Capcito

Capcito är en digital tjänst som gör det enklare än någonsin för företagare att få tillgång till rätt rörelsefinansiering. Genom ny smart teknik, realtidsdata och gammal hederlig ärlighet erbjuds schysst finansiering som helt anpassas efter företagets behov och förutsättningar.

Chatta med oss!