• Organisationsnummer: 556544-2638

  • Box 1510

  • Linköping

0771-60 30 30

Vi på elbolaget Bixia ser till att du får både förnybar och närproducerad el. Det gör vi med hjälp av våra lokala elproducenter - vanliga människor som har ett vindkraftverk eller vattenkraftverk på sin gård, eller som har satt upp solpaneler på taket. Den el som blir över säljer de sedan vidare genom oss. Din el tar den kortaste och smartaste vägen och när du väljer Bixia gynnar du elproducenter nära dig. Ju fler vi blir, desto närmare och smartare blir vi tillsammans. Vi vill uppmuntra dig att göra ett medvetet val av elbolag, det är vad som gör verklig skillnad för människor och miljö.

Utmana ditt elpris och byt avtal

  • Jämför Sveriges samtliga elbolag
  • Kostnadsfritt

Jag är nyinflyttad/ska flytta

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal.

Chatta med oss!