Söderhamn Nära Elförsäljning AB

  • Organisationsnummer: 556374-1254

  • Söderhamn Energi AB, C/O E.ON FÖRSÄLJNING SVERIGE AB

  • Malmö

0270-750 25

Utmana ditt elpris och byt avtal

  • Jämför Sveriges samtliga elbolag
  • Kostnadsfritt

Jag är nyinflyttad/ska flytta

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal.

Chatta med oss!