• Organisationsnummer: 556100-9852

  • Box 25

  • Lund

010-122 70 00

Den 4 november 2013 byter Lunds Energikoncernen namn till Kraftringen. Samtidigt bytte även flera av våra verksamheter också namn till Kraftringen. Vi är samma företag, men har nya ambitioner för framtiden.
Vi är på väg mot en framtid där hållbarhet är nyckelordet. Om resurserna ska räcka till alla måste vi hitta nya energilösningar. Förnybar energi och smart energikonsumtion är därför frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Med ett förnyat fokus på att leda utvecklingen av framtidens energi fortsätter vi vår spännande resa mot det hållbara samhället.

Utmana ditt elpris och byt avtal

  • Jämför Sveriges samtliga elbolag
  • Kostnadsfritt

Jag är nyinflyttad/ska flytta

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal.

Chatta med oss!