Om el

Därför är elpriset så mycket högre i södra Sverige

2021-01-11 Tone Westerholm
Högre elpris i Sverige

Elpriserna varierar kraftigt mellan norra och södra Sverige. Boende i södra Sverige kan få betala så mycket som 907 % mer för sin el än de som bor i norr. Skillnaderna beror på flera olika saker, bland annat på begränsningar i elnätet.

För att förstå varför elpriset skiljer sig åt så mycket mellan norra och södra Sverige måste vi gå tillbaka till år 2011 då Svenska Kraftnät delade upp Sverige i fyra olika elområden. De olika elområdena kallas för enkelhetens skull: SE1, SE2, SE3 och SE4. 

Elområdena SE1 och SE2 tillhör norra delen av Sverige där elen till stor del kommer från vattenkraft. Medan SE3 och SE4 ligger längre söderut i landet där elen till stor del tas fram genom kärnkraft, men även vindkraft.

En mild vinter med mycket smält snö och regn innebar att vi under 2020 hade en stark hydrologi. Vattenmagasinen har under hela året varit välfyllda vilket har bidragit till en hög vattenkraftproduktion. Den milda vintern innebar i sin tur att vi hade en lägre efterfrågan på el, samtidigt som tillgången varit hög. 

Vattenkraften har under året pressat priset på el vilket tvingat kärnkraftverken att gå ner i produktion, då det inte varit lönsamt att konkurrera med det låga priset från vattenkraft.

Boende i södra Sverige kan betala så mycket som 907% mer för sin el

Som bilden på elområdena ovan visar så kan de som bor i de södra delarna av Sverige få betala hela 305 % mer för sin el jämfört med de som bor i norra Sverige. Men i våra prisexempel nedan kan vi se att det vid en tidpunkt under 2020 skiljde så mycket som 907 % mellan norr och söder! 

De extrema prisskillnaderna beror till stor del på de begränsningar som finns i elnätet. I norra Sverige finns det ett överskott på el, men begränsningar i stamnätet gör det svårt att transportera elen ned till södra Sverige, där elkonsumtionen är högre. Eftersom efterfrågan är hög i södra Sverige, men utbudet lägre drivs elpriset upp.

Det här är orsakerna till att priserna i söder har varit så mycket högre än i norr, trots att vi haft så stor tillgång på vattenkraft. Den har helt enkelt inte kunnat fraktas från norra till södra Sverige.

Vill du se vilket elpris du kan få? Gör en kostnadsfri jämförelse här

Prisskillnaden på el mellan norra och södra Sverige

Priset i norra Sverige är oftast ett par ören billigare än i de södra delarna av landet. Ett par ören låter inte så mycket men kan göra stor skillnad under en längre tid, vilket vi kan se på exempelpriserna nedan. 

För att ta fram dessa exempelpriser har vi använt oss av Zmarta.se och i formuläret har vi fyllt i att personen bor i villa och har en årsförbrukning på 30 000 kWh och vill ha ett rörligt elavtal. 

Exempelpriser för 2021

Priserna för de olika elområdena med kampanj:

SE1: 61,11 öre/kWh (årskostnad 18 333 kr**) 

SE2: 62,22 öre/kWh (årskostnad 18 667 kr**) 

SE3: 71,24 öre/kWh (årskostnad 21 371 kr**) 

SE4: 83,95 öre/kWh (årskostnad 25 184 kr**)

Utan kampanj:

SE1: 69,14 öre/kWh (årskostnad 20 741 kr*)

SE2: 70,24 öre/kWh (årskostnad 21 071 kr*)

SE3: 79,41 öre/kWh (årskostnad 23 823kr*) 

SE4: 92,01 öre/kWh (årskostnad 27 495 kr*) 

Priserna är framtagna via Zmarta.se 2021-08-09 och baseras på tidigare periods spotpriser.

