OK-Q8 AB

  • Organisationsnummer: 556027-3244

  • Box 23900

  • Stockholm

08-506 800 00 (0200-77 00 22)

Vi på OKQ8 vill göra det enkelt för människor i rörelse att göra hållbara val. Därför erbjuder vi elavtal med 100% förnybar el.Som OK-medlem får du även bonus på varje förbrukad kWh. Du som vill göra något extra för miljön kan välja tilläggsprodukten Miljöplus och automatiskt skänka 3 öre/kWh till Vi-skogen.
Chatta med oss! Chatt