Bilförsäkring

Ladda bilbatteriet hemma: Tänk på det här

2023-03-23 Johan Nilsson
Namnlös design-33.png

Genom att använda bilbatteriet regelbundet så maximeras livslängden. Batterier som inte använts under lång tid kan därför urladdas helt och även skadas. Om du vet med dig att din bil ska stå parkerad under en längre tid är det därför rekommenderat att regelbundet kontrollera ackumulatorn samt ladda batteriet.  

Ett otillräckligt laddat eller urladdat batteri är en av de vanligaste orsakerna till att bilen inte vill starta. Om du försöker starta en bil med urladdat batteri så kan batteriet i värsta fall förstöras.  

Borde jag ladda bilbatteriet hemma? 

När bilen används laddas bilbatteriet löpande via generatorn – vilket batteriet mår bra av. Det är därför ovanligt att battieriet krånglar hos bilar som används regelbundet.  

Problem med batteriet är däremot vanligare när det kommer till bilar som står parkerade och sällan används. Om du vet med dig att du sällan använder din bil kan det därför vara en god idé att regelbundet kontrollera batteriet, ha en laddare hemma och vid behov ladda batteriet.  

Därför är det bra att regelbundet kontrollera batteriet 

Hos bilar som används ofta räcker det att kontrollera batteriet en gång om året. I vanliga fall kontrollerar man batteriet i början på vintern, då det är perioden som det slits som mest. Om du använder bilen sällan så borde du kontrollera batteriet oftare. En varningssignal som kan tyda på ett urladdat eller skadat bilbatteri är startproblem eller att strålkastarna lyser med lägre effekt. 

Vad behövs för att kontrollera batteriet? 

Vid kontroll av bilbatteriets skick används en voltmätare som mäter spänningen alternativt en densitometer som mäter densiteten i batteriet. Mätningen utförs några timmar efter att bilen parkerats. Om spänningen är lägre än 12,4 V eller om elektrolytens densitet ligger under 1,24 g/cm3 så måste batteriet laddas. Kontrollmätningen ska utföras några timmar efter laddningen. Genom regelbunden kontroll förlängs bilbatteriets livslängd och du minimerar risken för skador. 

Moderna laddare passar bäst för användning i hemmet. Dessa ställer in laddningshastighet och tid automatiskt. Om du inte har en automatisk laddare är det viktigt att tänka på att ha koll på laddningstiden så att inte batteriet riskerar att överhettas.  

Underhållsladdare ett smart alternativ 

Ett smart hjälpmedel för dig som inte kör så ofta är en underhållsladdare. En underhållsladdare kostar inte mycket men kan säkerställa regelbunden laddning av bilbatteriet och således hålla det i bra skick. Underhållsladdaren ansluts med klämmor till bilbatteriet eller med kontakten till ett 12V-uttag i bilen och laddningen sker i enlighet med bilbatteriets aktuella skick. 

Om bilbatteriet är urladdat så hjälper däremot inte underhållsladdaren. För laddning av bilbatteriet i bilen krävs det en vanlig manuell eller automatisk laddare. 

Hur laddar jag bilbatteriet på rätt sätt? 

Hantera alltid bilbatteriet med försiktighet och se till att lämna det i ett välventilerat rum. Bilbatteriet innehåller nämligen en potentiellt explosiv blandning av väte, syra och svavelsyra och frätning kan uppstå. Skydda alltid dina händer, ögon och ansikte.  

Anslut först klämmorna till bilbatteriets kontakter och anslut sedan laddaren till elnätet. När batteriet är laddat, gör på omvänt sätt. Koppla först bort laddaren från elnätet och ta sedan bort klämmorna från bilbatteriet. Var noga med att följa instruktionerna och rekommendationerna för att minimera risken för stötar och skador.  

Hur länge borde bilbatteriet laddas? 

Det bästa för bilbatteriet är laddning genom regelbunden körning. Om du sällan kör bilen, så är det näst bästa alternativet laddning med en automatisk laddare som identifierar laddningstiden. Om du väljer att ladda bilbatteriet med en vanlig laddare så är laddningstiden mellan 4 och 10 timmar. 

Fler i samma kategori

Se alla
Skylt som visar parkerings- och stoppförbud samt att bilen kommer bli bortbärgad.
Bilförsäkring Parkeringsböter
Läs vår guide om parkeringsböter för att undvika oönskade överraskningar på din vindruta.
Kvinna i stickad tröja och orange mössa laddar en hybridbil.
Bilförsäkring Hybridbil
Lär dig allt om de populära och miljövänliga hybridbilarna, vilka olika typer som finns och hur de fungerar.
Bil
Bilförsäkring Ställa av bil: Så fungerar det
Har du en bil som du inte använder? Vi går igenom hur du ställer av bilen steg för steg.