Ändringar i vår dataskyddspolicy

Vi använder personuppgifter för att kunna erbjuda dig bästa möjliga tjänst. Vi strävar efter att alltid vara transparenta när det kommer till hur vi samlar in, skyddar och använder personuppgifter.

Vi ändrar nu vår dataskyddspolicy och dessa ändringar börjar gälla från och med att du informerats om detta.

Ändringen innebär att vi kan använda dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster i max 18 månader från att du senast använt dem.

Tack för att du använder våra tjänster!

Chatta med oss!