Viggafors Kraft AB

  • Organisationsnummer: 556527-0914

  • Åfallberg 2

  • Östmark

0560-203 66

Utmana ditt elpris och byt avtal

  • Jämför Sveriges samtliga elbolag
  • Kostnadsfritt

Jag är nyinflyttad/ska flytta

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal.

Chatta med oss!