Affärsverken Energi i Karlskrona AB

  • Organisationsnummer: 556049-4733

  • Box 530

  • Karlskrona

0455 783 75

Utmana ditt elpris och byt avtal

  • Jämför Sveriges samtliga elbolag
  • Kostnadsfritt

Jag är nyinflyttad/ska flytta

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal.

Chatta med oss!