Cookies

Förändringar i lagen om elektronisk kommunikation från den 1 juli 2011

Riksdagen har beslutat om en lagändring gällande elektronisk kommunikation. Ändringen innebär att alla som besöker en webbplats som använder cookies ska lämna sitt samtycke till att cookies används. Lagändringen bygger på ett EU-direktiv och började gälla den 1 juli 2011. Tillsynsmyndigheten, PTS, har tagit fram information om de nya cookiereglerna för både webbplatsbesökare och ansvariga för webbplatser. Av informationen till de ansvariga framgår att man vill ge dem "tid och utrymme för att ta fram en lösning som fungerar för både webbplats och användare". 

Zmarta och cookies

Zmarta använder cookies men lagrar inga uppgifter om dig eller uppgifter som kan kopplas till dig i cookies. Vi kan alltså på inget sätt spåra några andra preferenser om dig än dina valda inställningar genom dessa cookies.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för webbplatsens funktionalitet, t.ex. för navigering och formulärhantering.

Två typer av cookies

Det finns två typer av cookies – permanenta cookies och temporära cookies (sk sessionscookies). Definitionen av en permanent cookie är att den lagras på besökarens dator under en bestämd tid medan en temporär cookie endast finns kvar till dess du stänger webbläsaren.

Permanenta cookies

Permanenta cookies används t.ex. för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål. Så att du inte behöver ställa webbplatsen efter dina önskemål varje gång du besöker sidan.

Temporära cookies (sessionscookies)

Sessionscookies används t.ex. för att hantera inloggningsinformation, navigering mellan sidor, varukorgar, m.m.

Inställningar

I din webbläsare kan du ändra inställningarna så att du alltid får upp en fråga om du vill tillåta cookies eller inte när du kommer till en webbplats på Internet.

Internet Explorer: Verktyg - Internetalternativ - Sekretess - Avancerat

Chrome: Inställningar - Visa avancerade inställningar... - Innehållsinställningar...

Mozilla Firefox: Verktyg - Inställningar... - [Sekretess]

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Våra samarbeten

Zmarta jämför över 150 banker, el- och försäkringsbolag. På så sätt kan vi se till att du får det bästa erbjudandet med de bästa villkoren. Här nedanför ser du ett urval av de vi jämför på långivarsidan.