Bostadslån

Att kunna teckna ett bostadslån är av avgörande betydelse för de svenskar som satsar på att äga ett hus eller en lägenhet. För en stor majoritet av oss är lånet en förutsättning och det är vanligt att man lånar upp emot 85 % av värdet på bostaden man köper. Det som skiljer från andra typer av utlåning är att bostaden är säkerhet för lånet. Historiskt sett har det varit en mycket pålitlig form av säkerhet och det är en faktor som bidrar till att hålla bolåneräntorna på en låg nivå. Långivaren riskerar helt enkelt inte lika mycket som vid andra former av utlåning eftersom bostaden kan säljas och då kan långivaren räkna med att få tillbaka sina pengar. I den här texten ska vi gå igenom vad man ska tänka på inför tecknande av bolån.

Ditt bolån får betydelse för din ekonomi

I många svenska hushåll är räntan på bolånet den enskilt största utgiftsposten, år efter år. Det beror på att det, internationellt sett, är dyrt att köpa en bostad i stora delar av Sverige. Som tur är har vi haft väldigt låga räntor under en längre tid. Om räntorna snabbt skulle stiga skulle det dock få drastiska konsekvenser för många hushåll. Att teckna lån med så låg ränta som möjligt och att inte låna för mycket är en av grundstenarna i en balanserad ekonomi. En annan är att amortera om man har möjlighet.

När man tecknar ett bolån står man inför valet mellan att ha rörlig eller bunden ränta. Rörlig ränta har historiskt sett varit mycket billigare men nu tror många att det är en bra idé att binda lånet. Då betalar du lite mer från början än du annars skulle göra men har också försäkrat dig mot räntehöjningar under en viss tidsperiod. Bundna lån bidrar också till god överblick när det gäller hushållsekonomin eftersom du vet hur mycket lånet kommer att kosta varje månad.

Bolån och samhällsekonomin

Om många i ett land tecknar bolån som är för höga kan det uppstå ett mycket problematiskt läge. Särskilt i samband med en så kallad bostadsbubbla som innebär att bopriserna sjunker snabbt. I värsta fall blir det då omöjligt för dem som måste flytta att få tillbaka vad de betalat för sin bostad. Då kan de heller inte betala tillbaka lånet efter försäljningen och fastnar i livslång skuldsättning. Detta är något som kan hända efter att räntorna stigit så mycket att människor inte längre har råd att betala dem och måste sälja bostaden av den anledningen.

Flera allvarliga finanskriser i olika länder har orsakats av att banker och andra långivare alltför lättvindigt låtit människor teckna bolån som de sedan inte kunnat betala tillbaka. Problemet blir extra allvarligt i samband med arbetslöshet. De svenska hushållens ekonomi avseende bolån är en viktig faktor som Riksbanken har som utgångspunkt i sin räntepolitik. Att det nu införts amorteringskrav på bolån är en annan statlig åtgärd som syftar till sundare belåning. Det finns många samhällsekonomiska fördelar med låga räntor men det får inte gå så långt att Riksbanken måste pressa ner dem till vilket pris som helst.

Chatta med oss! Chatt