Hemförsäkring

Vilka försäkringar gäller för elscooter?

2022-07-11 Angelica Lindberg
Vilka försäkringar gäller för elscooter?

Elscootrar, eller elsparkcyklar som de även kallas, har blivit väldigt populära de senaste åren, framförallt i städer där de susar fram i trafiken och står parkerade lite varstans på trottoarerna. Oavsett vad man tycker om elsparkcyklarna har olyckorna ökat kraftigt. Trots det är det många som saknar rätt försäkring om de skulle skadas. Här går vi igenom vilka försäkringar som ger dig rätt skydd om olyckan skulle vara framme.

Olyckorna med elsparkcyklar ökar

Olyckorna med elsparkcyklar har ökat kraftigt de senaste åren visar statistik från Transportstyrelsen. Från 19 olycksfall 2016 till 1 056 under hela 2021. De flesta som skadas är i yngre tonåren och upp till 34 år gamla.

Många som hyr elsparkcyklar är ovana att köra dem och löper därför större risk att skada sig. Många förare tenderar också att ha ett mer riskfyllt körsätt; det är inte ovanligt att se fler än en person på en elsparkcykel och många kör på trottoarer. Dessutom är det få som använder hjälm, till skillnad från cyklister.

Resultaten är däremot inte unika för Sverige, i många EU-länder ser man just nu över lagstiftningen för att öka säkerheten. I Norge kommer man införa en åldersgräns på 12 år och hjälmkrav för alla under 15 år. I Danmark har man infört hjälmkrav för alla som färdas på elsparkcykel.

Om Sverige kommer skärpa reglerna ytterligare för elsparkcyklar återstår att se, men oavsett är det alltid viktigt att du skyddar dig med hjälm. Skulle du ändå skada dig kan du få ersättning för både elsparkcykeln och för kroppsskador – om du är rätt försäkrad.

Vad räknas elscootern som – cykel eller moped?

Vilken försäkring som gäller beror på vilket typ av fordon elscootern/elsparkcykeln klassas som.

En elsparkcykel klassas som cykel om den är konstruerad för en maxhastighet på 20 kilometer i timmen och har en motor på max 250 watt. Om den går snabbare eller har en starkare motor än så kan den däremot inte räknas som en cykel. Då ligger det närmast tillhands att klassa elsparkcykeln som någon typ av moped, till exempel moped klass II. Men då måste den uppfylla flera tekniska krav, exempelvis på bromsar, vilket det inte är säkert att den klarar av.

Skulle det inte gå att klassa elsparkcykeln som vare sig cykel eller moped får fordonet inte köras på allmän väg, utan endast inom ett inhägnat område.

Vilka försäkringar skyddar dig om du råkar ut för en olycka?

När elsparkcykeln kan klassas som en cykel omfattas den av din hemförsäkring. Om det är du som äger elsparkcykeln kan du få ersättning för skador som uppstår på själva elsparkcykeln eller få ersättning om den skulle bli stulen. Om det istället händer något med en elsparkcykel som du hyr kan ansvarsskyddet i hemförsäkringen ersätta kostnaderna ifall du blir skadeståndsskyldig.

Det finns däremot inte något olycksfallsskydd som täcker personskador i hemförsäkringen. En olycksfallsförsäkring ersätter dig vanligtvis för

  • kostnader för tandvård

  • kostnader för sjukvård

  • ärr

  • bestående skada (medicinsk invaliditet)

  • bestående nedsättning av din arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet).

Om elsparkcykeln istället klassas som en moped måste du ha en trafikförsäkring, det är ett krav enligt lag för att du ska få köra den. En trafikförsäkring ersätter personskador på dig och dina medtrafikanter samt skador på andras egendom, till exempel om du skulle råka köra på en person eller någons fordon.

Tänk på att försäkringar kan skilja sig åt och att vad som definieras som en cykel kan se olika ut hos olika försäkringsbolag. Därför är det viktigt att du jämför försäkringar innan du väljer vilken du vill ha.

Vilka trafikregler gäller för elscooter/elsparkcykel?

  • Om elsparkcykeln räknas som cykel gäller samma trafikregler som för andra cyklar. Det är bland annat förbjudet att köra på trottoar och att åka fler än en person på elsparkcykeln, gör du det kan du få 500 kronor i böter och fem år i belastningsregistret.

  • Cykelhjälm är ett krav för barn under 15 år.

  • Om elsparkcykeln klassas som moped måste du ha en trafikförsäkring för att få köra den. Om den går fortare än 20 kilometer i timmen klassas den som moped.

  • Enligt Transportstyrelsen är det inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna cykla på ett säkert sätt.

Fler i samma kategori

Se alla
Kvinna sitter i ett kök och tittar på fakturor medan en man är på väg att ringa ett samtal i bakgrunden.
Hemförsäkring Vad är ID-kapning?
Enligt polisen är id-kapning Sveriges vanligaste bedrägeri. Vi tipsar dig om hur du skyddar dig mot id-stöld.
Trasigt vinglas på träbord mot gråvit vägg.
Hemförsäkring Här förklarar vi vad drulleförsäkring eller allriskförsäkring är
Drulleförsäkringen ersätter så kallade otursskador som sker plötsligt och oförutsett.
Kvinna sitter vid en köksö i ett vitt kök med stora fönster och skriver på en laptop.
Hemförsäkring Hemförsäkring hyresrätt: Försäkring anpassad för dig som hyr bostad
En hemförsäkring är viktig då den inte bara gäller för dina saker, utan också om något skulle hända dig.