Summer 22 - Mobile

Utgiftsskydd

Teckna utgiftsskydd och säkra din ekonomi

shield-check

Ekonomiskt skydd om du förlorar jobbet.

ambulance

Gäller vid sjukskrivning, oavsett om det är pga sjukdom eller olycksfall.

heart

Enkel ansökan utan hälsoprövning.

Trygga din ekonomi om det oväntade händer. Genom att teckna utgiftsskydd hos Zmarta kan du få tryggheten att fortsätta betala dina viktigaste kostnader.

Hur fungerar Utgiftsskydd Fast?

Du väljer ett försäkrat månadsbelopp på upp till 8 000 kr. Skulle du bli arbetslös eller sjukskriven får du beloppet du valt utbetalt varje månad i upp till 12 månader. Utgiftsskydd kan även betala ett engångsbelopp på 25 000 kr vid diagnos om allvarlig sjukdom, samt 100 000 kr vid dödsfall.

Du får ersättningen inbetald på ditt konto och väljer själv vilka kostnader du vill använda skyddet till. Det är en ekonomisk trygghet som kan hjälpa dig med fasta kostnader såsom hyra, utgifter för lån och krediter, hushållsel, hem/villaförsäkring, telefon/internet/TV, hyra för parkeringsplats/garage, fordonsförsäkring med mera.

 • Sjukskrivning: 1 000 - 8 000 kronor betalas i månaden i 12 månader

  Du får hjälp så länge du är drabbad och upp till 12 månader, oavsett om du är sjukskriven på grund av en sjukdom eller ett olycksfall, så länge du är sjukskriven minst 50 %.

  Du får ersättningen inbetald på ditt konto och väljer själv vilka kostnader du vill använda den till.

 • Arbetslöshet: 1 000 - 8 000 kronor betalas i månaden i 12 månader

  Du får hjälp med dina utgifter så länge du är drabbad och upp till 12 månader. Du får ersättningen inbetald på ditt konto och väljer själv vilka kostnader du vill använda den till.

 • Allvarlig sjukdom: 25 000 kronor betalas i en engångssumma

  Skulle du få diagnos om hjärtinfarkt, slaganfall (stroke) eller cancer kan utgiftsskyddet ersätta dig med ett engångsbelopp på 25 000 kronor.

 • Livförsäkring: 100 000 kronor betalas i en engångssumma

  Vid dödsfall betalas ett fast försäkringsbelopp 100 000 kronor ut.

Vem kan teckna respektive Utgiftsskydd?

 • Fast är för dig som är tillsvidareanställd. Tecknar du Fast får ett ekonomiskt skydd vid sjukskrivning, arbetslöshet, diagnos av allvarlig sjukdom och dödsfall.

Läs villkoren för Fast och se om du kan teckna skyddet.

 • Flex gäller för dig med som är egenföretagare eller som har en flexibel anställning så som timanställd eller vikarie. Tecknar du Flex får du ett ekonomiskt skydd vid sjukskrivning, diagnos av allvarlig sjukdom och dödsfall.

Läs mer om villkoren för Flex och se om du kvalificeras.

Vanliga frågor och svar

 • Hur mycket kostar det att teckna Zmarta utgiftsskydd?

  Priset av försäkringspremien för Utgiftsskydd fast är 6,95 % av det försäkrade månadsbeloppet, det betyder att du betalar 69,50 (70 kr) för ett försäkrat månadsbelopp på 1 000 kr.

  Premien för Utgiftsskydd Flex baseras på din ålder och det försäkrade månadsbeloppet.

  Exempel 1: ett försäkrat belopp på 2 000 kronor som tecknas av en 45-åring kostar 84 kronor i månadspremie.

  Exempel 2: ett försäkrat belopp på 4 000 kronor som tecknas av en 45-åring kostar 126 kronor i månadspremie.

 • Hur mycket kan jag få i ersättning?

  Vid tecknade av försäkringen väljer du själv storleken på ditt försäkrade belopp. Beloppet kan vara från 1 000 upp till 8 000 kr. När du bestämmer belopp för ditt Utgiftsskydd rekommenderar vi att du utgår från din ekonomiska situation, anpassa det efter dina månadskostnader och beräkna det på utgifter som exempelvis lånekostnader, hyra eller avgifter, försäkringar, matkostnader, elavtal med fler.

  Tecknar du Utgiftsskydd Fast kan du få följande ersättning:

  • Ekonomiskt skydd vid sjukskrivning. Omfattningen är det försäkrade månadsbeloppet du valt och det skyddar dig vid en sjukskrivning på minst 50 % och upp till 12 månader per tillfälle

  • Ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Precis som vid sjukskrivning är omfattningen det försäkrade månadsbeloppet du valt och det skyddar dig upp till 12 månader.

  • Vid diagnos av allvarlig sjukdom har du ett ersättningsbelopp på 25 000 kr.

  • Vid dödsfall har du ett ersättningsbelopp på 100 000 kr.

  Tecknar du Utgiftsskydd Flex kan du få följande ersättning:

  • Ekonomiskt skydd vid sjukskrivning. Ersättningen är det försäkringsbelopp du valt och betalas ut vid en sjukskrivning på minst 50 % och upp till 12 månader.

  • Vid diagnos av allvarlig sjukdom har du ett ersättningsbelopp på 50 000 kr.

  • Vid dödsfall har du ett ersättningsbelopp på 100 000 kr

 • Hur går jag tillväga för att utnyttja försäkringen?

  Om du vill ansöka om ersättning ska du göra en skadeanmälan till försäkringsgivaren AXA. Detta gör du enkelt på https://clp.partners.axa/se Vid frågor kan du ringa AXA på tel. 08 - 502 520 85.

 • Hur länge gäller ett utgiftsskydd?

  Både Fast och Flex gäller fram tills du har fyllt 65 år eller har haft försäkringen sammanhängande i 10 år. Försäkringen gäller inte om du dessförinnan gått i delpension eller hel pension, erhåller livränta eller får liknande permanent ersättning.

 • När kan jag få ersättning från utgiftsskyddet?

  Om du blir sjukskriven eller arbetslös i minst 30 dagar i följd kan du ansöka om ersättning. Försäkringsskydden för arbetslöshet och sjukskrivning har 1 månads karenstid, det innebär att försäkringen kan lämna ersättning tidigast från och med den andra månaden du är arbetslös eller sjukskriven.

 • Hur betalas mitt utgiftsskydd ut?

  Betalning sker till ett konto som tillhör försäkringstagaren.

 • Vad är kvalificeringstid?

  Kvalificeringstid är den tidsperiod som du måste ha haft försäkringen innan du kan få rätt till ersättning. Den räknas alltid från det datum du tecknar försäkringen. En skada som inträffar under kvalificeringstiden omfattas inte av försäkringen.

  Kvalificeringstiden för respektive skydd är:

  • Arbetslöshet (endast för fast) 180 dagar

  • Sjukskrivning 30 dagar

  • Diagnos om allvarlig sjukdom 30 dagar

  • Dödsfall 0 dagar

 • Kan jag säga upp mitt utgiftsskydd?

  Du kan kontakta Zmarta inom 30 dagar efter att du fått hem försäkringsbesked om du vill ångra köpet av försäkring. Du avslutar din försäkring genom att ringa Zmarta på 0431–474790 eller genom att skicka ett mejl till info@zmarta.se. • Kan jag teckna den här försäkringen trots att jag har andra försäkringar?

  Zmartas Utgiftsskydd krockar inte med någon annan försäkring utan är tvärtom ett bra komplement.