• Organisationsnummer: 556036-2138

  • Vattenfall AB

  • Stockholm

08-739 50 00

Vattenfall säljer el till cirka 1 000 000 kunder i Norden – till hushåll och företag, till stora och små förbrukare. Vi står för ungefär hälften av Sveriges elproduktion och är idag Nordens största investerare i vindkraft. Vattenfall satsar på att vara nummer ett för kunden och miljön och vår höga service och våra konkurrenskraftiga elpriser tål att jämföras.

Utmana ditt elpris och byt avtal

  • Jämför Sveriges samtliga elbolag
  • Kostnadsfritt

Jag är nyinflyttad/ska flytta

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal.

Chatta med oss!