Exempelpriser för 2020

Priserna för de olika elområdena med kampanj:

SE1: 4,24 öre/kWh (årskostnad 1 271 kr**)

SE2: 4,24 öre/kWh (årskostnad 1 271 kr**)

SE3: 28,66 öre/kWh (årskostnad 8 599 kr**)

SE4: 42,69 öre/kWh (årskostnad 12 806 kr**)

Utan kampanj:

SE1: 11,76 öre/kWh (årskostnad 3 528 kr*)

SE2: 11,76 öre/kWh (årskostnad 3 528 kr*)

SE3: 33,66 öre/kWh (årskostnad 10 098 kr*)

SE4: 47,69 öre/kWh (årskostnad 14 306 kr*)

Priserna är framtagna via Zmarta.se 2020-12-28 och baseras på tidigare periods spotpriser.

*Årskostnad: Detta är endast ett jämförelsepris och inte din exakta årskostnad. Detta eftersom avtalet är ett rörligt prisavtal där priset ändras från månad till månad. Något som är viktigt att förstå är att man med ett rörligt pris kan få både en högre och lägre årskostnad än det jämförelsepris som presenteras här.

**Kampanjavtal: Kampanjavtal är ett avtal som erbjuds under en begränsad period via Zmarta/Elskling. Du kan enbart teckna denna typ av avtal via oss.

Hur påverkar vindkraften elpriset?

Sverige har satsat och byggt ut vindkraftverken främst i de södra delarna av Sverige. I samband med kraftiga vindar kan vi se att [elpriset](https://www.zmarta.se/el) sjunker markant. Detta beror till stor del på att vind, till skillnad från vatten, inte går att lagra. Blåser det mycket så produceras mycket el, vilket ibland kan innebära ett överskott av el, något som vi sett under två tillfällen under 2020. Då blir elpriset istället negativt. Dessa fluktueringar i elpriset är något vi kan komma att se mer av framöver när kärnkraften avvecklas. 

Som vi kan se på grafen nedan faller spotpriset på Nord Pool* kraftigt i samband med att vindkraften står för en större del av elproduktionen. 

Vindkraftens påverkan på elpriset

*Nord Pool är elbörsen där elbolagen köper elen som de sedan säljer vidare till dig. För dig med rörligt elavtal kan det vara bra att känna till spotpriserna på elbörsen eftersom priset på ditt elavtal förändras från månad till månad baserat på priset på elbörsen.

Läs även: Så mycket kostar det att ladda elbil

Hur påverkar corona elpriset? 

Coronapandemins framfart över världen har påverkat oss alla, och precis som för mycket annat lämnar viruset ett spår på elmarknaden. Så här säger Fabian van Beirs, Sverigeansvarig på Elskling:  

"Det vi kan se i den situation vi befinner oss i, med tanke på coronaviruset, är att elförbrukningen är densamma, men att den har förflyttats från företagen till privatpersoner. Det är ett resultat av att allt fler arbetar hemma och håller sig inomhus i sina hem i större uträckning än tidigare, samtidigt som många kontor och produktionsanläggningar stängt ned verksamheten tillfälligt."

År 2020 och 2021 har varit väldigt annorlunda år med en pandemi som på vänt upp och ner på världen. Pandemin har för många av oss förändrat sättet vi arbetar. Fler har fått flytta kontoret till hemmet och arbeta hemifrån. Mer tid hemma bör också innebära en ökad elförbrukning. Datorer och skärmar och andra elektronikprodukter som vanligtvis inte används lika frekvent hemma har blivit vardag. Bristen på aktiviteter att hitta på utomhus och de restriktioner som funnits har inneburit att vi spenderat ännu mer tid inomhus.

Fler i samma kategori

Se alla
En svartvit katt myser i en vit soffa.
Om el Hur stor är den genomsnittliga elförbrukningen för ett hushåll?
Ta reda på elförbrukningen för ett hushåll med hjälp av några exempel.
92 Days Cross-sell Electricity
Om el Anvisningsavtal: 10,3 % av Sveriges hushåll går miste om flera tusen kronor per år
Många svenska hushåll får sin el via anvisningsavtal. Anvisningsavtal är ett elavtal som tilldelas dig om du inte själv ...
El vinter
Om el Spara pengar i vinter genom att se över ditt elavtal
Under den kallare delen av året ökar elförbrukningen. Därför kan det vara läge att se över ditt elavtal.