• Organisationsnummer: 556618-8552

  • Kungsportsavenyn 2

  • Göteborg

031-200 000

Både privatpersoner och företag kan köpa prisvärd och miljövänlig el av oss. Vi har flera bra avtalsformer att välja mellan. Den el vi erbjuder kommer till 100 % från vindkraft. Vi ser till att våra vindkraftverk producerar lika mycket el som våra kunder förbrukar på månadsbasis. Genom att köpa vindkraftsel av Svensk NaturEnergi bidrar du till en långsiktig hållbar samhällsutveckling, samtidigt som du själv får en låg elkostnad. Tillsammans kan vi göra stora miljöinsatser – välkommen som kund till Svensk NaturEnergi.

Utmana ditt elpris och byt avtal

  • Jämför Sveriges samtliga elbolag
  • Kostnadsfritt

Jag är nyinflyttad/ska flytta

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal.

Chatta med oss!