Grästorps Energi AB

  • Organisationsnummer: 556514-6684

  • Box 100

  • Grästorp

0514-10525

Som lokal elleverantör satsar Grästorp Energi på närheten till kunden. Vår styrka ligger i korta beslutsvägar och en liten administration, vilket också innebär en mer personlig relation till våra kunder. Vår verksamhet bygger på ett långsiktigt förhållande till våra kunder med stabila och låga energipriser. Vi ger personlig service och energirådgivning, vilket leder till att den lokala förankringen stärks.

Chatta med oss!