Klagomålshantering

Är du missnöjd med vår tjänst?

Ett av Zmartas mål är att ha 100 % nöjda kunder. Tyvärr kan det ibland bli lite fel ändå. Om du, oavsett anledning, är missnöjd med vår tjänst skulle vi uppskatta om du kontaktade oss. Alla kan göra fel, men vi strävar efter att alltid göra rätt i slutändan.

Om du som Zmarta-kund tycker vi gjort fel ska du i första hand tala med den lånehandläggare eller försäkringsförmedlare som är berörd, beroende på vad som inträffat. Vid behov involveras närmsta chef för att försöka reda ut vad som hänt och därefter ge besked om detta till den klagande.

Har du ytterligare frågor kan du dessutom kontakta vår klagomålsansvarige Per-Eric Henningsson på klagomal@zmarta.se eller 0431-47 47 90.

Kommer vi inte överens kan du alltid skriftligen framföra ditt klagomål, med angivande av anledningen till din klagan och eventuella anspråk. Vi kommer inom fjorton dagar att bekräfta ditt inkomna skriftliga klagomål samt påbörja en utredning. Under utredningen inhämtar vår klagomålsansvarige nödvändig information för att kunna bedöma klagomålet. Vårt mål är att handlägga hela ärendet inom fjorton dagar. Beroende på vad som hänt kan det ta längre tid. I sådant fall kommer du att få skriftlig information om den förväntade tidpunkten för svar. Vårt besked i ärendet, med ställningstagande och motivering, kommer sedan skriftligen att postas till den klagande.

Klagomålet framställs till:
Zmarta
Klagomålsansvarig
Box 1068
262 21 Ängelholm

alternativt via mail till:
klagomal@zmarta.se  

Våra samarbeten

Zmarta jämför över 150 banker, el- och försäkringsbolag. På så sätt kan vi se till att du får det bästa erbjudandet med de bästa villkoren. Här nedanför ser du ett urval av de vi jämför på långivarsidan.