Om el

Vindkraften upp 88% under 2020

2020-02-24
Zmarta elavtal

De redan rekordlåga elpriserna fortsätter att sjunka ytterligare i kölvattnet av stormarna Ciara och Dennis under februari månad.Rekordlågt elpris för konsumenterna

Det varma klimatet tillsammans med en stor mängd nederbörd bidrar till att vattenmagasinen i vattenkraftverken är välfyllda utifrån säsongen. Tillrinningen för vattenkraftverk är långt över medianen och nästan dubbelt så hög jämfört med förra året, vilket i sin tur leder till att vattenkraftverken producerar el över det normala för att inte behöva låta vatten gå till spillo.

Vattenkraftverkens största fördel är att de snabbt kan anpassa produktionen i samband med att efterfrågan på el ökar eller minskar. Vattenkraftverken kan lika snabbt anpassa produktionen gentemot rådande förutsättningar för vind eller solkraft.

Vindkraftverkens produktion ökar i samband med stora stormar

Bild över andelen producerad el via vindkraftverk samt spotpris på el


Källa: Nordpool, grafik från Elskling.se.

Som vi kan se har vindkraftens andel av den totala elproduktionen i Sverige ökat markant under de två stora stormar vi haft under februari månad, stormarna Ciara och Dennis. När vindkraftens andel av elproduktionen ökar så sjunker priset för el. Vindkraften slog nya rekord under februari och till följd av detta kunde Sverige notera sitt första negativa elpris någonsin under delar av natten till den 10 februari!

Nedan kan vi se en direkt koppling mellan elpriset och andelen el som produceras via vindkraftverk. Den 16 februari står vindkraftverken för 34% av den totala elproduktionen och då faller spotpriset för el ner under 10 öre/kWh!

Varför faller priset när vindkraftverken är aktiva?

Att vindkraftverk kan producera mer el när det blåser mycket är logiskt. Vindkraftens “bränsle” för att skapa elektricitet är just vind. Vindkraftverken styrs mycket mer baserat på det rådande klimatet än vattenkraftverken. Vindkraftverk till skillnad från vattenkraftverk kan inte lagra vind så som vattenkraftverken kan lagra vatten. Det innebär att blåser det mycket arbetar vindkraftverken till sin fulla kapacitet och producerar så mycket el som vinden och kraftverket tillåter. Denna el kommer därför ut på elmarknaden i stora kvantiteter vilket bidrar till att priset pressas ned.

Under 2019 stod vindkraftverken för 12% av den totala produktionen av el i Sverige. Under de senaste stora stormarna vi haft i Sverige har vindkraftverken istället stått för hela 30% av den totala elproduktionen i Sverige. Under det första 6 veckorna av 2020 har vindkraftverken ökat sin elproduktion med 88% jämfört med samma period förra året. Detta beror med stor sannolikhet på stormarna Ciara och Dennis, men även på senaste årens stora investeringar i vindkraftverken i Sverige.

När var elen så här billig senast?

“Aldrig tidigare har vi i Sverige registrerat ett negativt elpris. Ett negativt elpris påverkar främst dem som har ett elavtal där de betalar per timme, vilket inte är så vanligt än i Sverige. Men självklart påverkas framförallt de med rörligt elavtal positivt av det pressade spotpriset. Det genomsnittspris vi ser under februari har vi inte sett sedan sommaren 2015”, säger Tomas Jonson, VD på jämförelsetjänsten Elskling som är en del av Zmarta.

Fler i samma kategori

Se alla
elbild faktura
Om el Anvisningsavtal: 10,3 % av Sveriges hushåll går miste om flera tusen kronor per år
Många svenska hushåll får sin el via anvisningsavtal. Anvisningsavtal är ett elavtal som tilldelas dig om du inte själv ...
El vinter
Om el Spara pengar i vinter genom att se över ditt elavtal
Under den kallare delen av året ökar elförbrukningen. Därför kan det vara läge att se över ditt elavtal.
Vitt nyrenoverat kök
Om el Renovera köket och spara pengar
Genom att renovera köket med energisnåla val kan du spara pengar. Välj rätt vitvaror och glödlampor samt investera i en ...