Klagomål

Är du inte nöjd med vår tjänst?

Så tråkigt att du är missnöjd. Om du som Zmarta-kund tycker vi gjort fel ska du i första hand tala med den lånehandläggare eller försäkringsförmedlare som är berörd. Vid behov involveras närmsta chef för att försöka reda ut vad som hänt och därefter ge besked om detta till den klagande.

Har du ytterligare frågor kan du dessutom kontakta vår klagomålsansvarige på klagomal@zmarta.se eller 0431-472260.

Kommer vi inte överens kan du alltid skriftligen framföra ditt klagomål, och ange anledningen till din klagan samt eventuella anspråk. Vi kommer inom 14 dagar att bekräfta ditt inkomna skriftliga klagomål samt påbörja en utredning. Under utredningen inhämtar vår klagomålsansvarige nödvändig information för att kunna bedöma klagomålet.

Vårt mål är att handlägga hela ärendet inom 14 dagar. Beroende på vad som hänt kan det ta längre tid. I så fall kommer du att få skriftlig information om när du kan förvänta dig svar. Vårt besked i ärendet, med ställningstagande och motivering, får du sedan med posten.

Chatta