• Organisationsnummer: 556550-9774

  • Lund

0411-459 90

Skurupskraft har bytt namn till Kraftringen.

Utmana ditt elpris och byt avtal

  • Jämför Sveriges samtliga elbolag
  • Kostnadsfritt

Jag är nyinflyttad/ska flytta

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal.

Chatta med oss!