Kungälv Energi

  • Organisationsnummer: 556083-2064

  • 442 34 Kungälv

  • Kungälv

0303-23 93 00

Kungälv energis verksamhetsidé är att producera och distribuera energi samt kommunikations- och energirelaterade tjänster, med
särskilt beaktande av driftsäkerhet och service.
Chatta med oss! Chatt