• Organisationsnummer: 556468-5278

  • Skrinnargatan 6

  • Lindesberg

0581-88 700 (81 045)

Utmana ditt elpris och byt avtal

  • Jämför Sveriges samtliga elbolag
  • Kostnadsfritt

Jag är nyinflyttad/ska flytta

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal.

Chatta med oss!