Zmarta privatlån

Så påverkas din privatekonomi av nya lagar och regler

2021-01-05

Nytt år, nya lagar, ny ekonomi! I början av varje år brukar det tillkomma nya lagar, regler eller förändringar på redan existerande lagar som påverkar din privatekonomi. I den här artikeln kan du läsa mer om ett urval av lagändringarna för år 2021 och hur de påverkar dig – sänkta skatter, förhöjt RUT-avdrag och mer.

Sänkt skatt på inkomster över 40 000 kr per år

Under 2021 kommer alla som har en inkomst över 40 000 kr per år att få sänkt skatt. Skattesänkningen är individuell och baseras på din inkomst. För att få det maximala beloppet av skattesänkningen på 1 500 kr behöver du ha en inkomst på minst 240 000 kr per år (20 000 kr/månad), vilket är den lägsta kollektivavtalsenliga heltidslönen. Under år 2022-2023 kommer skattesänkningen att bli större.

Sänkt skatt på pensionen

För att stärka ekonomin för pensionärer över 66 år samt minska glappet mellan pensions- och löneinkomster så sänks även skatten på pensionen. Pensionen kommer dessutom att höjas med 0,5-13% och de med lägst pensioner får även ett inkomstpensionstillägg som börjar betalas ut i september 2021.

Förändringarna kommer innebära en förhöjning av pensionen mellan 70 kr och 550 kr per månad efter skatt.

RUT-avdraget höjs till 75 000 kr per år

Från den 1 januari 2021 höjs taket för RUT-avdraget från 50 000 kr till 75 000 kr per år. Listan över tjänster som är godkända för avdrag har dessutom ökat. Det innebär att du får ett skatteavdrag för vissa tjänster och samtidigt bara behöver betala för halva arbetskostnaden – staten täcker resten med skattemedel.

De nya tjänsterna som täcks av RUT är:

  • Tvätt av kläder och hemtextilier, inklusive transport av tvätt (endast vattentvätt, ej kemtvätt)

  • Montering av möbler, exempelvis IKEA-möbler (ej styling eller inredningsarkitekter exempelvis)

  • Transport av möbler till magasinering eller återbruk som second hand-butiker, loppis, auktioner eller liknande

  • Tillsyn av bostad, såsom spolning av kranar och toaletter, vattna blommor, ta in post m.m.

Ansökan om RUT-avdrag görs inte av dig, utan av företaget som utför tjänsten. Håll däremot koll på att du har rätt till RUT-avdraget så att företaget inte blir nekade och istället tar betalt av dig för hela summan.

Räntan för uppskov vid vinst av bostadsförsäljning slopas

Från och med 2021 slopas räntan för uppskov vid vinst av bostadsförsäljning. Det innebär att det inte kommer att kosta någonting att skjuta fram vinstbeskattningen. Du som redan har ett uppskov behöver inte göra någonting, utan du kommer automatiskt slippa uppskovsräntan från och med deklarationen år 2022.

Har du sålt en bostad under 2014-2019 men valde att inte ansöka om uppskov så kan du göra det i efterhand via Skatteverket och få tillbaka delar eller hela skatten som du redan betalat in. Det innebär att du då skjuter på beskattningen av din vinst.

Denna lagändring berör endast den permanentbostad där du bor och är folkbokförd. Alltså gäller den inte exempelvis fritidsbostäder.

Läs mer om den slopade räntan på uppskov på Skatteverkets hemsida.

Andra lagändringar och regler vid årsskiftet

Tillfälliga lagändringar och regler p.g.a. coronapandemin

  • De tillfälligt höjda ersättningsnivåerna via a-kassan förlängs till 1 januari 2023

  • Lättnaden av arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen förlängs till 1 januari 2023

  • Rätt till ersättning för riskgrupper och vissa anhöriga förlängs till 30 april 2021 (beslutas i början av februari 2021)

Övriga

  • Studielån för vuxna som tidigare arbetat höjs med 1000 kr per månad (individuell bedömning)

  • Tv-avgiften sänks med 67 kr per person och år