Kraftringen Energi AB

  • Organisationsnummer: 556100-9852

  • Box 25

  • Lund

010-122 70 00

Den 4 november 2013 byter Lunds Energikoncernen namn till Kraftringen. Samtidigt bytte även flera av våra verksamheter också namn till Kraftringen. Vi är samma företag, men har nya ambitioner för framtiden.
Vi är på väg mot en framtid där hållbarhet är nyckelordet. Om resurserna ska räcka till alla måste vi hitta nya energilösningar. Förnybar energi och smart energikonsumtion är därför frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Med ett förnyat fokus på att leda utvecklingen av framtidens energi fortsätter vi vår spännande resa mot det hållbara samhället.

Chatta med oss!