Kungälv Energi

  • Organisationsnummer: 556083-2064

  • 442 34 Kungälv

  • Kungälv

0303-23 93 00

Kungälv energis verksamhetsidé är att producera och distribuera energi samt kommunikations- och energirelaterade tjänster, med
särskilt beaktande av driftsäkerhet och service.

Utmana ditt elpris och byt avtal

  • Jämför Sveriges samtliga elbolag
  • Kostnadsfritt

Jag är nyinflyttad/ska flytta

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal.

Chatta med oss!