Därför är elpriset så mycket högre i södra Sverige

2020 har varit ett väldigt annorlunda år med en pandemi som vänt upp och ner på världen. Det har även varit ett väldigt annorlunda år när det kommer till elpriset. 2019 års snittpris på elbörsen hamnade på 41 öre per kilowattimme, vilket är väsentligt högre än 2020 års snittpris på 11 öre. Vi fick för andra gången någonsin se negativt elpris i Sverige och för första gången någonsin var elpriset negativt i samtliga elområden (SE1, SE2, SE3 och SE4). 

Varför skiljer sig elpriset beroende på vart jag bor?

För att förstå varför elpriset skiljer sig så mycket mellan norra och södra Sverige måste man känna till att år 2011 delade Svenska Kraftnät upp Sverige i fyra olika delar. Delarna kallas för enkelhetens skull SE1, SE2, SE3 och SE4. Elområdena SE1 och SE2 tillhör norra delen av Sverige där elen till stor del kommer från vattenkraft. Medans SE3 och SE4 ligger längre ner i landet där elen till stor del tas fram genom kärnkraft men även vindkraft.

Sveriges elområden zmarta

Mild vinter med mycket smält snö och sen regn på det har inneburit att vi haft en stark hydrologi under hela 2020. Vattenmagasinen har under hela året varit välfyllda vilket har bidragit till att vi haft en hög vattenkraftproduktion.

Den milda vintern har även inneburit en lägre efterfrågan på el, efterfrågan har därför varit låg medans tillgången varit hög. Vattenkraften har under året pressat priset på el vilket tvingat kärnkraftverken att gå ner i produktion då det inte varit lönsamt att konkurrera med det låga priset från vattenkraft.

Prisskillnaderna mellan norr och söder beror till stor del på de begränsningar som finns i elnätet. Det finns mycket elektricitet uppåt i landet men begränsningar i stamnätet gör det svårt att transportera elen dit där de behövs.

Det är orsakerna till att priserna i söder har varit så mycket högre än i norr, trots att vi haft så stor tillgång på vattenkraft. Den har helt enkelt inte kunnat fraktas från norra till södra Sverige.

Priset i norra Sverige är oftast ett par ören billigare än i det södra delarna av landet. Ett par ören låter inte så mycket men det kan göra stor skillnad under en längre tid, vilket vi kan se på räkneexemplen nedan.

Prisskillnaden på el mellan norra och södra Sverige

Vi kan titta närmare på dessa prisskillnader genom att ta fram priset både från norra och södra Sverige. För att ta fram dessa priser har vi använt oss av Zmarta.se och i formuläret har vi fyllt i att personen bor i villa och har en årsförbrukning på 30 000 kWh och vill ha ett rörligt elavtal.

Priserna för de olika elområdena med kampanj:
SE1: 4,24 öre/kWh (årskostnad 1 271 kr**)
SE2: 4,24 öre/kWh (årskostnad 1 271 kr**)
SE3: 28,66 öre/kWh (årskostnad 8 599 kr**)
SE4: 42,69 öre/kWh (årskostnad 12 806 kr**)

Utan kampanj:
SE1: 11,76 öre/kWh (årskostnad 3 528 kr*)
SE2: 11,76 öre/kWh (årskostnad 3 528 kr*)
SE3: 33,66 öre/kWh (årskostnad 10 098kr*)
SE4: 47,69 öre/kWh (årskostnad 14 306 kr*)
Priserna är framtagna via Zmarta.se 2020-12-28 och baseras på tidigare periods spotpriser.

*Årskostnad: Detta är endast ett jämförelsepris och inte din exakta årskostnad. Detta eftersom avtalet är ett rörligt prisavtal där priset ändras från månad till månad. Viktigt att förstå är att man med ett rörligt pris kan få både en högre och lägre årskostnad än det jämförelsepris som presenteras här.
**Kampanjavtal: Kampanjavtal är ett avtal som erbjuds under en begränsad period via Zmarta/Elskling. Du kan enbart teckna denna typ av avtal via oss.

Boende i södra Sverige betalar 907% mer för sin el

Som tabellen ovan visar så betalar* de som bor i de södra delarna av Sverige hela 907% mer för sin el jämfört med det som bor i norra Sverige. Detta beror på de begränsningar som finns i det Svenska stamnätet. I norra Sverige finns det ett överskott på el som dessvärre inte kan fraktas ned till södra Sverige. Elpriset är oftast något högre i de södra delarna av Sverige. Detta på grund av att elkonsumtionen är högre i södra Sverige än i de norra delarna vilket också resulterar till att efterfrågan är hög men utbudet är lägre som i sin tur driver upp elpriset. Den stora skillnaden i elpriset mellan de olika områdena har att göra med att flera kärnkaftverk stängt ner i det södra delarna och dåligt med vindkraft.

Vill du se vilket elpris du kan få? Gör en kostnadsfri jämförelse här

Priserna är framtagna via Zmarta.se 2020-12-28 och baseras på tidigare periods spotpriser.

Hur påverkar vindkraften elpriset?

Sverige har satsat och byggt ut vindkraftverken främst i de södra delarna av Sverige. I samband med kraftiga vindar kan vi se att elpriset sjunker markant. Detta beror till stor del på att vind till skillnad från vatten inte går att lagra. Blåser de mycket så produceras mycket el vilket ibland kan innebära ett överskott av el, som vi sett under två tillfällen 2020.
Då blir elpriset istället negativt. Dessa fluktueringar i elpriset är något vi kan komma att se mer av framöver när kärnkraften avvecklas.

Som vi kan se på grafen nedan faller spotpriset på nordpool* kraftigt i samband med att vindkraften står för en större del av elproduktionen.

Elpriset i samband med vind

*Nordpool är elbörsen där elbolagen köper elen som det sedan säljer vidare till dig. För dig med rörligt elavtal kan det vara bra att känna till spotpriserna på elbörsen eftersom priset på ditt elavtal förändras från månad till månad baserat på priset på elbörsen.

Läs även: Så mycket kostar det att ladda elbil

Hur påverkar corona elpriset?

Coronas framfart över världen har påverkat oss alla, och precis som för mycket annat lämnar viruset ett spår på elmarknaden. Så här säger Fabian van Beirs, Sverige ansvarig på Elskling: "Det vi kan se i den situation vi befinner oss i med tanke på coronaviruset är att elförbrukningen är densamma, men att den har förflyttats från företagen till privatpersoner. Det är ett resultat av att allt fler arbetar hemma och håller sig inomhus i sina hem i större uträckning än tidigare, samtidigt som många kontor och produktionsanläggningar stängt ned verksamheten tillfälligt."

2020 har varit ett väldigt annorlunda år med en pandemi som på vänt upp och ner på världen. Pandemin har för många av oss förändrat sättet vi arbetar. Fler har fått flytta hem kontoret och arbeta hemifrån. Mer tid hemma bör också innebära en ökad elförbrukning. Datorer och skärmar och andra elektronikprodukter som vanligtvis inte används lika frekvent hemma har blivit vardag. Bristen på aktiviteter att hitta på utomhus och de restriktioner som funnits har inneburit att vi spenderat ännu mer tid inomhus.

Läs mer om el

Inga artiklar hittades

Chatta med oss! Chatt