Zmarta privatlån

När höjer Riksbanken räntan?

2020-06-22

Sedan 2015 har Riksbanken sänkt reporäntan - eller styrräntan som den också kallas - till under noll procent. Nu öppnar riksbankschef Stefan Ingves för att reporäntan ska höjas.

När höjer Riksbanken räntan?

Sedan 2015 har Riksbanken sänkt reporäntan - eller styrräntan som den också kallas - till under noll procent. Nu öppnar riksbankschef Stefan Ingves för att reporäntan ska höjas.

Vad innebär minusränta?

Minusränta innebär i praktiken att du får betala för att ha pengar på banken men att du får betalt för att låna. Tanken med negativ ränta är att uppmuntra till konsumtion för att få igång ekonomin efter lågkonjunktur. Dock är det ett oprövat kort som inte fallit i god jord hos alla - men nu ska räntan upp vilket är ett tecken på att Ingves är nöjd med Sveriges utveckling.

Räntan väntas höjas

Trots att Sverige haft - och har - god tillväxt, hög sysselsättning och inflation som ligger nära 2 % har Riksbanken dragit ut på att höja reporäntan. Om det här har Riksbankens sex olika beslutsfattare inte varit eniga - någon eller några ville höja räntan med 0,25 % redan i början på 2018. Nu öppnar Ingves alltså för att räntan ska höjas i december eller februari 2019.

För tillfället är Riksbankens reporänta lägre än Europeiska centralbankens styrränta. Ingves påpekar att det inte längre är rimligt eftersom svensk ekonomi visar bättre siffror än Europa i övrigt. Senaste tiden har inflationen ökat mindre än förväntat men Ingves understryker att det inte kommer påverka Riksbankens planerade räntehöjningar. Styrräntan kommer höjas.

Första höjningen på sju år

Reporäntan har inte höjts på sju år. I juli 2011 var räntan 2 % - efter det har den sjunkit till dagens nivå, -0,5 %. Den officiella prognosen är att reporäntan kommer höjas i december, alternativt i februari 2019. Man ska dock inte förvänta sig en chockhöjning - Riksbanken tror nämligen inte att reporäntan kommer vara på plus förrän om ett år, det vill säga hösten 2019. Många bolånetagare följer utvecklingen med stort intresse. Om bolåneräntorna höjs parallellt med styrräntan innebär det nämligen ökade kostnader. Höjs reporäntan med så lite som 0,25 % innebär det en ökad kostnad om 700 kronor per månad för den som har 5 miljoner kronor i lån. Nedan hittar du exempel för hur mycket dyrare bolån kan bli om reporäntan höjs.

Högre bolånekostnader att vänta

Styrräntan är -0,5 % och bankernas rörliga snitträntor för bolån är cirka 1,5 %. I jämförelsen är räntekostnaden beräknad efter ränteavdrag på 30 % (21 % för kostnader över 100 000 kr). I deklarationen får du nämligen göra avdrag på räntekostnader - 30 % för räntekostnader upp till 100 000 kronor och 21 % för den del av kostnaden som överstiger 100 000 kronor.

Räntekostnad 2018 (reporänta -0,5 %, bolåneränta 1,5 %)

 • 1 miljon: 875 kr/mån

 • 2 miljoner: 1 750 kr/mån

 • 5 miljoner: 4 375 kr/mån

Om reporäntan höjs till -0,25 % och bolåneräntan till 1,75 %

 • 1 miljon: 1 021 kr/mån (+146 kr)

 • 2 miljoner: 2 042 kr/mån (+292 kr)

 • 5 miljoner: 5 104 kr/mån (+729 kr)

Om reporäntan höjs till 0 % och bolåneräntan till 2 %

 • 1 miljon: 1 166 kr/mån (+291 kr)

 • 2 miljoner: 2 333 kr/mån (+583 kr)

 • 5 miljoner: 5 833 kr/mån (+1 458 kr)

Om reporäntan höjs till 1 % och bolåneräntan till 3 %

 • 1 miljon: 1 750 kr/mån (+875 kr)

 • 2 miljoner: 3 500 kr/mån (+1 750 kr)

 • 5 miljoner: 9 125 kr/mån (+4 750 kr)

Om reporäntan höjs till 2 % och bolåneräntan till 4 %

 • 1 miljon: 2 333 kr/mån (+1 458 kr)

 • 2 miljoner: 4 667 kr/mån (+2 917 kr)

 • 5 miljoner: 12 417 kr/mån (+8 042 kr)

Innan du tar ett bolån måste du räkna på om du faktiskt klarar en räntehöjning. Bankerna räknar med att du som låntagare ska klara en ränta på 7 %.