Säkerhet

Säkerhet

Säkerhet är A och O i vår branch. När du ansöker om ett lån genom oss, kommer vi att be dig lämna person-, kredit- och förmögenhetsuppgifter samt annan information som behövs för lånebehandlingen. Vi delar med oss av den information som är nödvändig för våra långivare men arbetar alltid med högsta säkerhet och krypterad data.

Vill du läsa mer om ditt integritetsskydd hos Zmarta, klicka här.

Enbart på din dator

När du besöker Zmartas hemsida, gör du det anonymt. På vår hemsida kan du göra enklare lånekalkyler där uträkningarna enbart görs i din dator. Vi kan varken se eller få tillgång till dina uträkningar.

Cookies

Vi samlar inte in några personliga uppgifter utan din vetskap. Däremot använder vi s.k. cookies, som är att likna vid små informationsfiler som sparas av din webbläsare på din dators hårddisk. En cookie säger ingenting om t.ex. din e-postadress eller någon annan personlig information.

Vi använder cookies enbart för att analysera data, som berättar för oss hur vår hemsida använts, som domännamnet, besökta sidor, användarsessionernas längd, o.s.v. Dessa data behöver vi för att kunna utvärdera nyttan av vår hemsida, samt för att förbättra kvaliteten. Detta förbättrar kvaliteten på de tjänster vi erbjuder våra kunder. Se även utförligare information om våra regler gällande cookies.

Ansvarsbegränsning

Zmarta förbehåller sig rätten att avsäga sig allt ansvar för aktualitet, riktighet, fullkomlighet eller kvalitet för den givna informationen på denna hemsida. Krav på ansvar angående skador orsakade av den givna informationen, vilket inkluderar all information som kan vara ofullständig eller felaktig, avvisas därför.

Alla erbjudanden är icke-bindande och utan vidare förpliktelser. Delar av sidorna eller hela publikationen, vilket inkluderar alla erbjudanden och all information, kan utvidgas, ändras och delvis eller helt raderas av Zmarta utan särskilt tillkännagivande. Hemsidan kan innehålla felaktigheter och/eller felskrivningar.

Referenser och länkar

Zmarta är inte ansvarig för något innehåll länkat eller refererat till från dessa sidor. Om skador uppstår genom användande av den presenterade informationen, fråntas Zmarta allt ansvar, däremot inte den person/de personer som har länkat sig till denna sida.

Vidare är Zmarta inte ansvarig för några kommentarer eller meddelanden publicerade av användare av hemsidan.

Upphovsrätt

Zmarta avser inte att använda något material med upphovsrätt för publikationen eller, om det inte är möjligt, att indikera när man gör så.

Upphovsrätten för allt skapat material är förbehållen Zmarta. All kopiering eller användande av objekt såsom bilder, diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan Zmartas medgivande.

Sekretesspolicy

Om möjligheten för att ange personliga eller affärsmässiga uppgifter ges (t.ex. vid ansökan om lån), anges dessa uppgifter frivilligt.

Användare som skickar icke önskade spam-meddelanden kommer att anmälas.

Laglig giltighet av detta avståndstagande

Detta avståndstagande och Disclaimer är att anses som en del av Internetpublikationen, från vilken du blev länkad hit. Om avsnitt eller separata delar av denna text är olagliga eller felaktiga, påverkas inte övriga delar av detta faktum.

Registrerat varumärke

Zmartas logotyp (varumärke), dess firma "Zmarta" (ordmärke) samt såväl firma och logotype i kombination, är registrerade varumärken. Även Zmartas internetadress är registrerat varumärke.

Eventuella långivare och produktnamn omnämnda på denna hemsida är varumärken som tillkommer vederbörande ägare.

Tvistelösning

Eventuell tvister härrörande från denna hemsida eller från denna ansvarsfriskrivning eller från eventuell e-post från Zmarta eller dess anställda skall om ej oenigheten kan lösas i samförstånd, avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Laga forum skall därvid vara Helsingborgs tingsrätt.

Våra samarbeten

Zmarta samarbetar med över 20 banker, långivare och försäkringsbolag. På så sätt kan vi se till att du får det bästa erbjudandet med de bästa villkoren. Här nedanför ser du ett urval av våra samarbetspartners på långivarsidan.

Logga in för att komma åt dina ansökningar

Fyll i ditt personnummer för att få ett nytt lösenord

bankid-technical-error

Starta din BankID säkerhetsapp.

Öppna BankID

Åtgärden avbruten. Försök igen.

Det angivna personnumret saknar ett fungerande Mobilt BankID. Ange ett annat personnummer eller kontakta din bank för att beställa ett Mobilt BankID.

Det har inträffat ett internt tekniskt fel i systemet. Försök igen.

Inget svar från mobiltelefonen eller surfplattan. Kontrollera att du har startat din BankID säkerhetsapp och att du har täckning. Följ instruktionerna i mobiltelefonen och försök igen.

Skriv in säkerhetskoden till ditt BankID i din mobiltelefon eller surfplatta och välj Legitimera / Skriv under eller välj att avbryta.

Det har inträffat ett internt tekniskt fel. Uppdatera din BankID säkerhetsapp och försök igen.

Loggar in

Hämtar ansökan

Skapar och skickar ett nytt lösenord