Om el

Elpriset slår i taket - elpriset väntas bli rekordhögt!

2021-09-15 Tone Westerholm
rekordhögt elpris

Redan idag, onsdag den 15 september, väntas elpriset på elbörsen hamna på nivåer vi tidigare inte upplevt. Som vanligt när det kommer till högre elpriser så är det framförallt södra Sverige som blir drabbat. Det förväntade spotpriset kan hamna på 163 öre/kWh.

I Sverige har vi under en längre period sett väldigt låga elpriser. Detta har främst berott på att vi haft ett klimat som varit väldigt fördelaktig, milda vintrar, blöta höstar och vårar har pressat priset till rekordlåga nivåer. Inte allt för länge sen kommenterade vi ett annat historiskt ögonblick då det istället var historiskt lågt elpris. Elpriset var så lågt att det till och med var negativt elpris, vilket innebär att du kunde få betalt för att bruka el.

Mindre vatten i magasinen bakom ökning av elpriset

Det är sällan bara en faktor som får elpriset i rörelse. Självklart är fallet så även denna gång, men mindre vatten i magasinen är en stor faktor till att elpriset ligger på så pass höga nivåer som de gör. Trots regn tidigare vecka så har klimatet varit väldigt mycket torrare nu än föregående år. Det tillsammans med låga vindar har pressat upp priset. Spotpriset i fjol låg på 69 öre/kWh i elområde 4, jämför det med dagens spotpris på 163 öre/kWh. Det är en ökning med 133%. 

Att elpriset redan ligger på rekordhöga nivåer och det faktum att vintern och kylan ännu inte riktigt är här kan ge en fingervisning till vilken nivå elpriset kommer ligga på resterande del av året. Men inget är garanterat, en mild vinter tillsammans med mycket regn kan pressa ner elpriset.

"Tyvärr finns det en risk att elpriset ligger kvar på liknande nivåer under resterande delen av året. Vi kan aldrig förutspå vilka elpriser vi får men elmarknadens prognoser kan ge en fingervisning inför året". Säger Fabian Van Beirs, Partnermanager på jämförelsesajten elskling.se.

Dyrare elräkning att vänta för dig med rörligt elavtal

Elpriset för rörligt elavtal sätts baserat på snitt spotpriset för de olika elområdena. Nedan har vi snitt spotpriserna för det olika elområdena i augusti och september. Eftersom september inte ännu är slut så är detta inte ett hundraprocentigt estimat men om nuvarande nivåer håller i sig kan elpriset se ut ungefär så här:

Augusti

SE1: 59 öre

SE2: 59 öre

SE3: 67 öre

SE4: 86 öre

September

SE1: 52 öre

SE2: 52 öre

SE3: 91 öre

SE4: 125 öre

För elområde 1 och 2 kan vi se att spotpriset till och med är lägre än föregående månad. Däremot elområde 3 och 4 där kan vi se en markant ökning. Om du bor inom elområde 4:a och har ungefär samma förbrukning som föregående månad kan du räkna med en 45% dyrare elfaktura om nuvarande spotpris håller i sig. 

Elpriset idag jämfört med samma dag föregående år

Skulle årssnittet i SE4 sluta på 163 öre/kWh skulle det innebära en ökad årskostnad med hela 28 200 kr! Om man jämfört med snittpriset samma dag 2020.

Vilka faktorer påverkar elpriset?

Ibland är elpriset “rekordlågt” och ibland är elpriset “rekordhögt”. Men vad är det egentligen som styr elpriset? El är något vi människor använder dagligen. För att läsa denna artikel har du på något sätt använt dig av elektricitet. Om det är för att ladda din mobil, dator eller surfplatta.

Läs även: Därför är elpriset så mycket högre i södra Sverige

Vädret kan få elpriset att svänga både upp och ner

Ja, klimatet är en av de största faktorerna till att elpriset rör på sig så som det gör. Ta förra året (2020) som exempel, då vi på Elskling, en del av Zmarta, kommunicerade att vi i Sverige hade ett negativt elpris. Det innebär att du som kund kunde få betalt för att bruka el, vilket berodde bland annat på att vindkraften stod för 40% av elproduktionen. Vindkraften står normalt för 12% av elproduktionen. 

För att förstå varför vädret har en sån betydande roll när de kommer till hur dyrt respektive billigt elpriset blir måste vi förstå på vilka sätt vi kan få el genom just vårt väder/klimat.

Miljövänliga energikällor:

  1. Vattenkraft

  2. Vindkraft

  3. Solkraft

Vattenkraften är den bästa förnyelsebara energikällan eftersom vatten är den enda energikälla man kan “lagra”. Vatten kan lagras i stora vattenmagasin för att kunna förvandlas till el när efterfrågan är högre. Till skillnad från både vind- och solkraft som är en förnybar energikälla som inte går att lagras. Just eftersom vind och sol inte går att lagra så kan elpriset fluktuera rejält i samband med kraftiga väderomslag och mycket vind. 

Hur väderomväxlingar kan påverka elpriset

Hur mycket respektive hur lite det blåser kan ha en stor påverkan på elpriset som vi tydligt ser på grafen nedan.

Bild över andelen producerad el via vindkraftverk samt spotpris på el

Ovan ser vi en gammal bild från när Sverige hade två stycken större stormar under en kortare period. På grafen ser vi tydligt att när vindkraft produktionen ökar så sjunker elpriset drastiskt. För att sedan stiga upp igen till något högre nivåer. Men för dig som har rörligt elavtal kan detta ändå påverka ditt elpris eftersom ditt elpris baseras på snittet på spotpriset under månaden. Flera djupa dippar kan pressa ner elpriset och göra så att du behöver betala mindre.

Efterfrågan på el kan få priset att stiga

Utbud och efterfrågan brukar generellt påverka priset på det mesta. Allt från potatis till jordgubbar och bostäder och såklart elen. Är det många som brukar el innebär det att efterfrågan är hög men är utbudet lågt så kommer elpriset att stiga markant. 

Om vi tittar tillbaka till under februari 2021 när vi hade riktigt kallt klimat. Då gick SVT ut med en avrådan att dammsuga under dagen/eftermiddagen då elförbrukningen var som högst. Vissa företag valde till och med att under en veckas period stänga ner sina fabriker eftersom de ansåg att det inte lönade sig att ha öppet då elpriser var så högt. 

Läs även: Byt elavtal med Zmarta - tävla om iPad 128 gb!

Detta eftersom det krävs så mycket ström för att hålla våra hem varma och den ökade efterfrågan av el kan vara svår att möta upp. Inte minst om vi har som i detta fall en extrem kyla eller extrem hetta. 

Vid extrema förhållanden när elen vi själva tillverkar inte räcker till kan vi vara tvungna att importera el. Vi importerar och exporterar ofta el inom grannländerna. Norge, Danmark och Finland. Men även Tyskland, Litauen och Polen.

Fler i samma kategori

Se alla
En svartvit katt myser i en vit soffa.
Om el Hur stor är den genomsnittliga elförbrukningen för ett hushåll?
Ta reda på elförbrukningen för ett hushåll med hjälp av några exempel.
92 Days Cross-sell Electricity
Om el Anvisningsavtal: 10,3 % av Sveriges hushåll går miste om flera tusen kronor per år
Många svenska hushåll får sin el via anvisningsavtal. Anvisningsavtal är ett elavtal som tilldelas dig om du inte själv ...
El vinter
Om el Spara pengar i vinter genom att se över ditt elavtal
Under den kallare delen av året ökar elförbrukningen. Därför kan det vara läge att se över ditt elavtal.