Egendomsskydd

Egendomsskydd är allt skydd för försäkringstagarens fysiska egendom, som till exempel fordon, fartyg (båt) och lösöre. Detta gäller både hemma och i vissa fall borta. Det så kallade bortaskyddet är beloppsbegränsat.

Egendomsskydd ingår i halv- eller helförsäkring av bil eller båt.
hemförsäkringen ingår ett skydd mot egendomsskador som uppkommer genom brand, stöld och skadegörelse.

Chatta med oss!