att de också täcks av försäkringen. Hos If kan du välja om du bara vill försäkra själva huset och tomten eller om du vill lägga till ett skydd för de saker som du förvarar där. Du kan också lägga till en uthyrningsförsäkring om du brukar hyra ut din stuga. 

Du kan välja mellan att teckna grundutförandet av försäkringen “Fritidshus” eller den utökade varianten “Stor Fritidshus”. I grundutförandet av fritidshusförsäkringen ingår skydd vid 

 • brand och explosion

 • vattenläckage

 • skadedjur i bostadshuset

 • skador på hushållsmaskiner, glas och sanitetsgods

 • naturskador, storm och översvämning. 

Det ingår även ett ansvars- och rättsskydd. Ansvarsskyddet hjälper dig om du blir krävd på skadestånd medan rättsskyddet ersätter dig för ombuds- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist. 

Om du hyr ut ditt fritidshus och det uppstår en skada som gör det obrukbart kan du få ersättning för hyresbortfall. 

I det utökade skyddet “Stor Fritidshus” ingår även 

 • flyttskydd

 • handikappsanpassning

 • ersättning vid äkta hussvamp

 • allriskförsäkring (drulle) för byggnad och tomt

 • utökat takläckageskydd.

Dessutom får du ett maximerat åldersavdrag vilket innebär att åldersavdraget blir max 10 000 kronor. Du får också nyvärde på hemelektronik som är yngre än 2 år. Även skador som orsakas av snötryck så att yttertaket går sönder ersätts. Och med StorskadeXtra kan du välja att få ett nytt motsvarande hus om skadorna är så pass omfattande att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av vad det skulle kosta att bygga ett nytt motsvarande hus. 

Sist men inte minst ingår också en underförsäkringsgaranti vilket betyder att du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt att meddela If om du gjort en om- eller tillbyggnad eller köpt fler saker så att värdet överstiger försäkringsbeloppet. Kom bara ihåg att meddela dem innan försäkringen förnyas nästa gång. 

Reseförsäkring

I alla hemförsäkringar ingår normalt ett reseskydd. If:s reseskydd gäller för resans första 45 dagar i hela världen. Skyddet gäller både för charterresor och resor som du har ordnat på egen hand. 

Reseskyddet hjälper dig om du skulle bli sjuk, skadad, bestulen, överfallen eller bli krävd på skadestånd under resan. 

Om du tecknar “Stor Hemförsäkring” eller “Stor Villaförsäkring” får du ett utökat reseskydd. I det ingår det bland annat avbeställningsskydd, ersättningsresa, hyrbilsskydd och outnyttjad resekostnad. Outnyttjad resekostnad innebär att du kan få ersättning om du eller din medresenär till exempel blir intagen på sjukhus eller måste resa hem i förtid. 

Så gör du en skadeanmälan hos If

Har du råkat ut för en skada? Då gör du enklast din skadeanmälan på If:s webbplats. Välj den skadehändelse det gäller och följ instruktionerna. Du legitimerar dig med Bank-id. 

Tänk på att ha viktiga uppgifter nära till hands när du gör din skadeanmälan. Det kan till exempel vara

 • en polisanmälan

 • kvitto, orderbekräftelse eller garantibevis

 • kontaktuppgifter till eventuella vittnen.

Så säger du upp din försäkring hos If och byter försäkringsbolag

Vill du säga upp din försäkring hos If? Då måste du göra det i samband med huvudförfallodagen. Det är den dag då försäkringen förnyas för ytterligare ett år framåt, vilket brukar vara samma datum som försäkringen först började att gälla. Om du inte vet när din huvudförfallodag är så kan du hitta det i ditt försäkringsbrev. 

Kom ihåg att du när som helst kan kontakta If och meddela dem att du vill avsluta din försäkring. Den avslutas i sådana fall på huvudförfallodagen. Du kan också när som helst jämföra försäkringar via Zmarta och teckna en ny. Tänk bara på att välja rätt startdatum för den nya försäkringen, det vill säga, när den gamla slutar att gälla. På så vis slipper du betala för dubbla försäkringar. 

Så gör du för att teckna en försäkring hos If

Om du vill teckna en försäkring hos If gör du det enklast via deras webbplats. Välj den försäkring du är intresserad av och fyll i dina uppgifter i deras formulär. Uppgifterna behöver de bland annat för att du ska få rätt försäkringspremie. 

Tänk på att jämföra försäkringar innan du bestämmer dig för att teckna en. Via Zmarta kan du jämföra ett tiotal olika försäkringsbolag samtidigt. Våra användare sparar i genomsnitt 1 800 kronor per år på att jämföra försäkringar. Det kostar ingenting att jämföra och priserna är alltid samma som när du tecknar din försäkring direkt via försäkringsbolaget.   

Kontakta If

Du kan kontakta If:s kundtjänst antingen via telefon eller chatt. Du kan också mejla dem direkt på webbplatsen. Välj bara vilket ärende det gäller och fyll sedan i deras mejlformulär. 

Kundservice för privatpersoner: 

0771-655 655

Öppettider för försäkringsfrågor: 

Vardagar 8.00–20.00

Helger 9.00–17.00

Öppettider för skadehändelser:  

Vardagar 8.00–18.00

Helger 9.00–17.00

Du kan jämföra försäkringar via Zmarta

If är inte en samarbetspartner till Zmarta och ingår därför inte i vår jämförelse. Men du kan fortfarande jämföra If:s försäkringar mot våra samarbetspartners på egen hand. 

Gör så här: 

 1. Kolla vilket pris If erbjuder. 

 2. Gör en gratis jämförelse via Zmarta.

Tänk på att fylla i samma uppgifter i båda formulären, så att jämförelsen blir korrekt. Därefter kan du välja den försäkring som passar dig och dina behov bäst. Ett tips är att inte bara jämföra priserna, utan även villkoren som är minst lika viktiga! 

Det kostar ingenting att jämföra försäkringar via Zmarta och priserna som du får är alltid samma som hos försäkringsbolagen. Fördelen med att använda sig av vår tjänst är att du slipper jämföra på egen hand – något som är både tidskrävande och krångligt. Hos oss kan du jämföra ett tiotal försäkringsbolag – med bara ett klick! Zmart va? 

Testa att göra en jämförelse och se hur mycket du kan spara!

Fler i samma kategori

Se alla
kostnad-bil (1).png
Om försäkring Vilka försäkringar bör man ha?
Vi berättar vilka försäkringar som är nödvändiga, vilka du kan skippa och tipsar dig om hur du sparar pengar!
pexels-ketut-subiyanto-4350217 (1)
Om försäkring Byta försäkringsbolag: Det här gäller om du vill byta försäkringsbolag
I den här artikeln går vi igenom hur du byter försäkringsbolag och vad du behöver tänka på.
Bekymrad kvinna sitter framför en laptop.
Om försäkring Vad är en ansvarsförsäkring?
Ansvarsförsäkringen är viktig både för dig som privatperson och småföretagare.