Företagslån

Kassalikviditet – vad är det och hur räknar du ut beloppet?

2023-04-24 Tone Westerholm
Florist som arbetar i sin egna blombutik, iförd ett ljusgrönt förkläde och håller i en bukett med vita och rosa blommor.

Kassalikviditet visar på ett företags förmåga att betala tillbaka kortfristiga skulder. Zmarta går igenom vad det innebär och visar med räkneexempel hur du enklast räknar ut ditt företags kassalikviditet. 

På ungefär 5 minuter får du reda på vad kassalikviditet är, hur du räknar ut det för ditt företag, varför det är viktigt och andra relaterade saker som är bra att hålla koll på. 

Vad är kassalikviditet? 

Kassalikviditet är ett viktigt mått för att avgöra ett företags ekonomiska hälsa och stabilitet. Begreppet syftar på företagets förmåga att betala sina skulder med det som finns i kassan eller på bankkontot, och i omsättningstillgångar. Kort sagt innebär det att ha tillräckligt med pengar för att täcka de kostnader som företaget har. Om kassalikviditeten är 100 % eller mer innebär det att företaget kan betala av sina kortfristiga skulder direkt. 

Innan vi går vidare till hur du enklast räknar ut ditt företags kassalikviditet finns det några relaterade ord som kan vara bra för dig att hålla koll på. 

Ordlista: Viktiga ord relaterade till kassalikviditet 

Kortfristiga skulder 

Skulder och krediter som förfaller inom 1 år 

Likvida medel 

Kontanter och bankinnehav 

Omsättningstillgångar 

Tillgångar som omvandlas till likvida medel inom 1 år 

Anläggningstillgångar 

Tillgångar som genererar intäkter över tid 

Kreditfacilitet  

Oanvända krediter och checkräkningskrediter 

Balanslikviditet 

Nyckeltal för att beräkna ett företags förmåga att betala av skulder 

Nyckeltal 

Tal som används för att värdera ett företag eller verksamhet 

Hur räknar jag ut kassalikviditeten på mitt företag? 

För att räkna ut kassalikviditeten behöver du ta reda på hur mycket pengar som finns tillgängliga i företagets kassa, på bankkonton och i omsättningstillgångar. Nästa steg är att jämföra det med företagets kortfristiga skulder.  

Ju högre kassalikviditet ditt företag har, desto bättre ekonomisk hälsa har företaget eftersom det visar att det finns tillräckligt med likvida medel för att täcka företagets kortfristiga skulder. 

Kassalikviditet – formel och räkneexempel 

Kassalikviditeten kan räknas ut på flera olika sätt, men ett av de vanligare är att använda sig av denna formel:  

(likvida medel + kreditfaciliteter) / kortfristiga skulder = kassalikviditet (decimalform) 

Likvida medel är kontanter, bankinnehav och liknande medan kreditfaciliteter innebär oanvända krediter och checkräkningskrediter, ett lån som blivit avtalat på förhand som företag kan nyttja allt eftersom. Kortfristiga skulder är skulder som behöver betalas inom 1 år, som leverantörs- eller skatteskulder. 

Räkneexempel 

Likvida medel: 120 000 
Kreditfaciliteter: 100 000 
Kortfristiga skulder: 105 000 

Steg 1 – 120 000 + 100 000 = 220 000  
Steg 2 – 220 000 / 100 000 = 2,2 

I detta räkneexempel är kassalikviditeten 2,2 i decimalform. Det kan i sin tur omvandlas till procent genom att multiplicera resultatet med 100, i detta fall blir kassalikviditeten 220 %. 

Vad är en bra kassalikviditet? 

Kassalikviditet visar ett företags ekonomiska hälsa – ju högre den är, desto bättre. Ett exempel på hur man kan använda kassalikviditet som en indikator är att om företag A har en kassalikviditet på 2 (dubbelt så mycket likvida medel än kortfristiga skulder) medan företag B har 0,5 (hälften likvida medel som skulder) så har företag A bättre ekonomisk hälsa och stabilitet än företag B.  

En kassalikviditet på 1, eller 100 %, betyder att ett företag kan betala av sina skulder direkt. Genom att räkna ut kassalikviditeten kan man få en bättre överblick av företagets ekonomiska situation och ta till nödvändiga åtgärder om den är för låg. 

Omsättningstillgångar – det som ska säljas eller förbrukas 

Omsättningstillgångar är tillgångar som ska säljas, förbrukas och omvandlas till likvida medel inom kort tid, vanligtvis inom 1 år. Tillgångarna används för att betala löpande utgifter och finansiera den dagliga verksamheten, och är viktiga för att företaget ska kunna hålla igång sin produktion och försäljning. 

Exempel på omsättningstillgångar kan vara  

  • varulager 

  • kundfordringar 

  • pengar i kassan eller på banken. 

Ett företag som har en hög andel omsättningstillgångar jämfört med andra tillgångar kan ha en lägre risknivå eftersom dessa är lättare att omvandla till likvida medel. 

Vad är anläggningstillgångar? 

Tillskillnad mot omsättningstillgångar är anläggningstillgångar inte tänkta att säljas, förbrukas eller omvandlas till likvida medel inom ett år. Tillgångarna är tänkta att användas i verksamheten under en längre period, som fastigheter, maskiner och inventarier.  

Anläggningstillgångarna kan vara avgörande för företagets framtid och används för att generera intäkter och vinster över tid.  

Balanslikviditet – så räknar du ut det 

Balanslikviditet är ett nyckeltal som används för att bedöma ditt företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder på kort sikt, med omsättningstillgångar minus varulager inräknat.  

Formel för balanslikviditet 

För att räkna ut balanslikviditeten i företaget behöver du veta totalen av omsättningstillgångar minus värdet av företagets varulager, samt kortfristiga skulder. Om ditt företag inte har något varulager räknar du bara på totalen av omsättningstillgångarna.  

(omsättningstillgångar - värde av varulager) / kortfristiga skulder = balanslikviditet 

Vad är en bra balanslikviditet? 

Vad som anses vara en bra balanslikviditet varierar mellan olika branscher och företagstyper. Generellt sett är en balanslikviditet över 1 bra, eftersom det betyder att företaget har fler tillgångar som kan omvandlas till likvida medel än kortfristiga skulder. 

Det är dock viktigt att kolla på balanslikviditeten tillsammans med andra nyckeltal för att få en helhetsbild av företagets ekonomiska hälsa.  

Läs också: Likviditetsbudget – så planerar du företagets ekonomi

Fler i samma kategori

Se alla
barista.jpg
Företagslån Likviditetsbudget – så planerar du företagets ekonomi
En likviditetsbudget är viktig för alla företag. Zmarta går igenom vad det är och hur du enkelt sätter upp en.
Vad företag lånar till 2020
Företagslån Utmana din företagsbank - jämför och hitta rätt villkor
Ska du stanna hos din bank? Eller är det dags att utmana dina villkor och hitta ett bättre företagslån?
Hitta rätt företagslån för dig med Zmarta!
Företagslån Företagslån: för- och nackdelar
Zmarta jämför företagslån med andra finansieringsmöjligheter och tittar på fördelar och nackdelar.