Beige, äldre lägenhetshus i Stockholm, Sverige med blå himmel i bakgrunden.

Här steg och föll bopriserna mest 2022